Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Arđend Bajrami glasao

Arđend Bajrami

Alternativa za promeneusvojen

Nije prisustvovao