Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Predlagač:

Pet
15.11.2013

Predlog zakona

Pet
15.11.2013

Ulazak u proceduru

Pet
15.11.2013

Rasprava u načelu

Pet
15.11.2013

Rasprava u pojedinostima

16%
22%
0%
Poslednji put ažurirano: 21.08.2019, 22:40