Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Arđend Bajrami glasao

Arđend Bajrami

Alternativa za promene

Nijedan akt nije pronađen.