Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marina Mirković glasala

Marina Mirković

Srpski patriotski savez - SPAS

Nijedan akt nije pronađen.