Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Josifović glasao

Branislav Josifović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.