Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Josifović glasao