Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Prvi sastanak Radne grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici

26.10.2016.
Na sastanku Radne grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici održanom 26. oktobra, predstavljen je Projekat „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji.“ Projekat je predstavila direktorka za politički razvoj i planiranje Gordana Rajkov iz Centra za samostalni život OSI Srbije. Iznela je mišljenje da zadaci Radne grupe treba da se odnose na donošenje novih i unapređenje postojećih zakonskih propisa, praćenje primene zakona u praksi, unapređenje komunikacije i saradnje sa predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom u procesu kreiranja politika i afirmisanje principa samostalnog života u Parlamentu i u javnosti. U nastavku izlaganja Gordana Rajkov se osvrnula na oblasti koje su od posebnog značaja za osobe sa invaliditetom, a odnose se na pristupačnost, jačanje ekonomske nezavisnosti, inkluzivno obrazovanje, decentralizaciju i socijalnu zaštitu. Takođe, istakla je da je neophodno održavanje tematskih sednice, javnih slušanja, a naročito praćenje predloga zakona sa aspekta osoba sa specijalnim potrebama. Predsednica Radne grupe dr Vesna Rakonjac izrazila je zadovoljstvo što je i u novom sazivu formirana Radna grupa za osnaživanje osoba sa invaliditetom i predložila da prvenstveni zadatak Radne grupe bude obilazak lokalnih samouprava, a u cilju da se na terenu utvrdi pravo stanje i ustanove problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Takođe, istakla je da je ključno pitanje budžetiranje projekata koji se odnose na samostalan život osoba sa invaliditetom, kroz obučavanje kadrova koji će pomoći osobama sa invaliditetom da se aktivnije uključe u sve oblasti društvenog života. Narodna poslanica i članica radne grupe Dubravka Filipovski iznela je predlog da članovi Centra za samostalni život OSI Srbije pripreme godišnji akcioni plan, kako bi Radna grupa za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici dala svoj doprinos i postupala po istom. Sastankom je predsedavala dr Vesna Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi Radne grupe: Milanka Jevtović Vukojičić, Ljupka Mihajlovska, Marija Janjušević, Milena Ćorilić, Dubravka Filipovski, Milena Bićanin i Vesna Ivković.