DRUGO VANREDNO ZASEDANjE, 12.02.2004.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGO VANREDNO ZASEDANjE

12.02.2004

Sednicu je otvorila: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:40 do 18:25

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.
Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, sednici prisustvuje 220 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Za odsutne sekretarijatu priložite avionske karte.
Konstatujem da imamo kvorum za rad Narodne skupštine Republike Srbije.
Obaveštavam vas da su sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan Šormaz, Branče Stojanović, Nataša Mićić, Vojislav Koštunica, Vladimir Milankov i Išpanovič Ištvan; zakasniće Radmilo Milošević.
Saglasno članu 80. stav 2. Poslovnika Skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 80. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere poslanike Skupštine Srbije i Crne Gore.
Dostavljeni su vam zapisnici prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije i sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje dovoljan broj poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica po članu 82. stav 3. Poslovnika.
Primedbe na zapisnik se dostavljaju u pisanom obliku Administrativnom odboru.
Narodna skupština o zapisniku odlučuje bez rasprave, po članu 85. stavovi 2. i 3. Poslovnika.
Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Administrativnog odbora utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na zapisnike sa navedenih sednica.
Prelazimo na odlučivanje o zapisnicima.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije održane 27. januara, 4. i 6. februara 2004. godine.
Za 183, nije glasalo 8, ukupno 191 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 27. januara, 4. i 6. februara 2004. godine.
Stavljam na glasanje zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 9. februara 2004. godine.
Za 190, nije glasalo 8, ukupno 198 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, održane 9. februara 2004. godine.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv Drugov vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koje je sazvano na zahtev 159 narodnih poslanika, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za održavanje Drugov vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite, za Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, utvrđen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - IZBOR POSLANIKA SKUPŠTINE SRBIJE I CRNE GORE
Primili ste zbirnu listu kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, koju je sačinila Republička izborna komisija na osnovu predloga poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Kao što znate, Narodna skupština Republike Srbije, prema članu 2. Zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore, bira 91 poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore, u skladu sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Pre nego što pristupimo glasanju, dozvolite mi da vas podsetim da je u članu 15. Zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore utvrđeno da su za poslanike u Skupštini Srbije i Crne Gore izabrani kandidati sa zbirne liste, pod uslovom da je zbirna lista kandidata dobila većinu glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da o zbirnoj listi narodni poslanici glasaju javno, upotrebom elektronskog sistema za glasanje.
Radi utvrđivanja kvoruma, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje.
Pristupamo glasanju.
Stavljam na glasanje zbirnu listu kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.
Za 207, protiv dva, uzdržan jedan, nisu glasala tri, od ukupno 213 prisutnih narodnih poslanika.
Na osnovu rezultata glasanja, konstatujem da je zbirna lista kandidata dobila većinu glasova od ukupno prisutnih narodnih poslanika i da je Narodna skupština na taj način donela odluku da su za poslanike u Skupštini Srbije i Crne Gore izabrani kandidati sa zbirne liste.
Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam poslanicima izbor.
Poštovani narodni poslanici, pošto sam obavešten od predsednika poslaničkih grupa da bi jednom broju narodnih poslanika trebalo da prestane mandat narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije zbog izbora za poslanike u Skupštini Srbije i Crne Gore, potrebno je da Narodna skupština što pre konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima, kako bi se stovirili uslovi za popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta i omogućio rad Narodne skupštine u punom sastavu.
Sada je potrebno da se dogovorimo o pauzi. Takođe mi dozvolite da poslanicima i Srpskoj radikalnoj stranci čestitam današnju slavu. (Glasovi: Hvala.) Da vidimo kada je vama potrebno da izađete. (Glasovi: U 11,30.) Ništa, onda ćemo rad nastaviti u 15,00 časova. U međuvremenu će raditi Republička izborna komisija i Administrativni odbor. U 15,00 časova se ovde vidimo, a molim da predsednici poslaničkih grupa usaglase dogovor oko Republičke izborne komisije.
(Posle pauze – 15,45)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane kolege, dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad. Molim, pre nego što to učinimo, da utvrdimo da li imamo kvorum za rad Narodne skupštine.
Konsatujem da imamo dovoljan broj poslanika za rad i odlučivanje Narodne skupštine Republike Srbije.
Pre nego što nastavimo rad, imam još jedan predlog, budući da se ovaj postupak i ova procedura malo razvukla u odnosu na planirano vreme i s obzirom na to da ćemo morati da imamo još jednu pauzu u kojoj će zasedati Republička izborna komisija, predlažem da sada donesemo odluku da ćemo danas raditi do okončanja ove sednice. Mislim da će to možda preći 18,00 časova, pa da bismo blagovremeno tu odluku doneli, molim vas da se o tome izjasnimo.
Dakle, predlažem da danas radimo do okončanja ove jedine tačke dnevnog reda.
Ko je za neka podigne ruku?
Ne treba ruka, proradio je sistem.
Naravno, najpre ćemo utvrditi kvorum, a zatim da glasamo o ovom predlogu.
Molim vas da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Molim da se izjasnite o ovom predlogu.
Za 160, protiv osam, uzdržanih 12, nije glasalo osam, od 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da smo doneli odluku da ćemo danas raditi do okončanja ove jedine tačke dnevnog reda.
Primili ste ostavke Dragana Ljubojevića, Miluna Baraća, Miroljuba Veljkovića, Slavka Jerkovića, Ognjena Mihajlovića, Božidara Vučurovića, Miroslava Talovića, Milana Ćuka, Vlastimira Jovanovića, Zlate Radovanović, Gojka Radića, Slaviše Topalovića, Dragana Žikića, Tomislava Ljubenovića, Srđana Nikolića, Dragana Pavlovića, Maje Gojković, Dragana Bozala, Jadranka Vukovića, Dragana Todorovića, Milosava Miličkovića, Velibora Stojkovića, Novaka Savića, Stevana Kesejića, Novice Stanojevića, Dušana Stupara, Lazara Marjanskog, mr Srboljuba Živanovića, Milorada Todorovića, Aleksandra Popovića, Obrena Joksimovića, Sande Rašković- Ivić, Borislava Gađanskog, Gorana Bulajića, Milana Petrovića, Ljubiše Jovaševića, Dragana Jočića, Bojane Aleksić, Aleksandra Pravdića, Zorana Šamija, Borislave Kruške, Dragoslava Jovanovića, Srboljuba Milenkovića, Vlastimira Bađevića, Slobodana Gojkova, Ljiljane Lučić, Đorđa Đukića, Olivera Dulića, Toplice Đorđevića, prof. dr Dragoljuba Mićunovića, Aleksandra Prodanovića, Branislava Belića, Veselina Jankovića, Vladimira Petkovića, Jana Husarika, Zvonka Obradovića, Verice Kalanović, Mehmeda Slezovića, Zdenke Miljković, Ljubiše Selića, Mladena Grujića, Milutina Jeličića-Jutke, Bojane Ristić, Slađana Radovanovića, dr Aleksandra Pajovića i akademika prof. dr Ninoslava Stojadinovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ovih ostavki, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 88. stav 1. tačka 2. i stavova 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima danom podnošenja ostavke.
Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stavova 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Administrativnog odbora konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima:
- Draganu Ljubojeviću, Milunu Baraću, Miroljubu Veljkoviću, Slavku Jerkoviću, Ognjenu Mihajloviću, Božidaru Vučuroviću, Miroslavu Taloviću, Milanu Ćuku, Vlastimiru Jovanoviću, Zlati Radovanović, Gojku Radiću, Slaviši Topaloviću, Draganu Žikiću, Tomislavu Ljubenoviću, Srđanu Nikoliću, Draganu Pavloviću, Maji Gojković, Draganu Bozalu, Jadranku Vukoviću, Draganu Todoroviću, Milosavu Miličkoviću, Veliboru Stojkoviću, Novaku Saviću, Stevanu Kesejiću, Novici Stanojeviću, Dušanu Stuparu, Lazaru Marjanskom i mr Srboljubu Živanoviću, izabranim sa izborne liste Srpska radikalna stranka-dr Vojislav Šešelj;
- Miloradu Todoroviću, Aleksandru Popoviću, Obrenu Joksimoviću, Sandi Rašković-Ivić, Borislavu Gađanskom, Goranu Bulajiću, Milanu Petroviću, Ljubiši Jovaševiću, Draganu Jočiću, Bojani Aleksić, Aleksandru Pravdiću, Zoranu Šamiju i Borislavi Kruška, izabranim sa izborne liste Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica;
- Dragoslavu Jovanoviću, Srboljubu Milenkoviću, Vlastimiru Bađeviću, Slobodanu Gojkovu, Ljiljani Lučić, Đorđu Đukiću, Oliveru Duliću, Toplici Đorđeviću, prof. dr Dragoljubu Mićunoviću, Aleksandru Prodanoviću, Branislavu Beliću, Veselinu Jankoviću i Vladimiru Petkoviću, izabranim sa izborne liste Demokratska stranka-Boris Tadić;
- Janu Husariku, Zvonku Obradoviću, Verici Kalanović, Mehmedu Slezoviću i Zdenki Miljković, izabranim sa izborne liste G17 plus – Miroljub Labus,
- Ljubiši Seliću, Mladenu Grujiću, Milutinu Jeličiću-Jutki, Bojani Ristić, Slađanu Radovanoviću, dr Aleksandru Pajoviću i akademiku prof. dr Ninoslavu Stojadinoviću, izabranim sa izborne liste Srpski pokret obnove – Nova Srbija – Vuk Drašković – Velimir Ilić, danom podnošenja ostavke.
Obaveštavam vas da ćemo u nastavku rada ove sednice, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiti popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zbog čega određujem pauzu, to će biti jedan sat, radi održavanja sednice Republičke izborne komisije i Administrativnog odbora.
Dakle, rad nastavljamo u 17,00 časova.
(Posle pauze – 18,25)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, preostalo nam je još da u nastavku ove sednice potvrdimo mandate narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Pre nego što nastavimo rad, molim vas da utvrdimo da li imamo kvorum za rad Skupštine.
Konstatujem da imamo kvorum za rad Skupštine.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Miroslavu Živkoviću, Snežani Plavšić-Stojanović, Sovraniju Čonjagiću, Marku Krstinu i Vladimiru Homanu, izabranim sa izborne liste G17 plus – Miroljub Labus; Vukosavu Tomaševiću, Vladanu Jovičiću, Milici Vojić-Marković, Zoranu Nikoliću, Nebojši Bakarecu, Arsenu Kurjačkom, Milutinu Prodanoviću, Đorđu Mamuli, Zoranu Tanasijeviću, Vuku Antonijeviću, Gordani Matijašević, Goranu Rakovcu i Vladimiru Andriću, izabranim sa izborne liste Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica; Vlajku Seniću, Radiču Jokoviću, dr Nikoli Jovanoviću, Dejanu Rajčiću, Aleksandru Čotriću, Slobodanu Živkucinu i Radojlu Bukviću, izabranim sa izborne liste Srpski pokret obnove – Nova Srbija – Vuk Drašković – Velimir Ilić; Dragoljubu Simonoviću, Branislavu Stevanoviću, Živadinu Lekiću, Branislavu Jankoviću, Nemanji Šaroviću i dr Paji Momčilovu, izabranim sa izborne liste Srpska radikalna stranka – dr Vojislav Šešelj.
Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Miroslavu Živkoviću, Snežani Plavšić-Stojanović, Sovraniju Čonjagiću, Marku Krstinu, Vladimiru Homanu, Vukosavu Tomaševiću, Vladanu Jovičiću, Milici Vojić-Marković, Zoranu Nikoliću, Nebojši Bakarecu, Arsenu Kurjačkom, Milutinu Prodanoviću, Đorđu Mamuli, Zoranu Tanasijeviću, Vuku Antonijeviću, Gordani Matijašević, Goranu Rakovcu, Vladimiru Andriću, Vlajku Seniću, Radiču Jokoviću, dr Nikoli Jovanoviću, Dejanu Rajčiću, Aleksandru Čotriću, Slobodanu Živkucinu, Radojlu Bukviću, Dragoljubu Simonoviću, Branislavu Stevanoviću, Živadinu Lekiću, Branislavu Jankoviću, Nemanji Šaroviću i dr Paji Momčilovu.
Čestitam narodnim poslanicima na izboru, a svim narodnim poslanicima želim da čestitam Dan državnosti, u nedelju.
Takođe, molim vas da planirate vreme, jer će se naredna vanredna sednica održati u utorak, sa početkom u 10,00 časova, kako je planirano, a o tome ćete još biti obavešteni.
Time je Narodna skupština završila rad prema dnevnom redu.
Zaključujem sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.
Samo da vas obavestim da će se sednica Zakonodavnog odbora održati u utorak, 17. februara, u 9,00 časova u sali u prizemlju, a Odbora za pravosuđe u 9,30 časova.