Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Marko Mladenović

Marko Mladenović

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi potpredsedniče Vlade, dame i gospodo ministri, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, cenjeni građani i građanke Republike Srbije, za ovaj amandman neću glasati jer smatra da se zapravo ne menja suština akta koji danas usvajamo i da ovako napisan amandman zapravo predstavlja još samo jednu jeftinu političku parolu opozicionih poslanika.

Kada smo mi iz SNS 2014. godine izašli pred građane sa pričom o opsežnim reformama koje su u tom trenutku zahtevale smanjenje plata i penzija kako bismo uspeli da napravio manevarski prostor i obezbedimo stabilne temelje za jačanje ekonomske i privredne aktivnosti naše zemlje, građani su nam tada verovali da radimo za njihovo dobro i za dobro ove zemlje.

Upravo odgovornom politikom SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića, svakako i predanim radom državnih organa, dolazimo do ove situacije da smo mi danas usvojili rebalans budžeta koji ima veći priliv za 180 milijardi dinara, svakako više nego što smo planirali, a takav rebalans nije neki odraz loše planiranog budžeta, već povećanja prihodne strane, što je odraz zdrave ekonomije, odraz konstantnih otvaranja novih radnih mesta, istorijski niske nezaposlenosti od 8,9% ali i konstantnog povećanja plata.

I upravo ovako zdrava ekonomija nam je omogućila veći priliv sredstava u budžet, a ovakav odgovoran odnos prema državi i privredi omogućio da u ovim teškim vremenima nemamo nekih većih masovnih otpuštanja, zatvaranja fabrika, već da konstantno radimo na otvaranju novih radnih mesta i podizanja životnog standarda naših sugrađana.

Svakako kada već raspravljamo o mladima, treba pohvaliti ovu činjenicu da ćemo mi mladima opet isplatiti novčani dodatak u iznosu od 5.000 dinara. Ali ono što mene negde možda žali jeste što kolege opozicioni poslanici pohvaljuju ovu akciju, ali za ovo neće glasati jer ja negde smatram da oni na taj način ostavljaju kontinuitet svoje politike, dok su bili na vlasti, da nisu ulagali u mlade, da njima mladi nisu bili bitni, o čemu svakako govori podatak da je procenat nezaposlenosti mladih u 2012. godini bio 53,2%, a danas 2022. godine, dakle u ovom trenutku 18,7%.

I upravo odgovorna politika našeg predsednika, politika otvaranja novih radnih mesta, jačanja ekonomije, privrede nam je omogućila da pomognemo mladima, omogućila da im stvaramo čvrste temelje da u svojoj državi mogu da ostanu, da ovde rade, da ovde žive, da ovde podižu svoju decu, o čemu govorimo kroz konstantna davanja za novorođenčad u našoj državi.

Svakako država treba da pomaže mladima. Ja vas molim da ne dobacujete. Molim vas. Svakako država treba da pomaže mladima i mi ćemo biti tu prvi na braniku njihovom i da im pomognemo u svakom smislu te reči, za razliku od opozicionih kolega koji o mladima nisu brinuli kada su oni bili na vlasti. Mladima svakako je potrebno pravo na posao, potrebne su nove fabrike, nova radna mesta i mi ćemo nastojati da radimo na tome, isključivo i samo za njihovo dobro.

Vama svakako hvala na tome i hvala vam što podržavate odgovornu politiku SNS, vama koji je ne podržavate opet hvala na tome, jer to znači da mi radimo dobar posao. Ja ću svakako podržati sve što se tiče mladih, jer sam i ja nekada bio mlad, pa do onih koji sada sede prekoputa sale nikada nisam dobio nijedan dinar, jer su oni vodili državu tako da su zatvarali fabrike, nisu pomagali mlade, za razliku od nas koji danas radimo upravo sve suprotno. Hvala vam puno.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ja neću glasati za predložen amandman iz jednog prostog razloga, a to je zato što se njime predlaže ministarstvo za populacionu politiku a predlažu ga oni koji o populacionoj politici, o porodici, o mladima, o starima, o društveno osetljivim kategorijama nisu razmišljali kada su oni bili vlast.

Složićemo se, a i narod Srbije će to reći da je ovo malo dvolično sa njihove strane. Svakako mi ove nedelje razgovaramo o Zakonu o ministarstvima kojim ćemo napraviti dobar temelj za buduću Vladu gospođe Ane Brnabić.

Ono što je evidentno jeste to da će ova Vlada raditi u vrlo teškim vremenima. Pored toga što će raditi u teškim vremenima, ona mora da nastavi da nas i dalje ekonomski i privredno snaži, mora da se odupre svim pritiscima koji će dolaziti sa strane. Ona mora da bude jedinstvena i mora da se vodi isključivo i samo srpskim interesima.

U skladu sa tim, smatram da je ovako predložen zakon koji imamo na dnevnom redu tokom ove nedelje dobar i da ga kao takvog treba usvojiti, jer formiranjem novih ministarstava dobijamo to da će se nova Vlada mnogo detaljnije i mnogo studioznije baviti poljima u okviru kojih će ta ministarstva delovati.

Upravo kroz delovanje svih ministarstava, koja su formulisana ovim zakonom o kojima mi raspravljamo, radićemo na tome, tj. oni će raditi na tome da se realizuje Projekat Srbija 2025, koji ima za cilj unapređenje svih segmenata života u našoj državi, izgradnje komunalne i saobraćajne infrastrukture, ali svakako i jačanje privrede i ekonomije.

Očekujući da ćemo mi ovde prisutni narodni poslanici biti u ovim teškim vremenima složni i jedinstveni, mi smo doživeli da u prethodnim danima kolege opozicioni poslanici, umesto o Zakonu o ministarstvima, raspravljaju o predsedniku Aleksandru Vučiću, što ja donekle i razumem, da im je čovek trn u oku jer svojim radom i borbom za bolju, napredniju i razvijeniju Srbiju smeta njima kao takav. Slušali smo o nekim lažnim, izmontiranim aferama. Slušali smo o Veljku Belivuku. Slušali smo sve, samo ne o Zakonu o ministarstvima.

Onda i kada su pričali o Zakonu o ministarstvima, žalili su se na veliki broj ministarstava upravo oni čije su stranke formirale vlade sa daleko većim brojem ministarstava, žaleći se na nedostatak ministarstva za Kosovo i Metohiju upravo oni u čijoj Vladi je postojalo to ministarstvo, one godine kada je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost, a Slobodan Samardžić bio upravo ministar tog ministarstva.

Ono što je negde evidentno, a što građani Srbije umeju da procene, jeste da je ovakva njihova politika vrlo licemerna i da će upravo sa ovim glasanjem na izborima koji su pred nama, ali i izborima koji su prošli građani Srbije reći svoje.

Meni je žao što mi nikada nećemo biti jedinstveni, jer u ovim teškim vremenima je jedinstvo upravo ono što nam je potrebno. Nažalost, kolege preko puta, sa druge strane sale, ne razumeju šta je to srpski interes. Kod njih fali ljubav prema ovoj državi, ljubav prema svim našim građanima, jer njima zapravo Srbija i život u Srbiju nije bitan. Njima je jedino bitan lični interes, ali svakako imaju pravo i na to.

Mi ćemo nastaviti da radimo još bolje, još jače, još više kako bismo učinili Srbiju boljim mestom za život, jer to dugujemo građanima Srbije, svim onima koji su nas podržali na izborima koji su za nama, ali i svima onima koji nisu glasali za nas, jer mi treba da brinemo apsolutno o svakom građaninu ove države i da radimo konstantno na ravnomernom regionalnom razvoju i da ne zapostavimo nijedno selo, nijednu opštinu, nijedan grad. To je zapravo briga o svakom čoveku u ovoj državi, briga o svakom detetu, briga o svakoj porodici. To je ono što mi zapravo treba i da radimo i to i radimo.

Nama ne treba neko tzv. ministarstvo za populacionu populaciju, ministarstvo za porodicu, ili kako god da ga nazovemo, jer mi svojim delima zapravo govorimo da brinemo o porodici kao osnovnoj ćeliji društva, govorimo da brinemo o deci, govorimo da brinemo o starijima, govorimo da brinemo o društveno osetljivim kategorijama.

Svakako pozivam poštovane koleginice i kolege narodne poslanike da u danu za glasanje usvoje Zakon o ministarstvima onako kako je predložen, a što se tiče ovog amandmana ja ga neću glasati jer ga smatram licemernim od strane kolege koji ga je predložio, a verujem da ga ni moje kolege iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ neće podržati. Hvala vam puno.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvažena ministarko zaštite životne sredine, gospođo Vujović, cenjeni građani i građanke širom naše lepe zemlje, danas se pred nama nalazi zakon za koji smatram da je jedan od najznačajnijih zakona u oblasti zaštite životne sredine, zakon čijim usvajanjem jedna mala Srbija pokazuje da je deo Evrope i da je deo sveta i da kao takva ravnopravno učestvuje u rešavanju velikog globalnog problema.

Ovim zakonom Srbija pokazuje da usklađuje svoju zakonsku regulativu sa regulativom EU i da smo napokon spremni i sposobni da na ovaj način razgovaramo o jednoj ovako ozbiljnoj temi kakva su ekologija, zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Svrha donošenja ovog zakona jeste da se njegovom primenom smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Tu pre svega mislim na ugljendioksid i metan, ali i na one manje prisutne ali podjednako štetne, kao što su azotsuboksid, ugljovodonična jedinjenja sa fluorom, kao i neorganska jedinjenja koja u sebi sadrže fluor.

Ovaj zakon je dokaz da se posle dugo vremena na čelu Ministarstva za zaštitu životne sredine, ali i na čelu Vlade i na čelu naše države, nalaze ljudi koji prepoznaju značaj ulaganja u zaštitu životne sredine. Za kratko vreme pokazali su da se predanim radom mogu sagledati neki pomaci. Te pomake građani Republike Srbije umeju da cene, gospođo Vujović.

Posebno me raduje pažnja koju ste u svom delovanju posvetili svim segmentima zaštite životne sredine. Ravnomerno ste radili i rešavali probleme površinskih i otpadnih voda.

Gospođo Vujović, posebno me raduje najava ulaganja u izgradnje postrojenja za prerade otpadnih voda širom naše zemlje. Na taj način štitimo površinske vode, štitimo podzemne vode, ali i ono o čemu nismo pričali ovde danas, štitimo zemljište i radimo na poboljšanju kvaliteta i zemljišta.

Ulaganjem u regionalne centre za upravljanje otpadom, transfer stanice i sanitarne deponije, rešavamo problem tzv. divljih deponija koje postoje širom naše zemlje, na način na koji se to radi u najrazvijenijim zemljama sveta.

Postoji čuvena floskula koja kaže – u otpadu je blago, a mi bi trebali da razmišljamo o tome i težimo sistemu gde ćemo samo malu količinu otpada odlagati, a veći deo otpada reciklirati na odgovarajuće načine, vršiti njihov tretman i na kraju ponovo vratiti u upotrebu.

Ono što je možda najbitnije a usko je vezano za ovaj zakon, tiče se kvaliteta vazduha u našoj zemlji. Pored smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, svakako da trebamo raditi na modernizaciji industrijskih postrojenja širom naše zemlje. Treba smanjiti i zagađenje koje proističe iz individualnih ložišta, zagađenje koje proističe iz saobraćaja, te ću iskoristiti ovu priliku da pohvalim nedavno završen konkurs u vašem ministarstvu, gospođo Vujović, koji se ticao modernizacije kotlova u individualnim ložištima.

Našu privredu treba tako orijentisati da ona zadovoljava princip zelenih radnih mesta, da iskoristimo sve benefite koje daje zelena ekonomija i da još više ulažemo u privredu koja će manje štetiti životnoj sredini.

Zaista ste uradili mnogo, gospođo Vujović, toga smo svi ovde svesni. Ali, i vi i ja i svi ovde znamo da to nije dovoljno, da treba da radimo još više, još napornije, jer je pred nas stavljena jedna oblast koja je velika, kompleksna, teška i skupa. To moramo priznati.

Ali, što više budete radili, gospođo Vujović, više će vas napadati. Napadaće vas onda kada ne budu mogli da vam nađu razlog u poslu koji obavljate, zbog toga što napravite neki lapsus. Napadaće vas zbog toga jer ste žena, jer ste vredni i sposobni. Napadaće vas, možda, jer im se ne sviđa vaša košulja koju ste danas obukli, napadaće vas jer ste članica SNS, jer podržavate politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića u borbi za bolju, napredniju i razvijeniju Srbiju.

Napašće vas isti oni, gospođo Vujović, koji su ovu državu opljačkali. Napašće vas isti oni koji imaju račune pune para u bankama širom Švajcarske i Mauricijusa. Napašće vas isti oni koji gledaju isključivo i samo svoje interese.

Neće napasti samo vas, gospođo Vujović, napašće i našeg predsednika, kao što to rade, napašće gospođu Brnabić, gospodina Martinovića, gospođu Božić, mene, sve nas ovde prisutne, jer im nećemo dozvoliti da se vrate na vlast i da nastave da kradu kao što su to radili kada su bili deo vlasti u nekom prethodnom periodu. Radili su protiv interesa zemlje zarad svojih ličnih interesa, a na osnovu saradnje sa nekim njihovim stranim sponzorima, mogu slobodno tako reći. I ti će da nas napadaju.

Ako će te osobe da nas napadaju, ja sam onda srećan i ponosan što sam deo SNS. Ponosan sam što sam danas ovde i što možemo da raspravljamo o Zakonu o klimatskim promenama, zakonu za koji lično smatram da je trebao mnogo ranije da se nađe na dnevnom redu, ali, moram priznati, bolje ikad nego nikad.

Kad je ovaj zakon u pitanju, možemo slobodno da kažemo da ovde važi teza – misli globalno a deluj lokalno. Jer, upravo kroz delovanje lokalnih samouprava možemo mnogo pomoći vašem resornom ministarstvu, gospođo Vujović.

Kao jedan od primera, svakako mogu navesti svoj grad, svoje Pančevo, koje je i pre nego što je došao ovaj zakon na red, primenilo određene projekte koji su obuhvaćeni ovim zakonom i koje vi kroz delovanje u okviru svog ministarstva zastupate. Kroz projekat javno-privatnog partnerstva, moje Pančevo je prošle godine rešilo problem lošeg javnog prevoza - zastarele autobuse koji nisu ispunjavali apsolutno nikakve uslove zamenili smo novim, modernim, ekološki prihvatljivim autobusima. Svi autobusi koji se danas mogu sresti na ulici grada Pančeva imaju Evro 6 motore i koncentracija zagađujućih materija koju oni ispuštaju u atmosferu je relativno niska.

Na taj način, smo smanjili udeo zagađujućih materija u vazduhu, koji potiče iz saobraćaja. Prethodnih pet godina, lokalna samouprava grada Pančeva raspisuje poziv za sufinansiranje projekata, za priključenje na gasnu mrežu. Svi zainteresovani građani, koji žele da svoja individualna ložišta, umeto na čvrsto gorivo prilagode priključkom na gasnu mrežu, biće subvencionisani od strane naše gradske uprave. Taj broj, zainteresovanih građana, iz godine u godinu, sve veći. Mi, iz godine u godinu, izdvajamo sve više i više sredstava.

Da je toplana u Pančevu jedan od značajnijih emitera zagađujućih materija u vazduhu, svi mi to, u Pančevu, vrlo dobro znamo. Međutim, jednim velikim projektom, prekogranične saradnje, između Rumunije i našeg grada, u okviru projekta koji je imao naziv „Banatsko sunce za sve“, mi smo izgradili velike solarne panele, veliko solarno polje, koje ima za cilj da zagreva vodu, koja se koristi u procesu termoelektrane. Na taj način smo obezbedili i da jedan deo naselja, koji se nalazi uz toplanu, ima sanitarnu toplu vodu, na korišćenje.

Svakako pozivam gospođu Vujović, da dođe u Pančevo, da posetite naš grad, da razgovaramo o ovim pozitivnim primerima naše prakse, ali i da razgovaramo i o drugim brojnim pitanjima, koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, u našem gradu, jer verujem da, kada približimo jedni drugima sve te pozitivne primere koje mi imamo, u svojim lokalnim samoupravama, da samo zajedno onda možemo da napredujemo, još više i brže delujemo, na ovom polju.

Svakako ću u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, ali iskoristiću ovu priliku i da pozovem sve moje koleginice i kolege da to isto urade, jer na taj način dajemo svoj mali doprinos u borbi protiv klimatskih promena, u borbi koja svima nama, na ovoj planeti, na kojoj živimo, je veoma bitna, drugu planetu nemamo, i naše je da ovu koju imamo, čuvamo najbolje što umemo. Hvala vam puno.
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi ministre finansija gospodine Mali, cenjeni građani i građanke Republike Srbije, čitajući ovaj rebalans budžeta stekao sam utisak da on predstavlja nastavak upravo one priče koju smo mi, poštovane koleginice i kolege, ovde u ovoj sali toliko puta izgovorili kada smo birali novu vladu gospođe Brnabić, a to je da ova vlada treba da nastavi kontinuitet prethodnih vlada, politiku koja podrazumeva ravnomerno ulaganje u svaki deo naše zemlje, u svaki grad, u svaku opštinu, u svako selo.

Ne mogu da se oduprem utisku da smo mi kao odgovorna vlast u ovim teškim vremenima uspeli da ovim rebalansom budžeta, ali i planom koji je u okviru ovog rebalansa predviđen za naredne dve godine odvojimo značajna sredstva za velike kapitalne projekte, nastavljamo politiku ulaganja, politiku velikih infrastrukturnih projekata. Tu pre svega mislim na projekte u saobraćajnoj infrastrukturi, dakle, na izgradnju novih auto-puteva, novih brzih saobraćajnica, ali i na projekte u komunalnoj oblasti, ali i na značajna sredstva koja ovim rebalansom izdvajamo za ulaganje u poljoprivredu, u zdravstvo, ali i za pomoć privredi.

Ekonomski jaka i nezavisna Srbija treba da brine o svakom svom stanovniku, bez obzira gde on živeo, da li on živeo ovde u centru Beograda, u Knez Mihailovoj ili živeo u selu Gornji Dubac u opštini Lučani, bez obzira koje je veroispovesti, bez obzira da li pripada nekoj nacionalnoj manjini. Za nas su svi stanovnici isti i svaki od stanovnika naše zemlje treba da oseti napredak i boljitak koji donosi politika SNS i politika našeg predsednika Aleksandra Vučića.

Kada pričamo o velikim infrastrukturnim projektima, ne mogu a da se ne osvrnem na svoj grad i na svoje selo. Ja sam iz Jabuke, sela kod Pančeva. Ono što je za meštane Jabuke veoma važno, ali i za sve Pančevce jeste najava izgradnje auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Predviđeno je da ovaj auto-put prolazi kroz teritoriju grada Pančeva i na ovaj način ćemo omogućiti Pančevu da prvi put ima direktno uključenje na auto-put.

Pančevo je, nažalost, imalo tu nesreću da prethodnih decenija, u nekim prethodnim vladama koje su činile neke druge političke partije, u kojima su učestvovali neki nazovimo ih politički funkcioneri kojima je njihov lični interes bio ispred državnog interesa, da na svaku molbu koja je iz lokalne samouprave bila upućena ka višim državnim organima uglavnom dobio odgovor – a šta će to vama, pa vi ste blizu Beograda?

Izgradnja ovog auto-puta je samo jedan od dokaza da Pančevo ima prioritet i u ovoj Vladi i u ovoj državi. Ovaj auto-put će našem gradu omogućiti brzu vezu sa svim delovima naše zemlje i ono što je možda najbitnije, da će novoformirana, komunalno opremljena severna poslovna zona koju smo u prethodnom mandatu potpuno opremili, a zahvaljujući zalaganju i trudu predsednika Aleksandra Vučića u nju doveli dva velika investitora "ZF" i "Brose", učinićemo ovu našu poslovnu zonu još primamljivijom i pristupačnijom za neke nove investitore, a naš grad će još više napredovati i još više se razvijati.

Podsetiću vas da je Pančevo u nekim prošlim vremenima važilo za veliki industrijski grad. Kada smo 2012. godine preuzeli vlast u Pančevu, zatekli smo grad bez vizije, grad bez budućnosti, grad bez fabrika. Danas, odgovornom politikom SNS, kako na lokalu, tako i na Republici, možemo da kažemo da se Pančevo poput feniksa izdiže iz pepela. Uzdižemo ga i vraćamo mu stari sjaj.

Pančevo je samo jedan primer u celoj državi. Ovakvih primera je mnogo. Ravnomerno ulaganje u svaki deo naše zemlje, projekti koji se tiču saobraćajne infrastrukture, izgradnje novih auto-puteva, opremanje novih poslovnih zona, otvaranje i izgradnja novih fabrika i novih radnih mesta, renoviranje i izgradnja novih bolnica, škola i vrtića će biti prioritet nove Vlade. Gledajmo u budućnost, stvarajmo je boljom, ali se uvek osvrnimo i pogledajmo u prošlost, kako ne bismo pravili greške koje su pravili naši prethodnici. Na svima nama je da damo svoj maksimum i da radimo najbolje što umemo, kako bismo stvorili još bolju budućnost za svu našu decu. Ono što moramo uvek imati na umu, to je da nas je narod birao i da narodu dugujemo. Upravo vas zbog tog naroda pozivam da podržite ovaj rebalans budžeta. Hvala vam.