Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Bajatović glasao

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.