Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Ilić glasao

Dejan Ilić

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao