Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aco Petrović glasao

Aco Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao