Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nikola Kožović glasao

Nijedan akt nije pronađen.