Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Balša Božović

Balša Božović

Demokratska stranka

Govori

Zahvaljujem predsednice. Dakle, osnovno pitanje koje postavljam predsednici Vlade, predsedniku Republike Srbije jeste da li će narodni poslanici biti upoznati sa ozbiljnim delovanjem protiv države Srbije od strane Republike Makedonije?

Mislim da je to veoma važno pitanje i da narodni poslanici i građani Srbije imaju pravo da znaju šta je to tako dramatično što se dogodilo, pa smo morali da na konsultacije pozovemo ambasadorku i osoblje Ambasade Srbije?

Šta je to što je izazvalo takvu reakciju, od strane ministra inostranih poslova, da li je predsednica Vlade uopšte upoznata sa tim delovanjem protiv Republike Srbije i zašto predsednik Republike Srbije, taji i određene informacije drži samo za sebe?

Nikola Gruevski, kao veliki prijatelj SNS i Aleksandra Vučića je podržao nezavisno Kosovo sa sve Demokratskom partijom Srba u svojoj koaliciji, koja nakon toga nije izašla iz te koalicije.

Isto tako su glasali i da Kosovo uđe u UNESKO. Sada me zanima zbog čega je ovakav stav Vlade Republike Srbije prema Zoranu Zaevu koji je prvo izjavio da će biti uzdržan po pitanju ulaska Kosova u UNESKO, a onda i po pitanju odnosa Makedonije prema Srbiji, kada je u pitanju, pardon, Kosovo i Metohija.

Zbog čega i na osnovu kojih informacija, iako smo tražili sednice i Odbora za bezbednost i odbranu i unutrašnje poslove, na osnovu kojih informacija predsednik Republike je uzburkao ovu javnost Srbije kada je rekao da se vrše ozbiljne neprijateljske delatnosti od strane Makedonije prema našem narodu i našoj državi? Kome na kraju služi taj diplomatski rat? Da li služi da se skrene pažnja građanima Srbije sa obećanja da će Srbija ove godine imati 4% rasta BDP? Da li su to veće plate koje su obećavane u poslednjih šest godina, od 2012. do danas smo imali nekoliko desetina puta veće plate i obećanja tih većih plata, a nikako građani da to osete na svojoj koži.

Prvog septembra najmlađi kreću u škole. Komplet udžbenika za dvoje dece košta preko 30.000 dinara, a sa pernicama i ostalim priborom je 45.000 dinara.

Da li diplomatski rat sa Makedonijom znači da treba danas javnost Srbije da se bavi svim pitanjima, samo ne onim najvažnijim životnim pitanjima? Da li je u pitanju diplomatski rat sa Makedonijom, da bi se skrenula pažnja javnosti sa koalicije koju Srpska lista na Kosovu pravi sa Haradinajem, koji je optužen za ratne zločine?

Da li se skreće pažnja diplomatskim ratom sa Makedonijom, kada su u pitanju radnici i njihova prava, radnici „Goše“, koji se danas u Srbiji smatraju robovima, a ministar za rad govori da ne može da im pomogne pošto je u pitanju privatna firma u Srbiji. Da li se skreće pažnja sa bankrota „Er Srbije“ koja postaje low-cost kompanija? Da li se skreće pažnja sa današnjeg pokušaja vladajuće većine da strancima prodaje zemlju? Da li se skreće pažnja sa korupcije i tajnim i mutnim ugovorom kada su u pitanju i stari sasvski most u Beogradu koji košta građane Srbije i građane Beograda, da li se skreće pažnja ko je tukao novinara u Srbiji i kako se danas u Srbiji živi? To je pitanje za predsednika Republike, naravno i za predsednicu Vlade, ako je upoznata sa nekim od ovih pitanja.

Nama je takođe važno da kao narodni poslanici imamo pravo da čujemo informacije ko i na osnovu čega je došao do saznanja da Makedonija vrši neprijateljske mere prema našoj državi i našem narodu, mislimo da je sve vreme u pitanju jedan izrežirani scenario, kako bi se samo građanima skrenula pažnja sa osnovnih životnih pitanja. Mislim da vam to ni danas neće poći za rukom kada je u pitanju tenis i kada su u pitanju tajkuni kojima pokušavate da prodate srpsku zemlju i jednom zauvek kako bi osiromašili srpske seljake, a kako bi vašim tajkunima obezbedili sve veći i veći kvalitet.
Zahvaljujem se predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, ne mogu kao predstavnik građana da ne pomenem, s obzirom da se vodila rasprava već dva dana i pretvorila se u nešto što nije tema ovog dnevnog reda. Dakle, moram da se osvrnem kao predstavnik građana i da na samom početku odam priznanje Saši Jankoviću za deset godina profesionalnog obavljanja dužnosti Zaštitnika građana. Uz sve medijske napade koje je stojički podneo, uz sve tabloidne napade sačuvao je nezavisnost institucije Zaštitnika građana i deset godina ta institucija je funkcionisala zaista na takav način da smo dobijali čak i evropska priznanja.

Ono što je za nas danas veoma važno, jeste da pomenemo i to da je Miloš Janković, po našem mišljenju, najkvalifikovaniji kandidat da bude Zaštitnik građana u Srbiji, aktuelni vršilac dužnosti, zato što smatramo da je na jedan veoma profesionalan način do sada pomagao Saši Jankoviću da od funkcije, odnosno Zaštitnika građana se napravi jedna institucija u koju pre svega građani imaju poverenje.

Mislim da ne idemo u dobrom pravcu, s obzirom da niste želeli da se konsenzusom bira Zaštitnik građana, samim tim ste ga stavili u okviru partijske pripadnosti na jednu stranu i smatramo da to nije dobro. Smatramo da je ovo samo još jedna sahrana jedne nezavisne institucije kako bi mogli na miru da vršite teror vlasti. Ovde je samo suština u tome da li ste za vladavinu prava ili ste za teror vlasti. To je suština današnje i jučerašnje rasprave, i to je ono što je danas tema ovog dnevnog reda.

Vladavina prava jeste najveća smetnja SNS u sprovođenju ovoga što građani osećaju na svojoj koži već pet godina, a to jeste teror vlasti. To je da građani više ne veruju u nezavisne institucije, to je da građani više ne veruju da su sudovi nezavisni, da postoji sudska grana vlasti uopšte kao takva koja može da se odupre pritisku izvršne vlasti. Juče i danas su ovde sedeli predstavnici sudova, predsednik Vrhovnog kasacionog suda u Srbiji, i ono što je veoma važno je da držim i ovde izveštaj o radu svih sudova i Vrhovnog kasacionog suda, i to je ono što i po samoj nezavisnoj anketi i anonimnoj anketi su i same sudije rekle da u najvećem broju slučajeva postoji pritisak izvršne vlasti i da sudska vlast kao grana vlasti apsolutno nije nezavisna danas u Srbiji. Iz tog razloga režim i dalje praktikuje ekstrativne političke institucije u kojima se vodi računa o interesu samo jedne male grupice ljudi u vrhu vlasti, o njihovim ekonomskim i političkim interesima dok su građani apsolutno na drugom mestu.

Kada su u pitanju nezavisni organi i kada je u pitanju Zaštitnik građana, tužno je kada šef najvećeg poslaničkog kluba u Skupštini Republike Srbije govori da su nezavisni organi preuzeli ulogu opozicije. Tužno je što vlast smatra opozicijom svakog ko pošteno, časno i profesionalno radi svoj posao, ko poštuje zakon, ko poštuje Ustav. Isto tako, malopre je i predsednica Narodne skupštine govorila o tome, kako su neki iskoristili svoje funkcije da bi postali, kako je rekla, „pop star“ u Srbiji, između ostalog i Saša Janković, Rodoljub Šabić i mnogi drugi.

Mislim da se ne radi o tome da su oni „pop star“, već je „pop star“ za vas u Srbiji svako ko pošteno i časno radi svoj posao, ko poštuje zakon, ko se zalaže za vladavinu prava, svaki sudija koji uspe da se odupre pritisku izvršne vlasti, svaki policajac koji je smenjen zato što je časno i pošteno radio svoj posao, svaki državni službenik koji nije korumpiran, „pop star“ je u ovoj zemlji svaki građanin koji uspeva da preživi pored ovako pogubne vlasti, evo ušli smo u šestu godinu te vlasti.

Očigledno je da klizimo ka turskom scenariju. Očigledno je da će biti podobno i u Srbiji jednog dana otkidati glave političkim protivnicima i političkim neistomišljenicima. Očigledno je da to odgovara onima koji žele da sprovode isključivo teror vlasti, a nikako vladavinu prava.

Šta je ljubav prema Srbiji? LJubav prema Srbiji se meri, to je predsednica Skupštine takođe pominjala, ljubav prema Srbiji se meri da li postoji u njoj i da li ste uspostavili u njoj vladavinu prava i vladavinu institucija, ili ste isključivo nametnuli teror jedne male nekolicine ljudi koja isključivo vodi računa o svojim političkim i ekonomski interesima. Nije ljubav prema Srbiji visina jarbola ili desetine hiljada otvorenih mesta za stranačke aktiviste SNS, niti stenogram koji se nosi stranim ambasadama, ljubav prema Srbiji je vladavina prava od koje sutra zavisi da li će radnici u Fijatu imati zagarantovane, zakonom ispunjena svoja prava ili će neki radnici sutra, u nekoj drugoj fabrici, ili u nekoj drugoj instituciji, moći da ispune svoja radnička i ljudska prava ili ne.

Vladavina prava je mnogo više za Srbiju od puke reči, od nje zavisi da li će se politički život dalje voditi u institucijama ili, kao što je predsednica Skupštine rekla, na ulici. To isključivo zavisi od vas, koji sve radite na tome da urušite još jednu nezavisnu instituciju i da sve u ovoj zemlji osvojite, svu vlast, svaki nezavisni organ, svaku nezavisnu instituciju i danas ne možemo da govorimo o vladavini prava u Srbiji. Građani danas ne mogu da ostvare svoja ljudska i građanska prava. Iz tog razloga mi nećemo glasati za vaš stranački predlog, za gospodina Pašalića. Smatramo, ne samo da nije kvalifikovan, već smatramo da je isključivo postavljen od strane uskog kruga ljudi, okruženja Aleksandra Vučića kako bi štitio uske, ekonomske i političke interese stranke na vlasti. Zahvaljujem.
Dostojanstvo, član 107. stav 1.

Dakle, predsedavajući, evidentno je da ste prekršili Poslovnik. Niste mi dali reč, a imao sam pravo da dobijem pravo na repliku. S druge strane ste dali repliku gospodinu Martinoviću, koji apsolutno to nije zavredeo niti ovim Poslovnikom zaslužio. Nemojte da od Skupštine pravite, ako već pravite od nezavisnih institucija u Srbiji i Zaštitnika građana i dozvoljavate da se na ovakav način govori o Rodoljubu Šabiću, nemojte onda i od Skupštine da pravite glavni odbor SNS-a. Mislim da je to zaista onako više nego…
Sve institucije su okupirane od strane SNS-a.
Naravno.
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, prekršili ste član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretrese.

Dakle, ukoliko govorimo na ovakav način o jednoj instituciji Zaštitnika građana, pa da onda oni koji su ga predložili čak kažu da ne znaju ništa o njemu, ne možemo sa druge strane da se pravimo, odnosno vi kao predsedavajući, da Ustav Republike Srbije ne postoji, pa da vladajuća većina određuje ko može, a ko ne može da se bira na ovim izborima, ne samo na ovim, nego na svim izborima u Republici Srbiji. Svako ima pravo da bira i da bude biran u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom, a ne da se određuje u nekim raspravama u načelu o Zaštitniku građana, da li je neko imao prava da se kandiduje za predsednika Srbije ili neko nema prava da se kandiduje za gradonačelnika Beograda.

Mislim da je to veoma veliki propust sa vaše strane zbog toga što su ovakve stvari, upravo one koje utiču na to da se Ustav Republike Srbije ne poštuje u Srbiji. Ako vi hoćete konkretno hoćete da mi kažete da je ukinut, molim vas da obavestite i građane Srbije.
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Član 106. stav 1 – ovlašćeni predlagač može da govori o onome što je na dnevnom redu. Dakle, tema ovog dnevnog reda je vrlo jasna, ali ne i o stvarima koje se zaista ne tiču ovog dnevnog reda. Ovlašćeni predlagač je pomenuo u nekoliko navrata i dugove glavnog grada Beograda, što nije u vezi sa današnjom temom dnevnog reda, iako mi je veoma drago što je SNS evo pet godina nakon preuzimanja vlasti priznala da je Beograd zadužen 410 miliona evra do 2013. godine, iako je gradonačelnik tvrdio da je preko milijardu evra zadužen grad Beograd.

S druge strane, takođe, postoji jedno opšte nerazumevanje organa i institucija koje danas sede ovde i ljudi koji ih predstavljaju. Srpskoj naprednoj stranci smetaju ti organi i institucije, a onda isključivo brane one koji sede na njihovom čelu. Mislim da je to neprimereno i da kao predsedavajući morate da reagujete i da upozorite ovlašćenog predlagača u narednom periodu.
Hvala predsedavajući.

Povređen je član 107. Ugroženo je dostojanstvo Narodne skupštine zato što smo malo čas rekli da je Martinović taj koji odlučuje ko će da govori kada je u pitanju replika i pominjanje najvećeg poslaničkog kluba. Dakle, ili vi vodite ovu sednicu ili vodi Martinović, ili sa treće strane možete možda da zamolite gospodina Orlića da smeni Martinovića pa onda on da bude šef poslaničkog kluba…
Ne možete tako da radite.
Nije u skladu sa Poslovnikom.
Zahvaljujem.

Predsednice Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo Brnabić sa članovima Vlade, pre svega, mislim da je strašno važno, a pažljivo sam slušao vaš ekspoze, da postoji jedno institucionalno poverenje između parlamenta i Vlade koje nije postojalo do danas. Vaša izjava da ćete biti redovni poslednjeg četvrtka u mesecu nas hrabri u toj nameri da uspostavimo institucionalnu saradnju i da narodni poslanici, pre svega, naravno, opozicioni, mogu od vas da traže objašnjenja na rad Vlade i rad ministarstava.

U vašem ekspozeu ste izneli svoje ideje i ja smatram da su neke od njih jako dobre, ali ono što me brine jeste da vi nećete imati autoritet da ih sprovedete u delo. Digitalizacija je svakako potrebna Srbiji i ja vas u toj nameri potpuno podržavam. Smatram da je odliv mozgova na najvišem stupnju u srpskoj istoriji. Šezdeset hiljada ljudi nam je otišlo prošle godine iz zemlje, a 80.000 je procena po OECD-u da će izaći ove godine iz Srbije zauvek.

Ono što me brine jeste da niste zapravo svesni kakvo ste stanje zatekli i kako vi Srbiju želite da digitalizujete. Mislim da je ovo slika koja na najbolji mogući način oslikava danas stanje u Srbiji. Ovo je slika koja govori dovoljno o tome u kakvom su stanju naše bolnice, naše zdravstvo i građani Srbije. Vi ste govorili da je zdravstvo prestalo da propada i da su neke stvari bolje, ali ove slike iz porodilišta vas demantuju u tome. Takođe me veoma zanima šta vi zapravo imate da kažete ako je 200 miliona evra uloženo u „Beograd na vodi“, a sa duplo manje para smo mogli da ne samo sredimo taj prostor, za koji se slažem da treba da bude sređen, već smo mogli da dovedemo jedan „Amazon“, „Gugl“ ili neku svetsku kompaniju koja bi napravila bum u IT industriji i pomogla i Novom Sadu i Beogradu i Nišu da IT sektor zaista i zaživi. Tu su prosečne plate velike, od 800 i 900 evra, i to je upravo ono što se suprotstavlja društvu robova koje je promovisao vaš prethodnik na vašem mestu evo pet godina za redom. Ne možemo ulagati u jarbole 220 miliona dinara i govoriti da smo ćemo digitalizovati Srbiju jer onda vam se negde prioriteti ne poklapaju, vama ili vašem tutoru. Ali ne možemo insistirati na tome da jedan metar jarbola treba da košta milion i 800 hiljada dinara, a da govorimo s druge strane o modernizaciji naše zemlje.

Danas u ruci držim odluku o rebalansu budžeta grada Beograda i, verovali ili ne, 20 miliona dinara, dakle, više od 150.000 evra košta sajt za penzionere u gradu Beogradu. Sajt košta 150.000 evra. Ne verujem da je to ta vrsta digitalizacije koju ste vi juče predlagali građanima i narodnim poslanicima i ne verujem da vi verujete da je to digitalizacija Srbije koju treba sprovesti.

Ono što me takođe veoma buni jeste da nijedne jedine reči nije bilo o vladavini prava, o medijskim slobodama i o ljudskim pravima. Zanima me – da li se slažete ili osuđujete poslanika SNS koji je govorio da se privatno obezbeđenje SNS treba nagraditi na stranačkim organima zato što su tukli Lidiju Valtner, novinarku lista „Danas“? Da li se vi kao mandatarka slažete sa tom odlukom funkcionera SNS? Isto tako želim da znam makar i jednu reč o vladavini prava – da li je važno rušiti po mraku, po danu ili po zakonu, jer Savamala je ostala uskraćena kao afera za mišljenje od strane vas?

Ono što je takođe važno, time završavam, jeste borba protiv korupcije. Pomenuli ste u nekoliko navrata da je borba protiv korupcije ono što je veoma veliki prioritet i važan prioritet vaše Vlade. Kako sajt od 150.000 evra može da bude sajt danas u Srbiji, koja je gladna, žedna, gde su građani poniženi, gde su im smanjene plate i penzije, gde vojnici raskidaju svoje ugovore zato što su plate 30 i nešto hiljada dinara? Kako je moguće da za jedan metar jarbola dajemo 1.800.000 dinara? Ili smo Srbija gde se patriotizmom pokušava zamaskirati korupcija? Ne bih voleo da to bude slučaj sa nama.

Nijedne reči o spoljnoj politici. Vrlo me zanima i interesuje – da li će takođe vaš ministar i vaš predlog gospodin Nenad Popović, kao ministar u ovoj Vladi, uspeti da animira, pošto imamo humanitarnu katastrofu sa deponijom u Vinči, da li će uspeti da animira humanitarni centar ruski iz Niša, da tu humanitarnu katastrofu sanira, pošto pretpostavljam da humanitarni centar zbog toga i postoji u Srbiji? Zahvaljujem.
Prekršeni su članovi, predsednice Skupštine, 107, 108. i 109. Da li je moguće da kažnjavate narodne poslanike kada govore o ekspozeu, kada imaju neko svoje mišljenje, i oni dobijaju opomene, a sa druge strane opomene za reč izdajnik, a sa druge strane kada neko za nekog kaže da je ubica vi ga puštate da tako kvalifikuje opoziciju, niti ga prekinete, a kamoli dajete opomenu ili ga upozorite na takvo ponašanje. Kakav je to sada način?

Recite mi, da li je to način na koji mi treba danas da razgovaramo ovde? Da li je to odnos prema opoziciji, kakav treba da postoji u ovom Parlamentu? Da za nekog neko kaže da je ubica i vi ga gledate, i ne govorite ništa o tome? Nije postavio pitanje, nego je tvrdio to. Mislim da je ovo zaista jedna velika sramota, da ne date opomenu Martinoviću, nakon ovakvih kvalifikacija opozicije, samo zato što je na jedan vrlo korektan način razgovarala o ekspozeu i svemu onome što je mandatarka rekla danas, tokom današnjeg dana. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, dakle, kada je u pitanju ovaj amandman koji su podneli Marko Đurišić zajedno sa svojim kolegama i maločas diskusije koje su vodile druge kolege u Skupštini Republike Srbije, hteo bih samo da preciziram tačno o čemu je ovde reč i još jednu stvar bih samo dopunio, pored toga što se brišu javni beležnici na mala vrata, kao što su moje kolege rekli, se uvode kao pravosudne profesije.

Dakle, Ministarstvo pravde obavlja poslove stručnog usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudnih profesija. Da li to znači da se na ovaj način Ministarstvo pravde osposobljava da vrši stručno usavršavanje i advokata, jer je i advokatura pravosudna profesija? Šta znači ovo za advokate i na koji način će se stručno usavršavati od strane Ministarstva pravde, advokatske kancelarije ili advokati koji kako jesu ili nisu bliski vlasti i šta to znači kada bi mogao ovo predlagač da nam ovo objasni, ali verujem da ni on sam ne zna šta je predložio, šta to znači za jednu profesiju?

Da li se na ovaj način kažnjavaju oni advokati koji su imali organizovani otpor pravosudnim reformama koje su više nego skandalozne u vremenu kada se blokirao ceo pravosudni sistem Srbije i tadašnji ministar pravde Nikola Selaković, koji nije imao nikakav odgovor na stanje koje je proizveo i koje je trajalo nekoliko meseci, koje se i dan danas oseća i građani ga osećaju na svojoj koži?

Da li se na ovaj način kažnjavaju advokati i da li će na ovaj način ministarstvo moći da ih kontroliše i zbog čega i kako i na osnovu čega?

Dakle, hoću da vam kažem da ovo ovako ne može da prođe. Iskreno me zanima zbog čega izvršna vlast Republike Srbije, advokaturu kompletnu u Srbiji stavlja pod svoju kontrolu? To je pitanje za predlagača ovog zakona. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Predsednice Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, postavljam pitanje predsedniku Vlade, odlazećem predsedniku Vlade Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, šta je to kvalifikovalo Bratislava Gašića da postane direktor Bezbednosno-informativne agencije? Šta je tačno parafrazirano značila izjava – jadan bata Gašić, evo čeka strpljivo već godinu i po dana na svoje postavljenje? Šta tačno znači strpljivost, u ovom slučaju, godinu i po dana, nakon svih skandala, kada je bivši ministar odbrane smenjen, vređajući novinarku u Srbiji, imajući na stotine afera? Šta tačno znači strpljivo čekao godinu i po dana? strpljivo čekaju i penzioneri na svoje penzije, strpljivo čekaju i prosvetni radnici na svoje plate, strpljivo čekaju i vojnici i policajci da im se vrati dostojanstvo, strpljivo čekaju poljoprivrednici na svoje subvencije, porodice nastradalih u helikopterskoj nesreći čekaju pravdu, a te pravde nema.

Istraga za helikoptersku nesreću nije ni započeta, sramno se tužilaštvo ponelo u tom slučaju, a predsednik Vlade Republike Srbije na osnovu nekog ličnog dojma prema Bratislavu Gašiću, očigledno postavlja njega na čelo Bezbednosno-informativne agencije.

Ako uzmemo u obzir, maločas što smo čuli, predavanje na Fakultetu za bezbednost, Aleksandra Vučića, onda sam sasvim siguran, ako je predsednik Vlade svestan koliko sistem bezbednosti u Srbiji ugrožen, postavljanjem Bratislava Gašića na čelo jednog tako osetljivog sistema.

Bezbednosno-informativna agencija, nekada državna bezbednost, koja je bila na lošem glasu zbog nekolicine ljudi koji su je vodili tokom 90-ih godina, zbog onih koji su zloupotrebljavali svoje uloge i funkcije unutar te službe, služba je došla na veoma loš glas, ali nakon reforme, nakon 2000. godine Bezbednosno-informativna agencija ima pripadnike koji časno i pošteno rade svoj posao. Taj posao je veoma ozbiljan, odgovoran, zahteva veliku spremnost i stručnost, a to Bratislav Gašić nema.

Ne znam po kom zakonu predsednik Vlade Srbije, Aleksandar Vučić, postavlja partijskog činovnika na čelo Bezbednosno-informativne agencije, ako i sam zakon govori da pripadnici Bezbednosno-informativne agencije ne mogu da budu članovi ni jedne političke partije. Kako ni jedan pripadnika ne može da bude, a direktor Agencije može da bude? U čemu je ta paranoja i taj strah da na čelo jedne ovako važne Agencije bude partijski poslušnik koji je u prethodnoj Vladi bio poznat samo po veoma velikim gafovima i aferama? Tragedija sa vojnim helikopterom je jedna od najvećih sramota koja se dogodila tokom njegovog vođenja Ministarstva odbrane, gde je sistem potpuno, potpuno urušen, gde su se čak avioni poklanjali iz Ministarstva odbrane Kruševcu gradu, kako bi Bratislav Gašić imao MiG-29, postavljen kao maketa u svom gradu, gde su bili i obilovali sukobi sa Zaštitnikom građana.

Setimo se krivične prijave, majorke Helene zbog diskriminacije, setimo se gradskog novca iz budžeta privatnoj televiziji Bratislava Gašića, setimo se izgradnje zgrada trulim gvožđem, setimo se afere oko lažnih investitora iz Britanije, setimo se lažnih diploma, setimo se aparata za prisluškivanje i da ne idem dalje.

Šta to kvalifikuje Bratislava Gašića da stane na čelo jedne, ovako važne institucije koja se brine o bezbednosti države i u kojoj meri će bezbednost Republike Srbije i njenih građana biti ugrožena postavljanjem Bratislava Gašića, nedostojnog političara u Republici Srbiji, nedostojnog za vršenje bilo koje funkcije u ovoj zemlji, a kamoli da bude na čelu Bezbednosno-informativne agencije.
Naravno da je bilo.