DRAGOVAN MILINKOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Dragovan Milinković prvi put je izabran za narodnog poslanika u 13. sazivu kao 37. na listi IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, mandat mu je potvrđen 26.10.2022.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS). Član je Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1956. godine. Po zanimanju je turizmolog. Živi u Ivanjici.

Bio je direktor firme "Vestern stil", nastale iz privatizacije "Ineks Moravica", državne firme koja se bavila ugostiteljstvom.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Ivanjica u više mandata, još uvek je na toj funkciji.

Član je Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije.


Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 09:35

Osnovne informacije

Statistika

  • 4
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 04.07.2023.

Poštovani predsedniče Skupštine, dozvolite mi prvo da u ime SPS porodici Milutinović izrazim saučešće povodom smrti bivšeg predsednika Milana Milutinovića.

Dozvolite mi da postavim danas dva pitanja za ministarku energetike, gospođu Đedović.

Prvo pitanje se odnosi na mini hidroelektranu "Moravica" koja se nalazi gotovo u samom centru opštine Ivanjica. Ako se sećate svi, na njoj je snimana čuvena serija "Više od igre", a ono što drugo želim da kažem jeste da je Ivanjica jedno turističko mesto i ne postoji turista koji dođe u Ivanjicu, a da nije posetio ovu centralu i ove vodopade.

Ova hidroelektrana izgrađena je još 2011. godine i šesta je po redu u Srbiji. Ona je instalisane snage bila oko 160 kilovata i radila je sve do 2007. godine kada smo za njenu stogodišnjicu postojanja, za vreme pokojnog ministra Milutina Mrkonjića, rešili da je obnovimo i u nju smo tada uložili preko 100 miliona dinara. Ova hidrocentrala je tada dobila instalisanu snagu oko 200 kilovata, što je za Ivanjicu bila značajna.

Moram da kažem, pored ove, 2018. godine započeta je izgradnja još jedne mini hidrocentrale i mi smo dobili negde ukupno instalisani kapacitet oko 670 kilovata. U ovu drugu je uloženo, što u opremu, što u građevinske radove, negde blizu milion i 400 hiljada evra, što su, ako hoćemo da priznamo, velika sredstva i za jednu i drugu. Uloženo je blizu 280 miliona evra. Ona po proceni treba da proizvodi struju na godišnjem nivou dva i po miliona kilovata ili preračunato u vrednost evra, negde oko milion evra na godišnjem nivou, što je vrlo značajno i za energetski sistem i za Ivanjicu, a što bi poboljšalo ukupno snabdevanje, pogotovo u ovoj ekonomskoj krizi.

Svi radovi su završeni 2020. godine, a ona ni dan danas nije puštena u rad, pa moje pitanje je u vezi ovoga za ministarku Đedović - kada se planira da se pusti ova hidrocentrala u rad, da proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije, što bi doprinelo boljem snabdevanju energetskog sistema? Imajući u vidu da Ivanjica nema bazen i da građani Ivanjice jedino mesto koje su koristili da se okupaju je bilo na ovoj brani, pa bih molio i apelovao na ministarku da se zaista pozabavi sa ovim pitanjem ozbiljno i da se ova centrala što pre pusti. Nema razloga da se ne pušta tri godine.

Drugo pitanje se odnosi na održavanje dalekovoda. Znate da je dolazim iz jedne opštine koja je brdsko-planinska i koja je 60% pod šumom. To ne govorim samo za Ivanjicu, već se sa ovim problemom susreću mnoge opštine u Srbiji i čim su velike nepogode, čim su velika nevremena, pogotovo na Goliji najviše snega padne. Mi imamo čitava područja i sela koja danima ostaju bez struje. U 21. veku zaista nije dopustivo da neko bude bez struje.

Elektrodistribucija je krenula u raščišćavanje dalekovoda i mi smo prošle godine u Ivanjici uradili oko 60 kilometara, dužinski. Pitanje je za ministarku energetike - da li će se nastaviti u ovoj godini i u sledećoj godini sa raščišćavanjem dalekovoda, kako bi zaista učinili da sva domaćinstva i privreda imaju stabilno snabdevanje električnom energijom i da ljudi ne bi dolazili zaista u velike probleme? Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.04.2023.

Poštovani predsedniče Skupštine, poštovane koleginice i kolege poslanici, Narodna skupština današnjim dnevnim redom ostvaruje svoju izbornu funkciju. Bira se nekoliko veoma važnih nezavisnih organa i tela.

Kao što znate, danas biramo Savet DRI, biramo Zaštitnika građana i četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Na dnevnom redu je po prvi put izbor članova VSS i VST, koji se biraju iz reda istaknutih pravnika, a koje bira Narodna skupština u skladu sa izvršenim ustavnim promenama i pravosudnim zakonima koje smo skoro usvojili u ovom parlamentu.

O kadrovskim rešenjima iz seta pravosudnih zakona imali ste priliku da od moje uvažene koleginice, Dubravke Kralj, čujete, pa ja ne bih o tome više govorio. Ja bih se zadržao i osvrnuo na savet DRI i članove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koje takoše biramo na ovoj sednici.

O značaju nezavisnog organa kakva je DRI u parlamentu se govori često. Pre par meseci smo imali priliku da ovde govorimo kroz izveštaj o radu koje je DRI podnela ovom parlamentu. Danas govorim povodom izbora novog sastava Saveta DRI i to je prilika da se još jednom naglasi značaj revizije, odnosno kontrola trošenja javnih sredstava od strane budžetskih korisnika na svim nivoima organizovanja države.

Ovaj oblik kontrole treba da obezbedi odgovornost i transparentnost u trošenju budžeta, a to je suština odgovornosti države za raspolaganje sredstvima građana, odgovornost za budžetsku politiku koja se vodi, za utvrđene razvojne prioritete i njihovo sprovođenje.

S druge strane, DRI kao najviši organ revizije javnih sredstava u državi takođe ima veliku odgovornost za mere koje preduzima kako bi se poštovali budžet i prateći propisi kojima se uređuje i raspoređuje korišćenje sredstava budžeta.

Dakle, to su sredstva koja se ubiraju od građana i preduzeća kroz razne poreze i doprinose i time se puni budžet Republike Srbije i time se puni budžet lokalnih samouprava.

Kao nezavisni i samostalni organ DRI, ova institucija je, možemo reći, zaista opravdala svoje postojanje, a činjenica za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini i kroz razne izveštaje koje podnosi ovde Narodnoj skupštini, imali smo priliku da o tome raspravljamo. Tako dobijamo izveštaje o trošenju javnih sredstava za opštine, lokalna javna preduzeća, ustanove i druge direktne i indirektne korisnike javnih sredstava.

Ono što mi se čini da treba posebno da pomenem ovde jeste činjenica da je zakonom dozvoljeno i omogućeno da budžetski korisnici mogu da biraju i druge privatne revizorske kuće koje će vršiti reviziju trošenja javnih sredstava. I ja bih se posebno založio da DRI uzme što veće učešće, da se osposobi ako treba i kadrovski i tehnički i da vrši što više revizije pogotovu kada su u pitanju lokalne samouprave.

Ovo govorim iz prostog jednog i navešću jedan primer malih lokalnih samouprava, kao što je Ivanjica, iz koje ja dolazim, jer imaju izuzetno male budžete i ako treba da izdvoje ozbiljna sredstva za revizije, da plate privatnim kućama, a mogu sigurno reći da to oni ne rade kvalitetno i po dubini i širini kao što radi Državna revizorska kuća, bolje da ta sredstva usmerimo za investicione projekte, jer su nam zaista budžeti onako mali, pa se nadam da će i DRI imati u vidu ove moje sugestije i da u budućnosti ne izdvajamo sredstva za te revizije da plaćamo privatnim, nego da oni obavljaju što veće mobi.

Poslanička grupa Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije će podržati izbor novog Saveta DRI sa petogodišnjim mandatom. Znači, glasaćemo za izbor predsednika, potpredsednika i tri člana Saveta, jer ispunjavaju zakonom propisane uslove, a iz biografije se vidi da se radi zaista o kvalitetnim stručnim ljudima i što se ja nadam da će svoj posao obavljati kvalitetno i zakonito.

Kada je u pitanju Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, takođe treba istaći da je u pitanju važan i nezavisan samostalni državni organ koji se bavi pitanjem zaštita prava učesnika u postupcima javnih nabavki ponuđača i naručioca.

Ova Komisija ima predsednika i osam članova koji na osnovu konkursa bira Narodna skupština na mandat od pet godina. Veoma je važno da i ovo nezavisno telo bude stručno, nepristrasno i radi po zakonu, jer je u pitanju osetljiva pravna i ekonomska materija, odnosno u pitanju su zakonom utvrđena prava, a odluke Komisije moraju biti u skladu sa zakonom, jer mogu izazvati različite posledice po učesnika o postupcima javnih nabavki.

Podrazumeva se da učesnici u javnim nabavkama moraju postupati u skladu sa zakonom. Uvek se može postaviti pitanje – šta je to dobro za ponuđača, a šta je za poručioca određene usluge ili dobara? U postupku javnih nabavki ne bi smelo biti favorizacije, a pogotovu ne bi smelo biti korupcije kojima određena strana sebi pribavlja određene kupoprodajne ugovore.

Ovde želim i još jedan problem da istaknem pogotovu kada su u pitanju male sredine. Imam priliku da u malim sredinama opštinama, kada raspišemo javni tender obično se javi samo jedan ponuđač, razlog je zato što u malim opštinama nemate mnogo osposobljenih firmi, odnosno preduzetnika ili koji mogu obavljati kvalitetno taj posao.

Šta je ovde problem? Mi raspišemo javni tender sa procenjenom cenom, predmerom i preračunom urađenim, a javi se jedan ponuđač i da dosta veću cenu od ponuđene. Ovde dolazi do problema da moramo postupak ponavljati da se oteže ceo postupak, to je jedna stvar i druga, da moramo raditi ili rebalans budžeta, kako bi obezbedili dodatna sredstva.

Ovo govorim iz razloga sve dolazeći iz sredine gde su često vremenske nepogode poput snežnih nanosa, poput velikih poplava i kada dođete u situaciju da vi morate da otežete postupak, građani tamo direktno trpe. Pa, ja bih ovde apelovao da zaista, da se nađe način kako uopšte da se ubrza ceo ovaj postupak kako građani ne bi trpeli tamo da se osposobe putevi ili kada su poplave ili drugo u pitanju. Ja toliko, hvala.

Prvo vanredno zasedanje , 05.02.2023.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovane ministarke gospođo Popović i gospođo Begović, poštovane kolege i koleginice poslanici i poštovani građani Srbije, na ovoj sednici Narodne skupštine centralno mesto pripada setu zakona iz oblasti pravosuđa o kojima smo imali priliku da se izjasnimo i da glasamo ustavnim promenama.

Cilj promena u oblasti pravosuđa jeste i saglasili smo se da nam pravosuđe bude nezavisno, da bude smanjen uticaj kako politike i svih drugih pritisaka na pravosuđe. Jednom rečju, želimo da pravosuđe bude efikasno i da bude pravovremeno i pravedno za sve građane.

U suštini, glasali smo za to, glasaćemo da se svi funkcioneri, odnosno sudije i javno-tužilački nosioci funkcija biraju u okviru svojih organa, odnosno da se biraju na VSS i Visokom savetu javnog tužilaštva.

Važna je poruka ovim usvajanjem zakona koju šaljemo građanima, a to jeste da zaista ovo sudstvo, pravosuđe budu što dostupnije građanima i da budu što pravovremenije, jer kad građanin ide na sud, on ide po pravdu, a pravna država je jaka onoliko koliko je pravosuđe efikasno, brzo, koliko je nepristrasno i koliko je stručno.

Imali ste priliku ovde da čujete i našeg ovlašćenog predstavnika i moje koleginice i kolege iz poslaničke grupe SPS šire o ovim predlozima zakona. Što se tiče poslaničke grupe SPS, ona će glasati za ove predložene zakone, jer smatra da su interesu građana.

Iskoristiću ovu priliku danas u prilog potrebi da pravosuđe zaista bude što dostupnije svim građanima, a imajući u vidu prisutnost na ovom zasedanju ministarke pravde, pa ću verovatno i iskoristiti njeno prisustvo, a govoriću o nečemu što možda nije danas baš direktno tema ovih zakona, ali jeste pitanje u direktnoj vezi sa setom predloženih zakona koji se odnosi na odredbe zakona o sedištima sudija, sudova i tužilaštva i o područjima sudova i javnih tužilaštva.

Zato, gospođo ministarka, nadam se da ćete me malo pažljivo saslušati i da ćete imati zaista, trudiću se da budem kratak i da budem konkretan. Naime, ja dolazim iz Ivanjice i tu postoji Osnovni sud. Pored Ivanjice, Osnovni sud pokriva i opštinu teritorije opštine Lučani. Pored osnovnog suda, imamo odeljenje Javnog tužilaštva u Ivanjici, a Osnovni sud je u Čačku, pa iz tog razloga želim da vam samo ovde iznesem samo par činjenica i da vam kažem. Znači, pored što ovo odeljenje pokriva čitavu teritoriju Ivanjice, pokriva i čitavu teritoriju opštine Lučani.

Površina teritorije opštine Ivanjica jeste preko 200 kilometara dijagonalno i radi se zaista sa opštinom Lučani, ovo odeljenje Javnog tužilaštva spada među najveće u Srbiji.

Mogu da vam kažem da se na teritoriji opštine Ivanjice i opštine Lučani nalazi preko 500 kilometara državnih puteva, da se nalazi Golija, park biosfere, koja je pod zaštitom države i da na njoj posedujemo ogromnu količinu šuma, koje su pretežno u vlasništvu države Srbije.

Teritorija ovog područja, ovog odeljenja Javnog tužilaštva graniči se sa sedam opština. To su Nova Varoš, to je Sjenica, to je Novi Pazar, to je Raška, to je Kraljevo, to je Čačak, to je Požega i to je Arilje. Sve vam ovo govorim iz razloga zato što da shvatite koji je to prostor. Na ovom području živi preko 50.000 stanovnika.

Broj predmeta je veći nego u osnovnim javnim tužilaštvima kao što je Brus, kao što je Kuršumlija i da ne nabrajam dalje. Spada u red negde, otprilike Požege i Gornjeg Milanovca.

Udaljenost OJT u Čačku u odnosu na opštinu Ivanjica je 80 kilometara, a znajući da je Ivanjica jedna od najvećih opština u Srbiji, da onome našem građaninu sa Golije ili sa Javora treba 60 kilometara da dođe u Ivanjicu i još 80 do Čačka, to je zaista, složićete se sa mnom, dug put.

Prema tome, ja vas molim, imajući u vidu sve ove činjenice koje sam ovde izneo, u interesu građana Ivanjice, u interesu građana Lučana, jer je sud i za Ivanjicu i za Lučane, imate u vidu i da se u nekom narednom predloženom zakonu zaista predložite da Ivanjica dobije OJT, jer ako želimo da pošaljemo poruku da država vodi interes ne samo o velikim gradovima, nego i o manjim gradovima, ako želimo da pošaljemo poruku mladim ljudima koji studiraju da treba da se vrate u sredinu odakle dolaze, treba da se zapošljavaju i treba da formiraju porodice, ja mislim da država zaista treba da zadrži i te državne institucije, jer bojim se da nam sudbine gradova ne počnu, manjih gradova počnu doživljavati sudbinu sela. Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 04.07.2023.

Poštovani predsedniče Skupštine, dozvolite mi prvo da u ime SPS porodici Milutinović izrazim saučešće povodom smrti bivšeg predsednika Milana Milutinovića.

Dozvolite mi da postavim danas dva pitanja za ministarku energetike, gospođu Đedović.

Prvo pitanje se odnosi na mini hidroelektranu "Moravica" koja se nalazi gotovo u samom centru opštine Ivanjica. Ako se sećate svi, na njoj je snimana čuvena serija "Više od igre", a ono što drugo želim da kažem jeste da je Ivanjica jedno turističko mesto i ne postoji turista koji dođe u Ivanjicu, a da nije posetio ovu centralu i ove vodopade.

Ova hidroelektrana izgrađena je još 2011. godine i šesta je po redu u Srbiji. Ona je instalisane snage bila oko 160 kilovata i radila je sve do 2007. godine kada smo za njenu stogodišnjicu postojanja, za vreme pokojnog ministra Milutina Mrkonjića, rešili da je obnovimo i u nju smo tada uložili preko 100 miliona dinara. Ova hidrocentrala je tada dobila instalisanu snagu oko 200 kilovata, što je za Ivanjicu bila značajna.

Moram da kažem, pored ove, 2018. godine započeta je izgradnja još jedne mini hidrocentrale i mi smo dobili negde ukupno instalisani kapacitet oko 670 kilovata. U ovu drugu je uloženo, što u opremu, što u građevinske radove, negde blizu milion i 400 hiljada evra, što su, ako hoćemo da priznamo, velika sredstva i za jednu i drugu. Uloženo je blizu 280 miliona evra. Ona po proceni treba da proizvodi struju na godišnjem nivou dva i po miliona kilovata ili preračunato u vrednost evra, negde oko milion evra na godišnjem nivou, što je vrlo značajno i za energetski sistem i za Ivanjicu, a što bi poboljšalo ukupno snabdevanje, pogotovo u ovoj ekonomskoj krizi.

Svi radovi su završeni 2020. godine, a ona ni dan danas nije puštena u rad, pa moje pitanje je u vezi ovoga za ministarku Đedović - kada se planira da se pusti ova hidrocentrala u rad, da proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije, što bi doprinelo boljem snabdevanju energetskog sistema? Imajući u vidu da Ivanjica nema bazen i da građani Ivanjice jedino mesto koje su koristili da se okupaju je bilo na ovoj brani, pa bih molio i apelovao na ministarku da se zaista pozabavi sa ovim pitanjem ozbiljno i da se ova centrala što pre pusti. Nema razloga da se ne pušta tri godine.

Drugo pitanje se odnosi na održavanje dalekovoda. Znate da je dolazim iz jedne opštine koja je brdsko-planinska i koja je 60% pod šumom. To ne govorim samo za Ivanjicu, već se sa ovim problemom susreću mnoge opštine u Srbiji i čim su velike nepogode, čim su velika nevremena, pogotovo na Goliji najviše snega padne. Mi imamo čitava područja i sela koja danima ostaju bez struje. U 21. veku zaista nije dopustivo da neko bude bez struje.

Elektrodistribucija je krenula u raščišćavanje dalekovoda i mi smo prošle godine u Ivanjici uradili oko 60 kilometara, dužinski. Pitanje je za ministarku energetike - da li će se nastaviti u ovoj godini i u sledećoj godini sa raščišćavanjem dalekovoda, kako bi zaista učinili da sva domaćinstva i privreda imaju stabilno snabdevanje električnom energijom i da ljudi ne bi dolazili zaista u velike probleme? Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 18.11.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Odbornik Skupština opštine Opština Mesečno 2000.00 RSD 18.08.2020 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130348.00 RSD 27.10.2022 -
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzija) Republika Mesečno 58698.00 RSD 01.04.2020 -