Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Jugović glasao

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove

Nijedan akt nije pronađen.