Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ratko Nikolić glasao

Ratko Nikolić

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.