Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mina Kitanović glasala

Mina Kitanović

Srpski patriotski savez - SPAS

Nijedan akt nije pronađen.