Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Četvrta sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

27.01.2023.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je, 27. januara 2023. godine, Četvrtu sednicu Odbora. Na sednici koja je bila zatvorena za javnost Odbor je razmatrao i usvojio redovne izveštaje o radu Vojnobezbednosne agencije, koji obuhvataju period od 1. oktobra 2021. godine do 30. septembra 2022. godine. Članovi Odbora pozitivno su ocenili izveštaje Vojnobezbednosne agencije i konstatovali da je u izveštajnom periodu Vojnobezbednosna agencija realizovala sve planirane i vanredne zadatke iz svojih nadležnosti propisanih zakonom. Imajući u vidu aktuelna dešavanja direktor Vojnobezbednosne agencije upoznao je članove Odbora sa bezbednosnom situacijom i razvojem događaja na Kosovu i Metohiji, kao i sa njihovim potencijalnim uticajem na stanje bezbednosti Republike Srbije. Ocenjeno je da je Vojnobezbednosna agencija u svakom trenutku spremna da odgovori na sve bezbednosne izazove i izvrši sve zadatke koji se pred nju postave. Na zahtev predsednika Odbora Igora Bečića, direktor Vojnobezbednosne agencije informisao je prisutne da su netačne medijske informacije koje se odnose na prisustvo Vagner u Republici Srbiji, kao i da niti jedan pripadnik Vojske Srbije, aktivni ili penzionisani, ne učestvuje u aktivnostima ove grupe. Ocenjeno je da se plasiranje netačnih informacija o prisustvu Vagner grupe u Srbiji vremenski poklapa sa porastom tenzija na Kosovu i Metohiji, te da su ovakve potpuno netačne medijske informacije deo aktivnosti usmerenih na diskreditaciju Republike Srbije i državnog rukovodstva, i da je stoga neophodno jasno demantovati ove informacije i tako sprečiti urušavanje ugleda Republike Srbije u međunarodnoj javnosti. Pozitivno je ocenjena saradnja Vojnobezbednosne agencije sa organima rukovođenja i komandovanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i koordinirani rad sa drugim službama bezbednosti i saradnja sa nadležnim državnim organima, što je rezultiralo realnim procenama i predviđanjima razvoja pojedinih bezbednosnih pojava i rizika i omogućilo da Vojnobezbednosna agencija pravovremeno otkriva indikatore ugrožavanja bezbednosti sistema odbrane i preduzima adekvatne mere iz svoje nadležnosti. Članovi Odbora konstatovali su da su u izveštajnom periodu operativnim radom prikupljeni značajni podaci o delatnosti i namerama nosilaca rizika i pretnji, kao i da je Vojnobezbednosna agencija preduzimala efikasne mere kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite i pravovremeno i kvalitetno informisala nadležne organe i organe rukovođenja i komandovanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti. Sednici je predsedavao mr Igor Bečić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandar Marković, Aleksandar Mirković, Darko Jovanović, Vladan Zagrađanin, Pavle Grbović, Nenad Tomašević i Vladimir Gajić.

Druga sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

17.10.2022.
Na sednici, koja je održana 17. oktobra 2022. godine, članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti razmatrali su i usvojili Odluku o načinu održavanja sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti na kojoj se razmatraju tajni podaci. U nastavku sednice, Odbor je usvojio i Odluku o načinu sprovođenja neposrednog nadzora nad radom službi bezbednosti Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora mr Igor Bečić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Vladimir Gajić, Vladan Zagrađanin, Aleksandar Marković, Aleksandar Mirković, Nevena Đurić i Nikola Dragićević.

Prva sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

31.08.2022.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je Prvu sednicu, 31. avgusta 2022. godine. Sednicu je, na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao najstariji član Odbora Vladimir Gajić, narodni poslanik iz Poslaničke grupe Narodna stranka. Članovi Odbora su za predsednika Odbora izabrali narodnog poslanika mr Igora Bečića iz Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“, dok je za zamenika predsednika izabran Vladan Zagrađanin iz Poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS).

Treća sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

01.01.1970.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je, 20. oktobra 2022. godine, Treću sednicu Odbora. Na sednici koja je bila zatvorena za javnost Odbor je razmatrao i usvojio redovne izveštaje o radu generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane, koji obuhvataju period od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine. U izveštajnom periodu generalni inspektor službi Ministarstva odbrane realizovao je redovne nadzore u direkcijama obe agencije, kao i u centrima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije. U izveštajnom periodu generalni ispektor službi Ministarstva odbrane sproveo je nadzor nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka kao i nadzor nad zakonitošću trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad u centrima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije, kao i nadzor nad zakonitošću i pravilnošću vršenja bezbednosnih provera od strane Vojnobezbednosne agencije. Tokom nadzora koji je sproveo generalni inspektor službi Ministrstva odbrane, u predmetima u koje je ostvaren uvid, nisu uočene nezakonitosti i nepravilnosti u radu agencija, a budžetska sredstva su trošena u skladu sa planovima, uz poštovanje propisa. Odbor je pozdravio pozitivne ocene zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane koje je za izveštajni period izneo generalni inspektor službi Ministarstva odbrane. Članovi Odbora konstatovali su da se dosadašnja praksa izuzetno dobre saradnje sa generalnim inspektorom pokazala obostrano korisnom, te da će se ova saradnja nastaviti i ubuduće naročito po pitanju nadzora zakonitosti primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Sednici je predsedavao mr Igor Bečić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandar Mirković, Nevena Đurić, Nenad Tomašević, Nikola Dragićević, Aleksandar Marković, Uglješa Marković, Pavle Grbović i Siniša Kovačević.