Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mina Kitanović glasala

Mina Kitanović

Srpski patriotski savez - SPAS

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala