MILOLJUB ALBIJANIĆ

Zdrava Srbija

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Miloljub Albijanić biran je za narodnog poslanika dva puta do sada, u šestom sazivu, od 2004. do 2007. godine i sedmom sazivu, od 2007. do 2008. godine.

U šestom sazivu bio je predsednik poslaničke grupe G17 plus.

U sedmom sazivu bio je potpredsednik Narodne skupštine.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao 40 na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine. U 14. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane.

BIOGRAFIJA

Rođen je 8. jula 1967. u Tometinom Polju. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Numerička analiza, kibernetika i optimizacija.

Od 1995. do 2003. predavao je matematiku u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu, a od 2003. bio je direktor te škole.

Zamenik direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja bio je 2004. godine.

Bio je profesor Analize sa algebrom u Matematičkoj gimnaziji od 2007.

U oktobru 2008. postao je direktor Zavoda za udžbenike. Na toj funkciji ostao je do 2013. godine.

U zvanju docenta radio je na Univerzitetu Singidunum od 2011. do 2016. godine.

Na fakultetu FEFA od 2011. do 2016. radio je kao docent, do 2021. kao vanredni profesor, a od 2021. godine izabran je u zvanje redovnog profesora i predaje matematiku.

Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu od 2020. je profesor inženjerske i više matematike.

Bio je član i funkcioner G17 plus duži niz godina. U septembru 2006. izabran je za člana Predsedništva G17 plus.

Od 2021. godine potpredsednik je stranke Zdrava Srbija.
Poslednji put ažurirano: 19.03.2024, 11:16

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva posebna sednica , 02.05.2024.

Uvažena predsednice Narodne skupštine, uvaženi gospodine Vučeviću, kandidati za potpredsednike i ministre u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, dragi gosti, Zdrava Srbija, izabrana na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, glasaće za izbor predsednika i članova Vlade Republike Srbije.

Ako je potrebno čak i laički da se čovek osvrne na prethodni period i zapita se koje su to tri stvari upečatljive koje bi mogli da označimo kao jedan vredan rezultat u radu države Srbije i njenih institucija, ja bih rekao ovako. Prva stvar nesumnjiva jesu infrastrukturni projekti. Što bi rekao predsednik Republike jednom prilikom na televiziji – ko jednom prođe „Milošem Velikim“, više se ne vozi magistralom. To je realna činjenica.

Zatim, realna je činjenica da u Srbiji postoji makroekonomska stabilnost, dakle, čvrst dinar, redovne plate i penzije, uređene javne finansije i to jeste zasluga ministra finansija i to je realna činjenica, ne možemo to da osporimo, čak je rast plata izražen u evrima takođe realna činjenica.

Treća stvar koja jeste realna činjenica jeste da je spoljna politika u prethodnom periodu bila na visokom nivou. Toliki susreti sa državnicima ne mogu da ne predstavljaju snagu diplomatije države Srbije. I sada ću se osvrnuti na ekspoze i delove posmatrajući sa gledišta ove tri tačke koje sam izgovorio.

Nastavak razvoja infrastrukture, dakle, EKSPO, završetak putnih koridora, pruge nove itd. saobraćajnice, škole, bolnice, zatim, drugi infrastrukturni objekti u celini, zato bih želeo da ukažem na jednu činjenicu budućem premijeru. Ta činjenica je da je potrebno obratiti pažnju o istovremenosti rokova da oni bočni putevi koji vode ka gradovima koji nisu direktno na autoputu, kao što je put prema Gornjem Milanovcu ili sada skoro završeni put prema Valjevu ili ovaj pomenuti put od Kraljeva do Pazara ili od Požege do Mačkata, za građane u praktičnom smislu te reči veoma je značajan pristup našim velikim saobraćajnicama. Mislim da o tome treba povesti računa.

U skladu sa infrastrukturnim projektima, ovde je pomenuta univerzitetska infrastruktura. To znači da ćemo imati situaciju da pored škola, vrtića, da ćemo izgraditi i neke fakultete. Ja ću vam napomenuti da to ima i te kako veze sa digitalizacijom i reći ću vam da najbolje stručnjake iz oblasti softvera ili programiranja zapravo školuje Matematički fakultet u Beogradu, smer informatika, zatim, računarstvo i softverski inženjering na Elektrotehničkom fakultetu i, zatim, informatika, informacioni sistemi na FON-u.

Koliko ja znam, FON je izgradio svoju zgradu. Elektrotehnika ima prostor. Molim vas da uzmete u obzir, pošto je određeno zemljište i u tom pogledu je napravljen plan, da se konačno izgradi Matematički fakultet u Beogradu, jer on daje najbolje stručnjake u oblasti programiranja i softverskog računarstva. Kada kažem da on daje najbolje stručnjake, ti stručnjaci se zapošljavaju u stranim kompanijama, prave svoje kompanije, ali ti stručnjaci su potrebni i javnom sektoru i ukazujem na činjenicu da u javnom sektoru nisu adekvatno nagrađeni kao u privatnom sektoru za takav rad.

Istovremeno, to me vuče da ukažem na paritet plata, iako su plate u povećanju, paritet plata u javnom sektoru nije dovoljno dobar i zalažem se za ono što je ranije, od čega se odustalo, dakle, uvođenje nekog odnosa i platnih razreda, da bi profesori i lekari bili vodeći zaslužni ljudi, jer znate dobro da ljudi ne upisuju fakultete koji imaju ove nastavničke smerove. Moramo učiniti i taj napor da se plate profesora povećaju i na taj način da napravimo bolji odnos stvari.

Hoću da vam kažem veoma važnu činjenicu, treće pitanje, dakle, spoljna politika koja je naše najteže pitanje danas u Srbiji. I zato je Zdrava Srbija ušla u koaliciju sa jasnim ciljem - zaštita nacionalnih interesa. Sad je potrebno državno jedinstvo po pitanju očuvanja nacionalnih interesa sad više nego ikad. Nacionalni interes, nije to neki apstraktni pojam, ljudi. Država je organizovano opštenje ljudi povezanih međusobno duhovnom solidarnošću, koji priznaju tu solidarnost ne samo razumom, već i snagom patriotske ljubavi, dostojanstvenim i hrabrim postupcima, a ona u duhovnoj suštini jeste otadžbina, oformljena i ujedinjena javnim pravom. To je duhovna osnova države.

Ustav Republike Srbije i Rezolucija 1244 štite da je južna srpska pokrajina u sastavu Republike Srbije i na tome ćemo i dalje insistirati. Nisu uvedene sankcije Ruskoj Federaciji, iako je bilo različitih pritisaka u tom pravcu, što takođe podržavamo.

Dakle, duhovnost koju mi nosimo, ona potiče sa istoka, od istočnih otaca. Tu duhovnost, od te duhovnosti potiču i Rusi. Kad neko kaže - Srbi i Rusi su duhovno isti narod, to znači da svi nosimo istu duhovnost sa istoka.

Prema tome, ovo što su ukinuli Dostojevskog na zapadu je isto kao što pokušavaju da donesu rezoluciju UN za genocid i isto je kao što pokušavaju da nepostojeću državu Kosovo stave u Savet Evrope. To su istovetne stvari. Oni time žele da pokriju svoju nemoć da zaustave dva velika rata koja se vode u svetu. Ne može se tim rezolucijama menjati formula genocida.

Završavam. Zdrava Srbija nema kandidata za ministre, ali postoje različiti načini davanja doprinosa za narod i državu.

Samo na kraju jedna rečenica. Dozvolite mi na kraju da se osvrnem na ličnost mandatara Vučevića. Miran i dostojanstven, školovan, pristojan, otmen i čovek od reči. Možda ne deluje temperamentno, ali kad govori o Srbiji, vidi se da rodoljublje iz njega isijava vrlo emotivno.

Zdrava Srbija i njeni poslanici podržaće izbor Miloša Vučevića za premijera i predložene ministre kao članove Vlade. Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2024.

Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, jasno je meni da ovaj rečnik…

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2024.

Član 107. dostojanstvo i član 104. uvredljive reči koje se koriste u Narodnoj skupštini.

Jasno je meni da ovakav čovek ne može uvredi i da njegove reči govore više o njemu samom nego o onome što izgovara drugima, ali ja ću vas podsetiti da je on uvredio i profesora kada je predsedavao onom uvodnom Skupštinom kad smo birali predsednicu parlamenta i to ga je uvredio na najgori mogući način, a tada mu niko nije odgovorio. Te neprimerene reči one unose zapravo jezik mržnje, a jezik mržnje unosi nasilje. Vi bi nasiljem da uspostavite nešto. Uopšte ne slušate sebe i ne vidite kako to radite. Treba poslušati način…

(Aleksandar Jovanović: Mlađana Dinkića.)

Gospodine Jovanoviću, nemojte da mi dobacujete.