Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mirko Ostrogonac glasao

Mirko Ostrogonac

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini