Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

47. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

31.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici održanoj 31. oktobra razmotrili amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koje je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Odbor je ocenio da su sva četiri podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

46. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

30.10.2017.
Na sednici održanoj 30. oktobra, članovi Odbora razmatrali su u pojedinostima Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na Predlog zakona o dualnom obrazovanju podneto je ukupno 308 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju podneto je 106 amandmana, od kojih je Odbor 15 odbacio kao nepotpune, dok su ostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Narodni poslanici podneli su 203 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, osim amandmana na član 59. koji su podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i dr Dijana Vukomanović, koji je Odbor odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju podneto je ukupno 176 amandmana. Članovi Odbora ocenili su da 26 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je kao nepotpun odbačen amandman kojim se posle člana 51 dodaju novi članovi 51a i 51 b, a koji su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i dr Dijana Vukomanović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, Balint Pastor, Jasmina Obradović i Milena Ćorilić.

45. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.10.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je održao sednicu 24. oktobra, na kojoj su razmotreni u načelu predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti i Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

44. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 12. oktobra, razmotrili amandmane sa ispravkom na članove 51. i 70. Predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Članovi Odbora su ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

43. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

09.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 9. oktobra razmotrili amandmane na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu podneto je 146 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 62 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, za koje su članovi Odbora ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti podneto je 7 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da je svih 56 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

42. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.10.2017.
Na sednici, održanoj 2. oktobra, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koji će se naći na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Članovi Odbora ocenili su da su Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice članovi Odbora dali su odgovor Ustavnom sudu povodom postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. stav 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu i povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 3. tačka 3), člana 14. tačka 5) i 7) i člana 17. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Zoran Krasić, Bojan Torbica, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić i Milena Ćorilić. U ime predlagača sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Bedmauer i Dražen Maravić i predstavnici Ministarstva trgovine, turizama i telekomunikacija Milan Dobrijević, Natalija Radoja i Milan Vojvodić.

41. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

27.09.2017.
U danu za glasanje o tačkama dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu, 27. septembra, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je amandman koji je na Predlog zakona o visokom obrazovanju podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Članovi Odbora ocenili su da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

39. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.09.2017.
Na sednici održanoj 25. septembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja podneto je 904 amandmana, od čega je Odbor ocenio da su 903 podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i amandmane na Predlog zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je 326 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Balint Pastor, Jelena Kovačević Žarić, Milena Ćorilić, Petar Petrović i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoj Ana Marija Viček.

40. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.09.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 25. septembra, razmotrili amandmane, koje je na Predlog zakona o visokom obrazovanju, podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Odbor je ocenio da je svih 11 amandmana, i to na članove 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31. i 150, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Krsto Janjušević, Jelena Žarić Kovačević, Milena Ćorilić, Zvonimir Stević, Vesna Marković, Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Bajro Gegić i Petar Petrović.

38. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.09.2017.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 19. septembra, razmotreni su Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju, koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio da su Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Predlog zakona o visokom obrazovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U ime predlagača sednici su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Džamić, vršilac dužnosti pomoćnika ministara prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vesna Mandić i šef Odseka za pravne poslove u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Aleksandar Marković. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Nikolić Vukajlović, Zvonimir Stević, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Dejan Šulkić, Bajro Gegić, Balint Pastor i Milena Ćorilić.

37. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.08.2017.
Na sednici održanoj 28. avgusta 2017. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandmane na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu podneta su 48 amandmana, od kojih su tri povučena zbog tehničkih neispravnosti, dok je Odbor ocenio da su ostalih 45 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je prisustvovao i Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sednici je predsedavo predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Milena Ćorilić, Gordana Čomić, Balint Pastor, Srbislav Filipović, Jasmina Obradović, Krsto Janjušević, Vojislav Vujić i Jelena Žarić-Kovačević.

36. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.08.2017.
Na sednici održanoj 24. avgusta 2017. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su Predlog zakona o izmeni i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su, većinom glasova, ocenili da je Predlog zakona o izmeni i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je prisustvovao i Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski,a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, Jasmina Obradović, Krsto Janjušević, Dragan Šormaz, Ivan Manojlović, Neđo Jovanović, Zoran Krasić, Milena Ćorilić i Balint Pastor.

35. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.07.2017.
a sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 14. jula, utvrđen je Predlog za izbor Zaštitnika građana. Narodna skupština, na predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, bira Zaštitnika građana, a kandidate Odboru predlažu poslaničke grupe Narodne skupštine. Predlog da se za Zaštitnika građana izabere kandidat Ekaterina Marinković, podnela je Poslanička grupa Srpska radikalna stranka; predlog da se za Zaštitnika građana izabere zajednički kandidat Miloš Janković, podneli su Poslanička grupa Demokratska stranka i Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka - Narodni pokret Srbije; predlog da se za Zaštitnika građana izabere zajednički kandidat Zoran Pašalić, podnele su poslaničke grupe Srpska napredna stranka, Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka, Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje, i predlog da se za Zaštitnika građana izabere kandidat Vojin Biljić, podnela je Poslanička grupa Dosta je bilo. Nakon obavljenih razgovora sa kandidatima, članovi Odbora su većinom glasova uputili predlog Narodnoj skupštini da za Zaštitnika građana izabere Zorana Pašalića, po hitnom postupku. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Zoran Krasić, Bojan Torbica, Saša Radulović, Jelena Žarić Kovačević, Dejan Šulkić, Aleksandra Majkić, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, Nataša Vučković, Balint Pastor i Jasmina Obradović.

34. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.06.2017.
Na sednici održanoj 26. juna 2017. godine, članovi Odbora razmotrili su amandmane podnete na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima podneta su 133 amandmana. od kojih su članovi Odbora odbacili dva, podneta na član 10. Predloga zakona, kao nepotpuna. U nastavku sednice, Odbor je ocenio da amandmani na članove: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. i 12. Predloga zakona, koje su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su većinom glasova ocenili da su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Srbislav Filipović, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Petar Petrović, Jelena Žarić Kovačević, Neđo Jovanović, Miroljub Stanković, Gordana Čomić i Balint Pastor.

33. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.06.2017.
Na sednici održanoj 23. juna 2017. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Članovi Odbora su većinom glasova ocenili da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Petar Petrović, Jelena Žarić Kovačević, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Miroljub Stanković, Gordana Čomić, Balint Pastor i Bajro Gegić.

32. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

15.06.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici održanoj 15. juna, razmotrili i potvrdili Predlog programa sastanka Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo sa Odborom za ustavna pitanja i Zakonodavnim odborom Narodne skupštine Republike Srpske. Sastanak sa navedenim odborima Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno je da se održi 20. juna u Domu Narodne skupštine, sa ciljem unapređenja saradnje i razmene iskustva u vezi sa zakonodavnom procedurom, ustavnim promenama, saradnjom sa pravosudnim organima, kao i primenom poslovnika parlamenata. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Vojislav Vujić, Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.