Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

25. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.04.2017.
Na sednici održanoj 20. aprila, članovi Odbora su razmatrali Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, Predlog zakona o transfuzijskoj medicini i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru. Članovi Odbora ocenili su da su Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice Odbor je jednoglasno ocenio da je Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15), koji je podnela narodna poslanica Katarina Rakić, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Srbislav Filipović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Miroljub Stanković, Bojan Torbica, Jelena Kovačević Žarić, Petar Petrović i Elvira Kovač.

24. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.02.2017.
Na sednici održanoj 28. februara 2017. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo utvrdili su Predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana i podneli ga Narodnoj skupštini sa predlogom da se, u skladu sa članom 167. Poslovnika, donese po hitnom postupku. U nastavku sednice, članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene (''CEEPUS III''), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, koje je sve podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Petar Petrović, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Nikolić Vukajlović, Miroljub Stanković, Gordana Čomić, Dejan Šulkić i Bajro Gegić.

22. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

27.12.2016.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 27. decembra, razmotrili amandmane podnete na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca podneto je ukupno sedam amandmana. Odbor je odbacio, kao nepotpune, tri amandmana podneta na član 2. Predloga zakona. Odbor je ocenio da amandman na član 3. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su tri amandmana podneta na član 1. Predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj podneto je ukupno sedam amandmana. Tri amandmana podneta na član 2. Predloga zakona odbačena su kao nepotpuni, ocenjeno je da amandman, koji je na član 3. Predloga zakona podneo narodni poslanik Saša Radulović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ocenjeno da su tri amandmana podneta na član 1. Predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj podneto je osam amandmana, od kojih su tri amandmana podneta na član 2. Predloga zakona odbačeni kao nepotpuni. Takođe, Odbor je ocenio da amandman, koji je na član 3. Predloga zakona podneo narodni poslanik Saša Radulović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ocenjeno da su četiri amandmana podneta na član 1. i član 2. Predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Jelena Kovačević Žarić, Krsto Janjušević, Vesna Marković, Milena Ćorilić, Srbislav Filipović, Neđo Jovanović, Vojislav Vujić i Bojan Torbica.

23. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

27.12.2016.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo članovi Odbora razmotrili su amandmane podnete na tačke 1. do 15. dnevnog reda Sedme sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, podneto je 28 amandmana. Odbor je ocenio da je 27 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 2. Predloga zakona koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Nemanja Šarović Odbor je odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, podneto je 17 amandmana. Odbor je ocenio da je 16 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 2. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Zoran Krasić i Božidar Delić, Odbor je odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je 18 amandmana. Odbor je ocenio da je 17 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 2. Predloga zakona koji su podneli narodni poslanici Nemanja Šarović, Zoran Krasić i Momčilo Mandić, Odbor je odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da je 14 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a da amandman na član 2. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Sreto Perić i Ljiljana Mihajlović, nije u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, podneto je 118 amandmana. Članovi Odbora ocenili su da je 117 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman podnet na član 21. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, Odbor je odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, podneto je 149 amandmana. Odbor je ocenio da je 148 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 27. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, Odbor je odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, podneto je 24 amandmana. Odbor je amandman na član 3. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, odbacio kao nepotpun. Za preostala 23 amandmana Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, podneto je 178 amandmana. Odbor je ocenio da je 177 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 27. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, odbačen je kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, podneto je 96 amandmana. Odbor je odbacio amandman na član 15. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić kao nepotpun, a za preostalih 95 ocenio je da su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je 142 amandmana. Odbor je odbacio amandman na član 26. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić kao nepotpun, a za preostalih 141 ocenio je da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija "HIP - Petrohemija", Pančevo, prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, podneto je 34 amandmana. Odbor je ocenio da je 33 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 6. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, Odbor je odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, podneto je 207 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani na Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, podnet je 291 amandman. Odbor je ocenio da je 290 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 2. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, odbačen je kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, podneto je 17 amandmana. Članovi Odbora ocenili su da je 16 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 2. koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, odbačen je kao nepotpun. Na Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, podneto je 90 amandmana. Odbor je ocenio da je 89 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a amandman na član 2. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, odbačen je kao nepotpun. U nastavku sednice Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je i podneta četiri amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, na član 2. 9. 6. i 10. Predloga zakona. Odbor je jednoglasno ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je i amandman na član 25. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je i amandman na član 6. i 12. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i amandman na član 40. Predloga zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Miroljub Stanković, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.

18. sednica Odbora za ustavna pitanja o zakonodavstvo

22.12.2016.
Na sednici održanoj 22. decembra, članovi Odbora razmotrili su 18 predloga zakona, koji su predloženi za razmatranje na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini. Razmotreni su sledeći predlozi zakona: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija "HIP - Petrohemija", Pančevo, prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Bajro Gegić, Neđo Jovanović, Petar Petrović, Milena Ćorilić, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević i Vesna Marković.

20. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.12.2016.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 22. decembra, razmotrili amandman koji je na član 41. Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Odbor je jednoglasno ocenio da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Miroljub Stanković, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Balint Pastor, Petar Petrović, Krsto Janjušević i Aleksandar Marković.

21. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.12.2016.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 22. decembra, u Danu za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, razmotrili amandman, koji je na član 5. Predloga zakona o izmenama u dopunama Zakona o komunalnim delatnostima podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Odbor je jednoglasno ocenio da je podnet amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Balint Pastor, Petar Petrović, Krsto Janjušević i Srbislav Filipović.

17. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.12.2016.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na sednici održanoj 20. decembra 2016. godine, razmotrili su Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, broj 106/15), koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 23/01-SUS, 20/09 i 55/13-US), koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili da su opravdani predlozi za donošenje autentičnog tumačenja i odlučili da dostave Narodnoj skupštini Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, broj 106/15) i Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 23/01-SUS, 20/09 i 55/13-US). Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Miroljub Stanković, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Kovačević Žarić, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Aleksandar Marković, Bajro Gegić i Jasmina Obradović.

16. sednica Odbora za ustavna pitanja o zakonodavstvo

16.12.2016.
Na sednici održanoj 16. decembra, članovi Odbora dali su mišljenja Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje: Postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 6. st. 2. i 3. i člana 13. stav 2. Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i odredbe čl. 3, 6. (st. 2. i 3.), 7. (st. 1,2, i 3.), 8, 13. (stav 2.), 18. i 20. Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; Postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 32. st. 2, 3 i 4. i člana 85. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti; Postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 6. stav 5. tačka 6) Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju; Postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 36. st. 3. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Postupka za ocenu saglasnosti odredbe člana 5. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima sa Ustavom Republike Srbije. Odbor je razmotrio i amandmane na Predlog zakona o upravljanju aerodromima, Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, Predlog zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Članovi Odbora, većinom glasova, ocenili su da amandman na član 18. Predloga zakona o upravljanju aerodromima nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ostali 59 podnetih, usklađeno sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Od 462 amandmana podnetih na Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, članovi Odbora su odbacili kao nepotpun amandman na član 1. Predloga zakona, dok su za amandmane na čl. 9, 14, 31. i 41. sa ispravkom, ocenili da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je za ostale amandmane ocenio da su usklađeni sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio i da amandman na član 61. Predlog zakona o transportu opasne robe nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su svi ostali usklađeni. Takođe, Odbor je odbacio kao nepotpune dva amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima. Prvi kojim se posle člana 4. dodaje nadnaslov i član 4a, kao i na član 66. Predloga zakona, dok je za ostale ocenio da su usklađeni sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio amandmane koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i ocenio da su amandmani na članove 7, 15. i 20. Predloga zakona o upravljanju aerodromima, amandmani na članove 3, 11, 88, 91, 141, naslov iznad člana 150. kao i član 151. Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada, amandmani na čl. 20, 27, 80. i 81. Predloga zakona o transportu opasne robe, kao i amandmani na članove 9, 14. i 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković i Aleksandar Marković.

15. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

15.12.2016.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na sednici održanoj 15. decembra, razmotrili su amandmane podnete na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koje je podnela Vlada Republike Srbije. Odbor je ocenio da jedan amandman na član 12. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ostalih 34 usklađeno sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je razmotrio i amandman na član 6. ovog predloga zakona, koji je podneo Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Amandmani podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, ocenio je Odbor. Takođe, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je, kao nepotpun, amandman na član 3. sa ispravkom, koji je podnet na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, dok je za ostale Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Kovačević Žarić, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Bajro Gegić i Milena Ćorilić.

14. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

10.12.2016.
Na sednici održanoj 10. decembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije; Predlog za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama; Predlog zakona o upravljanju aerodromima; Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada; Predloga zakona o transportu opasne robe; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice; Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša obrazložio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je tom prilikom naveo da je ovaj Sporazum od istorijskog značaja i smatra se značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa a naročito svestrane saradnje u oblasti ekonomije, kulture, nauke i drugih oblasti. „Stupanjem na snagu Sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje“, istakao je Dačić. U nastavku rada, članovi Odbora ocenili su da su svi predloženi akti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Vesna Vukajlović Nikolić, Zvonimir Stević, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Kovačević Žarić, Petar Petrović i Aleksandar Marković.

13. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

08.12.2016.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 8. decembra, razmotrili amandmane podnete na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu i na Predlog zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Odbor je ocenio da su svi amandmani podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da pet amandmana podnetih na članove 1, 4, 5, 6. i 8. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017.godinu, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor je ocenio i da su svi amandmani podneti na Predlog zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Jelena Žarić Kovačević, Miroljub Stanković, Bajro Gegić i Ljupka Mihajlovska.

12. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.12.2016.
Na sednici održanoj 4. decembra 2016. godine, članovi Odbora razmotrili su predloge zakona i odluka koji su predloženi za razmatranje na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Članovi Odbora odlučili su da objedine raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, i to o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu i o Predlogu zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koje je sve podnela Vlada. Odbor je ocenio da su svi predlozi zakona i odluka u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Miroljub Stanković, Ljupka Mihajlovska, Dejan Šulkić, Vesna Marković, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandar Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić i Bojan Torbica.

11. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2016.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 23. novembra, razmotrili amandman na član 13. Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Odbor je jednoglasno ocenio da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Petar Petrović, Jelena Žarić Kovačević, Zvonimir Stević, Miroljub Stanković i Elvira Kovač.

10. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.11.2016.
Na sednici Odbora, održanoj 18. novembra, razmotreni su amandmani podneti na tačke jedan do četiri dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Na Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je podnela Vlada, narodni poslanici podneli su 153 amandmana. Odbor je ocenio da četiri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i to amandman na član 16. koji je podnela Gorica Gajić, na član 16. i član 18. koje je podneo Borislav Kovačević i na član 31. koji su zajednički podneli Velimir Stanojević i Dubravka Filipovski. Članovi Odbora većinom glasova su ocenili da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 13. za koji je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo oceno da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela Vlada, narodni poslanici podneli su 71 amandman, a Odbor je ocenio da je 70 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je amandman na član 40. koji su zajednički podneli Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić, odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji je podnela Vlada, podneto je 43 amandmana, od kojih je Odbor za 41 amandman ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za dva amandmana ocenjeno da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i to: amandman na član 7. koji su zajednički podneli Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i amandman na član 18. koji su zajedno podneli Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, dr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.

Deveta sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.11.2016.
Na sednici Odbora, održanoj 14. novembra, razmotreni su Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su većinom glasova ocenili da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavnom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Dejan Šulkić, Miroljub Stanković, Vesna Marković, Dragan Šormaz, Vojislav Vujić, Balint Pastor i Ljupka Mihajlovska.