Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vjerica Radeta glasala

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala