DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.04.2001.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

7. dan rada

19.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 11:30

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
Obaveštavamo vas da je tragično preminuo pripadnik MUP-a Aleksandar Petrović, u terorističkom napadu u Prištini.
Molimo vas da odamo poštu minutom ćutanja.
Slava mu.
Obaveštavam vas da prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 135 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da imamo kvorum za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Bojani Aleksić, Jožefu Kasi, Velimiru Živojinoviću, Goranu Ćiriću, Branku Beševiću, Borivoju Mijatoviću, Teodori Vlahović, Dušanu Cvetkoviću, Jovanu Todoroviću, Jeleni Milenković, Milanu Markoviću, Nedi Arnerić, Zoranu Boškoviću, Dragoru Hiberu (pre podne), Ivanu Andriću (pre podne), Srđanu Sikimiću, Milošu Radivojčeviću, Nadi Kolundžiji, Branku Pavloviću i zakašnjenje je najavio Pal Šandor.
Obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (pojedinosti)
Podsećam vas da smo na jučerašnjoj sednici, u momentu glasanja o amandmanu narodnih poslanika Dragoljuba Stamenkovića i Gorana Cvetanovića na član 7. Predloga zakona, kojim su predložili izmenu člana 63. zakona, utvrdili da nema kvoruma za rad, pa je određena pauza, nakon koje, takođe, nije bilo kvoruma, tako da je sednica prekinuta.
Sada nastavljamo rad glasanjem o amandmanu narodnih poslanika Dragoljuba Stamenkovića i Gorana Cvetanovića na član 7. Predloga zakona, kojim su predložili izmenu člana 63. zakona. (Glasovi iz sale: povreda Poslovnika.)
Uh, šta vas je, ko je prvi?
Izvolite.

Stevan Gudurić

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 79. kaže se do koliko radimo. Predlažem da danas radimo do jedanaest sati, obzirom da smo radili celu noć i pošto smo se jako umorili.... kako vas nije sramota da glasate da radite i da odete kući. Skupština Srbije je ovde, a ne kod kuće. U septembru i decembru se Srbiji dogodila elementarna nepogoda, a to ste vi DOS, a elementarne nepogode nikada nisu trajale jako dugo, pa nećete ni vi.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Imamo dakle predlog koji ćemo staviti na glasanje. Izvolite.

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, povredili ste član 134. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji glasi: Ako je predlog zakona prihvaćen u načelu, Narodna skupština prelazi na pretres u pojedinostima i odlučivanje o amandmanima. Ovo mi ne računajte u vreme, trebaće mi malo više. Rasprava u pojedinostima obavlja se po članovima na koje su podneti amandmani i o amandmanima kojima se predlaže unošenje novih odredaba, a u raspravi mogu da učestvuju podnosilac amandmana, odnosno onaj koji amandman predlaže i više narodnih poslanika, ovlašćeni predstavnik tih narodnih poslanika, predlagača akta, izvestilac odbora, predsednik odnosno predstavnik poslaničke grupe, ovlašćeni predstavnik Vlade, ako Vlada nije predlagač, i to po jednom, u trajanju od najviše pet minuta.
Vi ste, gospodine predsedavajući, i pored toga što ste znali da nas sa dugim cevima ispred zgrade Skupštine drži policija nastavili rad sednice i preskočili član 4. na koji imam amandman, na koji sam utrošio dane i noći pišući ga i spremajući ga. Niste mi omogućili da taj amandman ovde obrazložim, možda bi bio prihvaćen (iz sale - sigurno), pa, tražim da se vratite tamo gde ste prekršili Poslovnik i da se vratimo raspravi kako je predviđeno Poslovnikom.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li vi to ozbiljno?

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Znam da ste vi preskočili neke časove iz domaćeg vaspitanja, one teorijske, ali za praktične nije kasno. Ja ozbiljno, a vi kako hoćete.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Odlučićemo.

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Šta ćete odlučiti, dajte mi reč da obrazložim amandman na član 4 (iz sale - idi na mesto).

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Odlučićemo o vašoj primedbi da je prekršen Poslovnik. Ako ste završili, molim vas da napustite govornicu i da pređemo na odlučivanje o vašem predlogu.

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Ipak ću da obrazložim svoj amandman, a vi posle glasajte da li ćete da ga prihvatite.