Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Borislava Perić-Ranković glasala

Borislava Perić-Ranković

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.