Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Andrijana Vasić glasala

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.