Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Petar Jojić glasao

usvojen

Nije prisustvovao