Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Stojanović glasao

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije

Nijedan akt nije pronađen.