PRIVREMENE, Prva (konstitutivna) sednica, 31.05.2012.

OBRAĆANJA

...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samostalni poslanici | Predsedava
(Intoniranje himne "Bože pravde")

Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, ja sam Zaharije Trnavčević, najstariji narodni poslanik među vama.

Dozvolite da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu i da vas, pre početka rada, pozdravim i čestitam na izboru i na poverenju koje su vam ukazali građani Srbije, i da vam poželim uspeh u budućem radu.

Obaveštavam vas da današnjoj Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika, prisustvuju predsednik i članovi Republičke izborne komisije, koje pozdravljam.

Podsećam vas da, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomaže po jedan najmlađi narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta i generalni sekretar Narodne skupštine.

Pošto sam najstariji narodni poslanik, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici, do izbora predsednika Narodne skupštine, u čemu će mi pomagati najmlađi narodni poslanici i to: Jelena Budimirović, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić, Jovana Joksimović, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Izbor za bolji život – Boris Tadić, Nevena Stojanović, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Ivica Dačić – SPS, PUPS, JS, Bojana Božanović, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica, kao i Veljko Odalović, generalni sekretar Narodne Skupštine.
Molim najmlađe narodne poslanike da zauzmu mesta pored predsedavajućeg.

Obaveštavam vas da, prema podacima kojima raspolaže služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 243 narodnih poslanika, pa, saglasno članu 105. stav 1. Ustava Republike Srbije i članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, postoje uslovi za rad i odlučivanje.

O zapisniku sa ove sednice staraće se generalni sekretar Narodne skupštine.
Kao što je uobičajeno, tok sednice se stenografiše i snima.

Podsećam vas da Narodna skupština na Prvoj (konstitutivnoj) sednici radi po dnevnom redu koji je određen članom 101. Ustava Republike Srbije, članom 16. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 4. Poslovnika Narodne skupštine.

Saglasno navedenim odredbama, dnevni red je sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika,
2. Izbor predsednika Narodne skupštine,
3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine,
4. Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine,
5. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine,
6. Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Obavešten sam da današnjoj Prvoj (konstitutivnoj) sednici prisustvuju i studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, na čelu sa profesorom Vladanom Petrovim.
Jedan aplauz i pozdrav.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – POTVRĐIVANjE MANDATA NARODNIH POSLANIKA

Dozvolite da vas podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine, kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini (čl. 5. i 6. Poslovnika Narodne skupštine).
Narodni poslanik stiče pravo i dužnost u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata narodnog poslanika.

Potvrđivanje mandata narodnih poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Narodna skupština, na Prvoj konstitutivnoj sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika, obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji među njima.

Komisija na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Na osnovu izveštaja komisije, predsedavajući na Prvoj konstitutivnoj sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela Izveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa Izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.

Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika (član 101. stav 4. Ustava Republike Srbije).

Saglasno tome, i obavljenim konsultacijama, predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, izaberu narodni poslanici:
1. Gojko Radić, izabran sa Izborne liste Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić,
2. Nenad Konstantinović, izabran sa Izborne liste Izbor za bolji život – Boris Tadić,
3. Milisav Petronijević, izabran sa Izborne liste Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija.

Napominjem da je saglasno članu 6. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine potrebno da za predlog za obrazovanje Komisije glasa većina prisutnih narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog za obrazovanje Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.

Za je glasalo 222 poslanika, protiv – nije bilo glasova, uzdržanih jedan, nije glasalo 13, ukupno 236 poslanika.

Konstatujem da je većinom glasova prihvaćen ovaj predlog.

Pošto smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali I u parteru.

Prekidamo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Sa radom ćemo nastaviti nakon pauze od jednog sata, odnosno u 11,20 časova. Hvala.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samostalni poslanici | Predsedava
(Posle pauze.)

Poštovane dame i gospodo, Skupština nastavlja rad po prvoj tački dnevnog reda koju smo danas usvojili.

Podsećam da ste uz saziv ove sednice primili i Izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
Pre početka ovog dela sednice uručen vam je Izveštaj Komisije za utvrđivanje saglasnosti i uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Da li izvestilac Komisije želi reč? (Ne želi.)

Saglasno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika i članu 6. Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti i uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, konstatujem da je svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.

Pošto je utvrđen mandat svim narodnim poslanicima, saglasno članu 101. stav 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština je konstituisana.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupimo polaganju zakletve.

 

(Predsedavajući čita tekst zakletve, a narodni poslanici ponavljaju.)

 

"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI."

 

Poštovani i dragi narodni poslanici, dame i gospodo, čestitam na položenoj zakletvi i želim da vas podsetim da smo svi zajedno 6. maja 2012. godine izabrani, dobili poverenje i mandat građana Srbije da u ovom visokom zakonodavnom telu radimo na uređivanju javnih poslova, odnosa građana i države, države i građana, te da se posvetimo najvažnijim pitanjima od kojih zavisi sudbina i život naše divne zemlje Srbije i njenih građana.

Srbija je ovoga časa u teškim privrednim, socijalnim i drugim nedaćama. Pritiskuje nas nezaposlenost, siromaštvo, niska kupovna moć i što je najtužnije i najteže beznađe. Veliki broj ljudi ne veruje u to da će uskoro nastupiti preokret i preporod.

Želim da vas opomenem da je ova Narodna skupština u sledeće četiri godine pozvana da dogovorom svih nas nađe rešenje da se Srbijom bolje upravlja. Mi smo zemlja lepih mogućnosti i ukoliko probudimo nadu i energiju za njom naših građana, možemo da se nadamo da ćemo savladati ove nedaće koje nas sve pritiskuju.

Posebno želim da vas pozovem da ovom poslu pristupimo složno, zajednički, bez stranačkih podela i interesa, jer ovo je posao i misija koja nadilazi interese svake pojedine stranke i podudarna je sa nadom i željama, težnjama građana Srbije.

Posebno želim da kažem, jer se tim poslom i temom bavim godinama, da Srbija ima sjajne mogućnosti, da uskoro, ne preko noći, postane zelena bašta Evrope, jedan revir zdrave, ukusne, lepo upakovane hrane, koji će da zaposli veliki broj građana i ljudi, da imamo značajne prihode i da oni koji proizvode hranu, postanu imućni ljudi.

Želim da vas podsetim da, ukoliko u ovoj našoj državi budemo radili kao što se radi i kao što se ponašaju građani drugih bogatih i razvijenijih zemalja Evrope, i mi ćemo živeti takođe kao i oni, kao imućni, dostojanstveni i produktivni ljudi.

Sa tom nadom i uverenjem da to može da se postigne i ostvari, pozivam vas da u sledeće četiri godine se tako i ponašate. Svoje stranačke interese i težnje, da se dopadnete građanima, da zadobijete njihovo poverenje, njihovu naklonost na budućim izborima ostvarićete najpre i najbolje ako budete iskreno sudelovali u ovim nastojanjima.

Takođe bih želeo, poštovani narodni poslanici, da se poveća, podigne i vrati dostojanstvo ovog doma, da sarađuje u većoj meri sa svojim izvršnim organom, budućom vladom, od koje očekujemo da će pred nas da izađe sa jasnim programom i vizijom kako da se ovi narodni poslovi ubuduće bolje vode i rešavaju.

 

Biće potrebno da se ponovo u ovaj dom vrate institucije interpelacije i poslaničkih pitanja i da stepen saradnje bude veći nego što je bio do sada.

 

Ovo što sam rekao je savet, to je predlog, to je molba. Želim vam da to prihvatite i neka nam je sreća na pomoći. Hvala.

Poštovani narodni poslanici, sada bi zastali. Pozivam vas da se ponovo okupimo na posebnoj sednici u 14,00 časova, na kojoj će predsednik Republike, izabran na izborima održanih 6. i 20. maja 2012. godine, saglasno članu 114. stav 3. Ustava Republike Srbije, pred ovom narodnom skupštinom da položi zakletvu.

 

Molim vas, budite tačni u 14,00 časova. Hvala.

 

(Sednica je prekinuta u 11,50 časova.)

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRIVREMENE

STENOGRAFSKE BELEŠKE

(neredigovane i neautorizovane)

 

Prva posebna sednica

Narodne skupštine Republike Srbije
31. maj 2012. godine

(Sednica je počela u 14,10 časova. Sednicom predsedava Zaharije Trnavčević, najstariji narodni poslanik Narodne skupštine.)
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samostalni poslanici | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.

 

Obaveštavam vas da su pozvani da Prvoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, pored narodnih poslanika i izabranog predsednika Republike, gospodina Tomislava Nikolića, prisustvuju i: bivši predsednici Republike Srbije, predsednik Vlade, potpredsednici i ministri u Vladi, generalni sekretar Vlade, guverner Narodne banke Srbije, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, direktor policije, direktor Bezbednosno informativne agencije, direktor Vojno-bezbednosne agencije, direktor Vojno-obaveštajne agencije, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, predsednik Državne revizorske institucije, predsednik Agencije za borbu protiv korupcije, predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac, Tužilac za ratne zločine, Tužilac za organizovani kriminal, predstavnici crkava i verskih zajednica u Srbiji, rektori univerziteta u Republici Srbiji, šefovi diplomatskih misija u Srbiji, šefovi međunarodnih misija u Beogradu, predsednik, članovi, sekretar Republičke izborne komisije i njihovi zamenici.

 

Takođe su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju i: Njegovo Kraljevsko Visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar sa suprugom, predsednik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, gradonačelnik grada Beograda i predsednik Skupštine grada Beograda, kao i svi kandidati koji su učestvovali na izborima za predsednika Republike, održanim u 2012. godini.

 

Dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim cenjene goste.

Poštovani narodni poslanici i uvaženi gosti, ova Posebna sednica sazvana je na osnovu člana 114. stav 3. Ustava Republike Srbije, prema kojem, prilikom stupanja na dužnost, predsednik Republike pred Narodnom skupštinom polaže zakletvu.

 

Svim narodnim poslanicima dostavljen je Izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za predsednika Republike, održanim 6. i 20. maja 2012. godine.

Republička izborna komisija je, na osnovu utvrđenih rezultata ponovljenog glasanja, utvrdila da je za predsednika Republike, u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona o izboru predsednika Republike, izabran Tomislav Nikolić, koji je na ponovljenom glasanju, održanom 20. maja 2012. godine, dobio najveći broj glasova.

 

Na taj način stekli su se uslovi da predsednik Republike, saglasno članu 114. stav 3. Ustava Republike Srbije, pred Narodnom skupštinom položi zakletvu.

 

Podsećam vas da se, prema članu 262. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, zakletva polaže čitanjem na glas Ustavom utvrđenog teksta zakletve.

 

Posle položene zakletve predsednik Republike potpisuje tekst zakletve.

 

Molim gospodina Tomislava Nikolića, izabranog predsednika Republike, da pred Narodnom skupštinom Republike Srbije položi zakletvu.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
(Predsednik Republike, Tomislav Nikolić, za govornicom čita sledeći tekst zakletve utvrđen članom 114. stav 3. Ustava Republike Srbije.)

"ZAKLINjEM SE DA ĆU SVE SVOJE SNAGE POSVETITI OČUVANjU SUVERENOSTI I CELINE TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE, UKLjUČUJUĆI I KOSOVO I METOHIJU KAO NjEN SASTAVNI DEO, KAO I OSTVARIVANjU LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA I SLOBODA, POŠTOVANjU I ODBRANI USTAVA I ZAKONA, OČUVANjU MIRA I BLAGOSTANjA SVIH GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE I DA ĆU SAVESNO I ODGOVORNO ISPUNjAVATI SVE SVOJE DUŽNOSTI."
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samostalni poslanici | Predsedava
Hvala.

Sada vas molim da saslušamo državnu himnu.

(Intoniranje himne "Bože pravde")

 

Molim predsednika Republike, gospodina Tomislava Nikolića, da potpiše tekst zakletve.

Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam gospodinu Tomislavu Nikoliću stupanje na dužnost predsednika Republike Srbije.

Molim gospodina Tomislava Nikolića, predsednika Republike, da uzme reč.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine bivši predsedniče, ne volim tu reč po zakonu je, Vaše ekselencije, časni oci, dragi gosti, zahvaljujem se građanima koji su me izabrali za predsednika Srbije i čijom voljom sam se danas pred vama javno zakleo na principe koji su odavno sastavni deo moga života.

Srbija je zemlja koju razara opšta kriza. Dokaz za to je svakodnevni život građana. Neodgovorno i neznalački sprovedena privatizacija sa mnogim oblicima pljačke narodne imovine, a kao posledicu imamo nezaposlenost i siromaštvo; korupcija; mito i kriminal svake vrste što je proizvelo opštu nesigurnost građana i nepoverenje u institucije; zapostavljanje sela; napuštanje čitavih krajeva zemlje i pritisak na gradove; negativan priraštaj stanovništva i to ima posledica nacija nam stari i izgledi za budućnost su pesimistički.

Popuštali smo pred nedemokratskim principima u razvoju zemlje. Posledica toga je progon onih građana koji su označeni kao politički suparnici. Mediji su stavljeni pod kontrolu i u vlasništvu su političke elite. Rezultat je politički progon konkurencije, čak je i reforma pravosuđa sprovedena u skladu sa partijskim interesima i nalozima. Posledica je sunovrat pravde i pravičnosti u našoj državi. Monopolisti gde god se okrenete, građani plaćaju.

Želim drugačiju Srbiju. Konačno ujedinjenu u borbi za bolji život. Srbiju u kojoj će se deca radovati svakom novom danu, ponosna što imaju priliku da se takmiče sa vršnjacima u svetu. Želim Srbiju oslobođenu straha od sutrašnjice, kuću koja ima dvoja vrata, na istoku i na zapadu. Želim Srbiju koja će da bude ravnopravni član Evropske unije i koja se nikada neće odreći svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, svog Kosova i Metohije.

Iskreno želim da uspemo i ostvarimo želje građana koje sam vam izneo. Ako se budete borili za ljude, da pokrenete Srbiju i omogućite bolji život, pomoći ću vam snagom koju mi daje Ustav i način na koji sam izabran. U političkom životu proveo sam 20 godina u opoziciji i često sam bio žrtva nepravde i nedemokratije, neću prestati sa borbom, dok se Srbija ne izbori protiv kriminala i korupcija, monopola i vladavine političke elite i dok ne postane pravna, pravična i demokratska država ravnopravnih građana sa istim šansama za sve.

Želim i vama i meni, želim svima nama sreću u radu. Hvala vam na ukazanoj časti.

 
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samostalni poslanici | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, zaključujem Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini. Hvala vam. Pardon, pozivam sve da prisustvujete svečanom koktelu u centralnom holu Doma Narodne skupštine. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.