Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Balša Božović

Balša Božović

Demokratska stranka

Govori

Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Reklamiram član 27.

Želeo bih da vam kažem da je potpuno nepotrebno da svaki put kada dođe neki veoma važan zakon u Skupštinu mi pričamo o svemu samo ne o tom zakonu. Pričamo o svemu, samo ne o onim problemima sa kojima se građani suočavaju svakodnevno. I taman na dnevni red dođe nešto što ih interesuje i zanima, taman na dnevni red dođe ono što ih boli, a mi onda pričamo o nekim desetim stvarima.

Dakle, hteo bih da vas zamolim da, na neki način, uputite i savet, iako to ne morate ili gospođa Mihajlović ne mora da ispoštuje, ona je kao ministarka Vlade Republike Srbije u ovoj sali, došla je u ovaj Dom da predloži izmene i dopune zakona, a često se dešava da se ne odgovara na pitanja ni ovlašćenih poslaničkih klubova ovlašćenih poslanika po ovom zakonu i ovoj temi zakona, a kamoli spisku govornika, što iz vlasti, što iz opozicije.

Ja se ovde borim da, naravno, dobiju odgovor i oni koji su iz vlasti, pa žele da pitaju ili traže pojašnjenje, zato što građani nešto žele da znaju. Ali, isto tako, na kritike opozicionih poslanika mi nemamo nikakav odgovor a evo, već drugi dan pokušavamo da saznamo šta se dešava na Kopaoniku, šta se dešava u raznim drugim delovima Srbije, zbog čega se u nacionalnim parkovima zida i zbog čega niko kao inspekcija republička na to ne daje nikakav odgovor.

Dakle, samo da rasprava bude, slažem se, tema dnevnog reda, ali da tu temu dnevnog reda ispoštujemo tako što će i ministarstvo ispoštovati narodne poslanike i ovaj Dom i odgovarati na postavljena pitanja. Hvala.
Zahvaljujem.

Postavljam konkretno pitanje – zbog čega SNS, zbog čega Vlada SNS dozvoljava bespravnu gradnju?

Imamo toliko egzaktnih primera u Srbiji i u glavnom gradu, a ne razumemo zbog čega se ne sprečava? Da li zbog neznanja, da li zbog korupcije ili zbog nesposobnosti? Dakle, vi ste doneli rešenja da se ta gradnja obustavlja, a sa druge strane, ona i dalje traje.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dakle, imam konkretan primer i konkretnu stvar.

Gospođo Mihajlović, dobili smo pismo od stanara jedne zgrade na Zvezdari, i evo, sada ste u prilici da konkretno proverite, makar možda ne znate za taj konkretan slučaj, ali stanari u ul. LJube Davidovića 13 na Zvezdari. Naime, radi se dve stambene zgrade a između te dve stambene zgrade imamo bespravnu gradnju koja traje tačno četiri godine. Dakle, onoliko koliko ste vi na čelu ovog ministarstva. O čemu je zapravo reč?

Investitor koji se ne obazire na to što ima pravosnažno poništenu lokacijsku dozvolu i poništenu građevinsku dozvolu nastavlja da zida. U međuvremenu je uništio i jednu i drugu zgradu. Kada je kiša, i u jednoj i drugoj zgradi, gde žive stanari, u LJube Davidovića 13, ulazi vlaga i uništavaju se njihovi životi. Oni su se obraćali i vašem ministarstvu i Aleksandru Vučiću, još dok je bio predsednik Vlade.

Dakle, ja vas molim da sa radovima koji četiri godine ugrožavaju dve stambene jedinice, da li možete da proverite sa svojim saradnicima koji su ovde oko vas, sa pomoćnicima i savetnicima, o čemu je zapravo reč i zbog čega Ministarstvo ne izađe na teren i, iako su poništene dozvole, i dalje dozvoljava investitoru koji se apsolutno ne obazire na vas. Kako ćete onda da rešite neke teže slučajeve, ako ne možete ovaj jedan konkretan na Zvezdari. Hvala vam.
Zahvaljujem.

Gospođo Mihajlović, ne treba da se vređamo.

Hajde da rešimo jedan konkretan problem. Vi i vaše Ministarstvo, 2015. godine izdajete privremenu meru i kažete investitoru da pod hitno obustavi gradnju i da sve vrati u pređašnje stanje, ul. LJube Davidovića br. 13 na Zvezdari, centar Beograda. Hajde samo da vas pitam, pošto ste okruženi ljudima koji verovatno sve znaju o tome, da li postoji rešenje u ovakvim slučajevima, pošto mislim da je ovo rešenje, da je ovaj primer taj, da ih ima na sijaset u Srbiji? Ne pitam vas o tzv. smrdljivim zgradama, ne pitam vas o Kopaoniku, to smo pričali na početku ove načelne rasprave. Pitam vas o konkretnom primeru – LJube Davidovića 13. LJudima su popucali zidovi, ulazi vlaga, narušeno im je zdravlje, četiri godine, sve je na njihovoj strani, svi papiri, svi sudovi, sve odluke, prvostepene i drugostepene. I dalje se ništa ne dešava, zato što investitor ne misli da ste vi bilo kakav autoritet, ni vi, ni zakon, ni vaša Vlada.

Dakle, šta ćemo u tim slučajevima da radimo? Kako će neki, na primer, tamo Zelja na Kopaoniku da se uplaši od zakona, ako bilo koji investitor u Srbiji sebi može da dozvoli da ugrozi stambene objekte, da ugrozi živote ljudi i da mu apsolutno ne može niko ništa?

Evo, ako ne znate sada, ovog momenta, o konkretno ovoj ulici i konkretnom primeru, molim vas da se raspitate, da bi pomogli ljudima. Niti želim da vas vređam, niti želim s vama dalje da polemišem preko bilo kakvih uvreda. Hvala vam.
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarka, poštovani građani, ono što sa čime sam želeo da zaključim raspravu u načelu kada je u pitanju Zakon o planiranju i izgradnji jeste još jednom taj odnos prema struci.

Ne slažemo se sa tim da Inženjerska komora bude potpuno oteta, bude sklonjena u stranu, da 28.400 inženjera budu zapravo kažnjeni zbog propusta ministarstva koje vi vodite u slučaju najvećih i najvitalnijih projekata u Republici Srbiji, poput Koridora 10 i onog čuvenog rušenja potpornog zida u Grdeličkoj klisuri.

Ono što je važno za građane jeste da je ovo još jedna poruka da oni koji su sa najvećim znanjem, oni koji su sve izgradili u ovoj zemlji i oni koji su izgradili sve u bivšoj Jugoslaviji, se na neki način kažnjavaju, zato što SNS i ova Vlada žele apsolutno da kontrolišu svaki segment ovog društva.

Strukovna udruženja koja su do sada bila nezavisna, poput Inženjerske komore Srbije, biće potpuno ovisna o političku volju onih koji vode Vladu Republike Srbije, a to je SNS. Sam naziv - Komisija za oduzimanje licence, već govori o jednoj vrsti ucene, političke ucene onim inženjerima koji do sada imaju tu licencu. Kako će se voditi izbori u Inženjerskoj komori Srbije koju SNS nije mogla da pobedi, evo, već koliko godina za redom? Da li će sada svako od inženjera morati da glasa onako kako kaže partijska centrala, a u tom slučaju će mu se ostaviti licenca, ili će se oduzimati onim neposlušnima koji ne misle kao SNS ili kao, u ovom slučaju, vi koji vodite to ministarstvo?

Ono što je veoma još važno, jeste da se ovim zakonom omogućava divlja gradnja. I, ne samo divlja gradnja koja buja od 2012. godine do danas, nego divlja gradnja u tom smislu što će se mnogi objekti u Beogradu koji već postoje, koji budu renovirani ili rekonstruisani, moći će da se potpuno izmene. Ovaj zakon omogućava SNS u Beogradu da menja izgled Beograda. Srpskoj naprednoj stranci u opštinama i gradovima širom Srbije da menjaju izgled opština i gradova. To je ono što je loše, zato što, poput „Beograda na vodi“, cela Srbija će sada postati jedan veliki „Beograd na vodi“.

Smatramo da je veoma loše kada se na ovaj način zaobilaze zakoni i Ustav Republike Srbije, Zakon o eksproprijaciji. Sada vi možete sami da kažete, po vašoj volji, šta je javni interes i da nečiju parcelu, nečiju kuću, nečiju imovinu potpuno oduzmete i na taj način kažete - ne, ovde mora sad da prođe taj i taj objekat javne namene.

Dakle, veoma loš zakon, zakon koji unosi pravnu nesigurnost i zakon koji ionako loše stanje u Republici Srbiji, i kada je život građana u pitanju, apsolutno nastavlja da postoji.

Ono što je, za kraj, važno jeste da ćemo glasati protiv ovog zakona, pokušaćemo amandmanima da sprečimo ovu prvobitnu nameru ministarstva i vas lično, i završavam, poslednja rečenica, potrudićemo se da zaštitimo svakog građanina Srbije koji ima problem kada bahati investitori pokušavaju na svaki mogući način da ugroze njihov život. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.

Morali ste da reagujete, odnosno trebalo je da reagujete kada je malopređašnji govornik upotrebio niz uvreda u svojoj diskusiji prema ministarki Mihajlović i gospođi Čomić, narodnoj poslanici.

Ono što je suština ovde, ne radi se o tome samo da li je u pitanju nečija nepristojnost, nego je u pitanju da li pomenuti gospodin uopšte ima, kako bih vam rekao, sposobnost dalje da prati i učestvuje u radu ovog parlamenta, pošto ne mislim da je psihički spreman i dobro za ovakvu raspravu. Govorio je o svemu samo ne o temu dnevnog reda. Meni ga je žao, zato što je na ovaj način pokazao da jednostavno se ne nalazi u ovom vremenu. Imao je niz ekscesa, koje je u međuvremenu izneo. Moralo je, mislim trebalo je da ga prekinete.

Sa druge strane, zaista vas molim da ubuduće ovakve izjave, kreature sprečite i sačuvate dostojanstvo Narodne skupštine. Zahvaljujem.

(Vojislav Šešelj: Koje kreature?)
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani i uvažena ministarko Mihajlović, sa saradnicima, na samom početku bih želeo da kažem da mi se ne dopada odnos koji Ministarstvo koje predstavljate sa predloženim zakonima, odnosno izmenama i dopunama zakona, posebno o planiranju i izgradnji, odnos prema struci i znanju.

U Srbiji, 28.400 inženjera smatra da ovaj Predlog zakona nije dobar po njih. Stav EU jeste da strukovna udruženja treba da budu nezavisna. Ovim zakonom se zapravo radi sve, da bi se Inženjerska komora Srbija stavila pod kapu, ingerenciju ministarstva koje vi vodite.

Ako Ministarstvo građevine, bude kontrolisalo izdavanje licence za 28.400 inženjera koji već poseduju licencu, ako ministarstvo bude imalo, kao što ste naveli, komisiju za oduzimanje licence, vi na neki način stavljate u podređeni položaj one koji su do svoje licence došli na pošten način, sa znanjem, svojom stručnošću i pravim diplomama. U pitanju su ljudi koji predstavljaju one koje su sve izgradili u ovoj zemlji i ne samo u ovoj zemlji, nego i u republikama bivše Jugoslavije. Oni danas dolaze u situaciju da budu politički ucenjivani, zato što će političkom odlukom komisije ministarstvo moći nekome da oduzme licencu, a nekome licencu da ostavi.

Maločas ste, namerno ili slučajno, rekli jednu potpunu netačnu stvar, da Inženjerska komora Srbija do sada oduzela dve licence. Nije tačno, oduzela je 16 licenci. Zatim ste, drugu, hajde da kažem, informaciju uputili javnosti, takođe pokušali, da li, slučajno ili namerno, da obmanete javnost, jeste u tome da je izdato od 2003. godine do danas 70 hiljada licenci. Ni to nije istina. Izdato je oko 50 hiljada licenci.

Ono što se događa danas, jeste da podrške koje dolaze Inženjerskoj komori, ne samo od strane EU ili Evropske inženjerske komore, između ostalog čiji je potpredsednik Dragoslav Šumarac, kao veliki stručnjak i kao redovan profesor na fakultetu Univerziteta u Beogradu. Imamo Inženjersku komoru Slovenije, Inženjersku komoru Hrvatske, zatim Inženjersku komoru Makedonije, ceo region podržava stavove Inženjerske komore Srbije, svi osim vas, odnosno vaše Vlade, odnosno vaše partije iz koje dolazite.

Takođe, želeo sam da vas upoznam sa jednom činjenicom kada ste maločas sa mojom kolegama raspravljali, jedna zemlja u kojoj ministarstvo izdaje licence, jeste Crna Gora i tamo je napravljen haos, kada su u pitanju inženjeri, kada je u pitanju gradnja i kada je u pitanju poštovanje zakona koje je neophodno ispoštovati, da ne bi došlo do nelegalne gradnje.

Ono što je takođe važno, jeste da se zna da ste vi bili zaduženi, kao ministarka za, između ostalog, i ovaj kapitalni projekta, možda najveći u Srbiji, možemo da se složimo da je najveći, Koridor 10. Kada je u pitanju Grdelička klisura i kada je u pitanju, takozvani potporni zid koji se srušio, koji je 11 puta preprojektovan i vi 11 puta to niste znali, a nadzor inspekcija su bili u vašim rukama, ne možete da kažete - krivi su inženjeri i da zbog toga danas kažnjavate i oduzimate samostalnost Inženjerskoj komori Srbije i 28 hiljada inženjera stavljate u položaj da su krivci za to.

Ono što je činjenica, jeste da se 11 puta od strane puteva, pretpostavljam, ili Koridora Srbije kao preduzeća, vršilo preprojektovanje projekta, pa je onda Zoran Babić, koji je bio do skora ovde i u Skupštini, kao direktor, onako, izjavio, da smo očekivali svi svakoga dana kada će taj zid da bude srušen, pa ta onda na kraju i nije neko veliko čudo. Ali, tih sedam miliona evra, ko će to da plati? Pa, građani Srbije iz svog džepa, a ministarstvo je bilo dužno da vrši inspekcijski nadzor.

Dakle, ne možemo reći da su krivi inženjeri, ne možemo reći da je kriva struka, naprotiv, krive su trange-frange kombinacije koje se dešavaju i u ovom slučaju, gde koridori mimo inspekcijskog nadzora ministarstva, mogu 11 puta da preprojektuju onako kako oni žele. Dakle, najveći projekat građevinski u Srbiji, možda najvažniji, najvitalniji, Koridor 10, ispada da je rađen protivpravno, odnosno da je to predmet divlje gradnje.

Ono što je dalje slučaj sa odnosom prema struci i znanju, odnosno prema Inženjerskoj komori, jeste to da će ministarstvo, ne samo moći da oduzme licencu inženjerima iz Srbije, nego je jedno od najređih ministarstava u svetu koje će moći stranim državljanima, inženjerima da daje licencu. Dakle, naši da odu u Nemačku, da odu da žive u Englesku i Ameriku, a onda da dođu inženjeri iz Kine, pa da dobiju licencu ministarstva koje vi vodite.

To jeste možda neko lepo smislio, ali to za Srbiju apsolutno nije dobro i nije ispravno. To nije odnos prema ljudima koji nisu to zaslužili, koji su stručni i koji su imali ispravne diplome i najbolje fakultete.

Ono što je takođe važno, ali apsolutno, da se ne naljutite, zato što ne želim ni na koji način da se osetite kao da vas neko nipodaštava, naprotiv, mislim da ste vi dobar ekonomista. Ali, nije vam dovoljan roze šlem i ekonomska titula doktora nauka, da vi inženjerima oduzimate ili dajete licencu, i ukidate Sud časti Inženjerske komore. To je nešto što ne postoji ili nije u skladu sa poštovanjem znanja iz struke, kao što je to svuda u razvijenom svetu.

Pola miliona inženjera Evropske inženjerske komore, gde su, to je asocijacija nacionalnih inženjerskih komora, daje podršku Inženjerskoj komori Srbije i to je faktično stanje. Kolege koje sve znaju o ovoj oblasti i vi koji ste ekonomista, imate različito mišljenje, Evropa i evropski stručnjaci kažu jedno, a vi kažete nešto sasvim drugo.

Druga stvar koju sam hteo da pomenem jeste nešto što vi znate da je bio predmet naše rasprave godinama unazad u istom ovom parlamentu. Meni je drago da ste vi ovde zato što je sa vama rasprava uvek na jednom visokom nivou. Međutim, kada smo usvajali i raspravljali o leks specijalisu, koji je bio najpogubniji zakon po Srbiju i dalji demokratski razvitak Srbije, mi smo tada govorili da ćete vi tim zakonom da sa strane stavite, ne samo zakone i ne samo sistemske zakone, koji su postojali i koji danas postoje i važe, nego celokupan Ustav Republike Srbije, u pitanju je projekat „Beograd na vodi“

Kada je u pitanju „Beograd na vodi“, ne samo da je opšte poznato šta mislimo mi kao opozicija o tom projektu ili ja lično ili moje kolege koje su danas ovde prisutne, „Beograd na vodi“ je označio početak kraja poštovanja struke, poštovanja znanja, poštovanja tradicije, poštovanja svega onoga što je izgradio ovaj grad u poslednjih dve hiljade godina.

Sada članom 145, članom 60. vašeg predloga izmena i dopuna Zakona, dolazimo u situaciju da su moguća menjanja planova u hodu. Vi sada ono što je važilo za „Beograd na vodi“ širite na celu Srbiju, vi sada tu legalizovanu pljačku koja se zvala „Beograd na vodi“ stavljate celu zemlju pod tu kapu. Vi leks specijalis danas predlažete za celu Srbiju, koji nije u skladu sa Ustavom i koji nije u skladu sa sistemskim zakonima.

Član 145, član 60. – urbanistički projekat se, citiram, može izraditi i za izgradnju objekata javne namene, za potrebe utvrđivanja javnog interesa, bez izmene planskog dokumenta. To do sada nije bilo moguće. Vi na ovaj način zaobilazite ceo zakon o eksproprijaciji. Vi danas možete nekome ko ima kuću i svoj privatni plac da mu otmete deo imovine, i kuće i placa, i da kažete – ja se izvinjavam, ovo je sada ovde javni interes, vi više nemate pravo na tu svoju imovinu. Ovo nije u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije, kao što nije bio „Beograd na vodi“, tako nije danas ni ovaj predlog izmena i dopuna zakona.

Zato mi je bilo čudno na početku, a zatim sasvim jasno zbog čega Goran Vesić, na primer u Beogradu, jedva čeka da se donese ovaj zakon i da se ovaj zakon usvoji. Zato što su putevi prvog reda u Beogradu počeli da se pretvaraju u pešačke zone, poput Vasine ulice u Beogradu, da se zatvara centar grada, da se pretvara u pešačku zonu, posebno u onim mestima tamo gde je interes onih koji su na vlasti, ali, bez izgradnje metroa, prethodne, koja je bila neophodna, da bi centar grada ikada možda postao biciklistička ili pešačka zona.

Dakle, sve se radi zbrda-zdola. I sada u hodu možete da menjate planske akte. Šta to znači? To znači sutra ako se bude renovirala Skupština, da niko nema obavezu da ovo zdanje i ova zgrada ostanu u onom obliku u kojem se zatekla. Dakle, danas možete od Beograda da napravite Skoplje, možete da odlepite svaku fasadu, možete da skinete svaki krov i da zalepite stubove korintske, jonske, dorske, razne piramide i da od Beograda i beogradskih parkova i zelenila pravite ono što je po vašem ukusu i vašoj meri.

Opet vam kažem – ovo je veoma važna oblast i nije dovoljan ružičasti šlem da bi se vodila jedna ovako važna oblast u Srbiji. Čak ni taj vaš šlem, roze ili pink boje, nije po zakonu koji tretira bezbednost radnika. Šaljete lošu poruku radnicima, jer ne postoji šlem roze boje koji se nosi na gradilištu. Imate čak i pravilnik i kada je i ta oblast u pitanju.

Ono sa čim sam želeo da završim jeste Zakon o ozakonjenju. Ovo je samo još jedna najava divlje gradnje. Svaki tajkun u Beogradu i Srbiji je imao informaciju kada ćete doći u Skupštinu i kada ćete ovaj predlog zakona usvojiti. Zato su poslednjih godinu dana požurili da što više naprave nelegalnih objekata koje će sada moći da legalizuju. Vi kada kažete – neće moći da legalizuju nikada, ali niste rekli da li će moći oni da rade. Kao na Kopaoniku, vi govorite da se taj objekat neće legalizovati, pa da, ali on radi i prihoduje novac. I taj koji je napravio taj nelegalni objekat, već sada zarađuje, a vi mu, naravno, ne samo da ne možete nego i nećete mu apsolutno ništa.

Ono što je veoma važno jeste da veliki projekti poput puta Obrenovac-Ub, poput Koridora 10, poput mnogih drugih projekata koje ste tako pompezno najavljivali, „Beograd na vodi“, Žeželjev most, na primer, ispostavilo se da su nelegalni objekti. Predsedik otvori Žeželjev most, a onda radnik pogine neposredno posle toga. A kako je radnik bio na mostu koji je otvoren i završen? Dakle, to su stvari koje predstavljaju pometnju kada je u pitanju Srbija i to je ono što građani vide i što građani osuđuju.

Kada je u pitanju ozakonjenje, vi tretirate 100 kvadrata nečije kuće gde živi petočlana ili šestočlana porodica jednako kao i poslovni objekat od 100 kvadrata. Cena je potpuno ista. A najveći popust kada je ozakonjenje u pitanju imaju oni koji imaju milione kvadrata. Što ste veći tajkun, imate veći popust. A posebno, da ne pričam o tome da se kažnjavaju oni ne samo koji grade kuću da bi imali krov nad glavom, nego i oni koji su uredno predali za građevinsku dozvolu i oni koji su platili sve dažbine pre nego što je ovaj zakon i usvojen.

S tim u vezi, mi nećemo glasati za vaš Predlog zakona. Smatramo da je duboko loš i čvrsto verujemo da će građani u ovome prepoznati samo još jednu nameru. Četvrti put ste u parlamentu i za četiri puta niste uspeli da rešite ove probleme. Sad nam opet dolazite i govorite – rešićemo te probleme. Ne, nećemo rešiti. Svaki dan to gledamo na televiziji, svaki dan čitamo u novinama koliko je ova država nemoćna da zaštiti one najsiromašnije i one kojima je pomoć potrebna, a da zapravo sve radi da bi pružila mogućnost da oni najbogatiji i oni koji vrše krivična dela i dalje imaju najviše. Hvala vam.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dakle, veoma mi je smešna svaka optužba gospodina Martinovića na moj račun. Ja vam kažem evo ovde pred svima, sve što nađete na „Beogradu na vodi“ da je moje, slobodno vam poklanjam i uzmite. Ja vam kažem – srušite „Beograd na vodi“, a ja ću vas u tome podržati.

Još jednom bude li gospodin Martinović izneo ovakve optužbe na račun mene i moje porodice, tužiću ga, dakle, sada vam to kažem, da ne plačete posle kada jednu od vaših pet plata budem morao da uzmem na sudu. S druge strane sam samo želeo da vam kažem sledeću stvar, dakle, na ove napade se neću obazirati.

Ono što je važno, jeste da ovaj zakon gospodine Arsiću, vama se obraćam, ovaj zakon omogućava vlasti SNS u Beogradu da jednu ulicu, koju rekonstruišu od 70 metara, za nju troše 150 miliona dinara. Dvadeset hiljada evra po jednom metru, to se dešava danas u centru grada, i ja sam došao da pitam ministarku, bez obzira što je neko ljut zbog toga, ja sam došao da pitam da li Ministarstvo može ili uopšte želi da poštuje zakon, da kontroliše saobraćaj u Beogradu, jer na ovaj način gospodin Vesić može da zatvori i Brankov most i Brankovu ulicu i ceo Beograd da pretvori u pešački zonu, opet sa raznim uvredama na moj račun, o kojem apsolutno ne želim da govorim, ali 20 hiljada evra za jedan metar, pa da se zlatom i dijamantima posipali, pa ne bi toliko koštalo.

Znači, hoću da vam kažem da se po ovome zakonu omogućava enormna pljačka para građana Srbije i Beograda, jer je to ono što je sramota. Upućujem na to iz najbolje namere, zato što volim ovu zemlju i zato što želim da ostanem da živim ovde, a ne zato što želim da odgovaram nekome lažno kleveće i optužuje da navodno imam interes od nečega što sam želim da se skloni odatle. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Ministarka Mihajlović, ja se na uvrede, prvo, ne vređam se tako lako, a sa druge strane, nikada ne obraćam pažnju na njih iz prostog razloga što, ja sam vas jutros branio od Vojislava Šešelja, kada je ispao nekorektan prema vama i uvek ću vas braniti kada god neko ne bude korektan prema vama u ovom domu.

Vi ste, pre svega, dama i gospođa i iz tog razloga zaista neću dozvoliti nikome da vas vređa.

Međutim, ono što ste izneli, ne ide baš u skladu sa logikom. Dakle, vi kažete, 11 puta se nešto projektovalo, Bože moj, to mora, zato što je veliki projekat. Naravno da mora, ali ste vi ta koja vrši inspekcijski nadzor i vi ste ta koja je 11 puta izbegla da izda građevinsku dozvolu, vi ste učestvovali u tom projektu koji se srušio, potporni zid, vi ste deo tog potpornog zida koji se srušio i koji košta sedam miliona evra, koji će sada neko morati da plati, a odgovornost je samo vaša, ne Inženjerske komore.

Kada pričate o gospodinu Šumarcu, ja bih vas zamolio, nemojte tako, čak i ako nešto lično imate protiv njega, on je profesor Građevinskog fakulteta BU. Prema profesorima, prema znanju, prema ekspertima, na taj način pričati, ne stvara dobru sliku u javnosti.

Takođe, kada pričamo o 28.000 onih koji imaju licencu i koji su je pošteno stekli, ne treba ih sada ucenjivati i ne treba im na svaki mogući način oduzimati neko pravo koje su oni sami stekli.

Nemam šefove, nažalost mnogih ovde, ni Dragana Đilasa, ni Vuka Jeremića. Moja uverenja su moji šefovi, a ne neki pojedinci i tu se takođe razlikujemo vi i ja.
Zahvaljujem.

Gospodine Arsiću, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, ja ću postaviti pitanje koje se tiče kulture, nauke i umetnosti i svega onoga što se dešava ili ne dešava u Srbiji. Ono što je za nas ostalo šokantno u poslednjih nekoliko godina, ali prevashodno u poslednjih nekoliko dana su iznova i iznova novi udari ne samo na zdrav razum, ne samo na pristojnost, ne samo na kulturu, nego i na sve ono što su pojedinci uradili za našu zemlju, za naš grad, što nam služi na ponos i čast, a mi kao društvo to ne da ne znamo da cenimo i poštujemo, nego ova vlast koristi svaku priliku da se takvima prvima osveti.

Smenjen je direktor drame Narodnog pozorišta Željko Hubač, bez ijedne reči obrazloženja, ni od strane Dejana Savića koji je direktor Narodnog pozorišta, niti od ljudi kojima ova ustanova i institucija nešto treba da znači. Čovek koji je u poslednje četiri godine vratio ne samo Narodno pozorište, ne samo dramu, nego Beograd i Srbiju na mapu regiona i mapu sveta, čovek koji je u poslednje četiri godine osvojio 107 prestižnih nagrada na raznim festivalima, čovek koji je nakon toga svrstan u možda one koji su najuspešniji u 150-ogodišnjoj istoriji Narodnog pozorišta. Zato što daje neposlušne intervjue, zato što ukazuje na loše stanje u kulturi, na loše stanje u budžetu, ukazuje na sve ono što…
Ako mislite da urušavam ustavne nadležnosti lokalnih samouprava time što postavljam pitanje i vama kao predsedavajućem i ministru kulture i predsedniku Republike Srbije i predsednici Vlade Republike Srbije i svima onima koji prave od života građana Srbije jedan svojevrstan rijaliti…
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Nadam se da vaša nervoza ovoga puta neće uticati na to da li ću govoriti do kraja ili ne. Hvala vam.

Dakle, predložio sam Zakon o glavnom gradu da se promeni u onim godinama koje nisu izborne. Nije ovo ni izborna godina za grad Beograd, pa evo ja vas pozivam da promenite Zakon o glavnom gradu i da dozvolite Beograđanima da neposredno biraju gradonačelnika Beograda, da znaju građani za koga glasaju, da znaju građani da će određena ličnost politička uticati na to da li će njihov kvalitet života biti bolji ili lošiji, ali da sami mogu o tome da odluče, a ne da u njihovo ime odlučuje predsednik Republike Srbije.

Dakle, veoma je važno da dozvolimo ljudima na lokalu u celoj zemlji da biraju svoje lidere u koje imaju poverenja da vode njihove opštine, da vode njihove gradove, na kraju da vode glavni grad u Srbiji, grad Beograd.

Jutros sam upravo i tom prilikom postavio pitanje, za koje mi gospodin Arsić nikada nije dozvolio da završim, pitanje je upravo bilo posvećeno načinu na koji se danas vodi grad Beograd, s obzirom da mi nemamo uređen sistem koji podrazumeva da određeni pojedinac snosi svoju odgovornost.

Mi imamo zamenika gradonačelnika gospodina Vesića koji glumi gradonačelnika Beograda, imamo gradonačelnika Beograda koji glumi nekog funkcionera SNS, imamo sijaset drugih direktora koji ne snose odgovornost za ono što rade u gradu Beogradu. Iz tog razloga je veoma važno da imamo odgovornu gradsku upravu na čelu sa gradonačelnikom kojeg će izabrati direktno građani Beograda.

Imali smo situaciju pre nekoliko dana da jednostavno pojedini direktori, u pitanju je nacionalni teatar Narodno pozorište, budu bez ijedne jedine reči smenjeni, a da npr. gradonačelnik Beograda ili zamenik gradonačelnika, koji je vršilac dužnosti gradonačelnika, gospodin Vesić o tome ne kažu nijednu jedinu reč. LJudi koji su, poput Hubača, zadužili sve nas u ovoj sali, i gospodina Arsića koji se smeje, a ne znam tačno da li zna gde je nacionalni teatar, jednostavno, ispalo je da neki ljudi koji su imali određenu ulogu u ovom društvu, određene rezultate u ovom društvu, njih apsolutno ne ceni niko, samo iz razloga što se ne zna ko vodi sistem, ne zna se ko vodi grad Beograd, ne zna se ko odlučuje u ovoj zemlji, a s druge strane izbori su na godinu dana.
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Svedoci smo ponovnih obećanja po ko zna koji put u poslednjih šest godina o tome da će pripadnicima bezbednosti, onima koji brinu o odbrani naše zemlje, onima koji su pripadnici MUP biti izgrađeni stanovi po takvim uslovima da oni sa tim platama mogu i da ih kupe.

Ono što je simptomatično jeste da se do sada svaki put to obećanje davalo neposredno pred raspisivanje nekih novih izbora. Ne znam da li je opet istim povodom to obećanje dato, ali u svakom slučaju, to su ljudi kojima se šesti put u ovih šest godina obećava da će svake naredne biti započeta gradnja jeftinih stanova, subvencionisane cene za one koji rade u službi pet, deset ili petnaest godina ili više godina.

Ono što je veoma sramotno jeste da pripadnici Vojske Republike Srbije ne samo da imaju mala primanja, u ovom slučaju, nego nemaju ni osnovnu opremu za rad i u to smo nekoliko puta do sada upućivali. Veoma je važno da ljudi koji brinu o bezbednosti zemlje imaju barem opremu sa kojom mogu da funkcionišu i da svakodnevno rade. Ne samo da su dnevnice ukinute, ne samo da su plate smanjene, nego nemaju osnovna sredstva za rad, a kada je u pitanju stanogradnja onda je makar potrebno da onaj koji obećava možda iz sedmog puta ispuni to obećanje, pa da se zaista pripadnicima Vojske, policije obezbede stanovi po subvencionisanim cenama.

Kako neko ko živi i radi preko 20 godina u nekom gradu ili u nekoj opštini, ne može svoju porodicu da obezbedi i reši stambeno pitanje i to je sramota za ovu zemlju. Mnoge pare su se potrošile na kojekakve projekte besmislene, na projekte koji su gurali pare u džep privatnim investitorima, a ovo osnovno pitanje za pripadnike snaga bezbednosti u Srbiji nije rešeno. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, postavljam pitanje predsednici Vlade Republike Srbije, gospođi Brnabić. Pre nekoliko dana učestvovala je na jednom tzv. bezbednosnom kvorumu koji je organizovala Nacionalna avangarda, organizacija za koju se ne zna pouzdano ko je finansira i za koju se pouzdano ne zna, ko stoji iza nje.

Na jednoj od cesija pred predsednicom Vlade Republike Srbije, gospođom Brnabić čovek koji je došao iz BIA koji je visoko pozicioniran u istoj, Marko Parezanović rekao je sledeće – da je najintenzivnija pretnja Srbiji prikrivena od delovanja spoljnog faktora koji najčešće koristi mehanizme svojih specijalnih službi. Na taj način se vrše određene zloupotrebe i stavljaju se u funkciju pojedinci iz redova opozicionih političkih partija, pojedinih delova medija, deo nevladinog sektora, a svi zajedno utiču na sindikate.

(Aleksandar Martinović: Sve je tačno.)

Pošto gospodin Martinović kaže da je sve tačno, ja bih pitao gospođu Anu Brnabić da nam ona kaže imena i prezimena iz BIA koji su to opozicionari koji predstavljaju opasnost po Republiku Srbiju i njenu bezbednost? U kojim strankama se tačno oni nalaze? Da li se prisluškuju? Da li se prate?

Želimo da znamo na osnovu čega neko iz Nacionalne avangarde i BIA tvrdi da je loš uticaj na Srbiju od strane pojedinaca iz opozicije, a da sa druge strane apsolutno se dopušta da jedna organizacija koju je formirao gospodin Uzelac, koji je na Bezbednosno diplomatskoj akademiji u Moskvi finansiran od strane Ministarstva unutrašnjih i spoljašnjih poslova Ruske federacije? Kako to nije uticaj spoljnog faktora na Srbiju, a jeste uticaj spoljnog faktora na Srbiju ako ste opozicija u Srbiji?

Želim da mi gospođa Brnabić odgovori, koja je sedela u tom trenutku pored Parezanovića, zbog čega je ćutala i zašto se prećutno saglasila sa njim? Zato što građani imaju prava da znaju otkud ovakav način borbe od strane vladajućeg režima prema opoziciji, koji nas vraća u devedesete godine?

Moje drugo pitanje jeste za tužiteljku Višeg javnog tužilaštva, takođe za sve ministre u Vladi, uključujući i gospođu Brnabić. Nataša Krivokapić, tužiteljka Višeg tužilaštva koja je postupala u predmetu Savamala, koja je postupala u predmetu helikopter, svi znamo kako se tužilaštvo sramotno ponelo prema tim predmetima, izjavila je, dobro zapamtite to ime – Nataša Krivokapić, izjavila je da je izgubljena krivična prijava protiv Nikole Šešelja koji je pretio smrću Đorđu Žujoviću, javno, sakupljao novac kao nagradu ako mu se nešto dogodi i ako mu neko, citiram - skrati za glavu.

Ta ista tužiteljka Nataša Krivokapić, koja je učestvovala u svim ovim predmetima, sada tvrdi da je izgubljena krivična prijava protiv Nikole Šešelja. Dakle, zbog čega je ta osoba i dalje na svom poslu? Zbog čega ta osoba i dalje obavlja tako važnu funkciju i ulogu u ovoj zemlji?

Đorđe Žujović je inače jedan od zaposlenih u ovoj Skupštini i ne bi apsolutno bilo zgoreg da se makar jednom u ovoj sali pokaže elementarna solidarnost prema zaposlenom u Skupštini Republike Srbije. Preti mu se smrću javno, a Nataša Krivokapić koja je postupala u predmetima, ponavljam Savamala i helikopter očigledno gubi krivičnu prijavu i ne želi apsolutno da po službenoj dužnosti postupa u ovom slučaju. To je sramota i želim da Ana Brnabić i tu odgovori.

Pod broj jedan – zbog čega se opozicija smatra neprijateljskim faktorom u zemlji i pod broj dva – zbog čega je Nataša Krivokapić i dalje na svom poslu? Hvala.
Povreda Poslovnika, član 103. i 107.

Gospodine Milićeviću, navedite mi tačno gde piše u Poslovniku da se raspisuje pauza, a posle pauze da ne možete da tražite povredu Poslovnika šta je bilo svega pet minuta ranije.

Dakle, recite mi tačno gde to piše? Dakle, ovo je u pitanju ista sednica, vi ste zloupotrebili mogućnost da saopštite da je pauza, a nakon toga ste prešli na dnevni red iako smo sve vreme govorili da je povreda Poslovnika u pitanju evidentna.

Dakle, morate da poštujete Poslovnik. Ne smete da ga zloupotrebljavate da bi se dodvoravali SNS, nego morate da, posebno kada su u pitanju koleginice koje su prethodno govorile, ispoštujete kao predsedavajući, dame koje su tražile povredu Poslovnika, a vi se pravili da niste to čuli.

Samo da mi tačno kažete, kada je pauza ta koja određuje da se ništa ne važi šta je bilo pre toga? Hvala vam.