Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Aleksić glasao

Miroslav Aleksić

Narodna stranka

Nijedan akt nije pronađen.