Otvoreni Parlament | Zаkon o potvrđivаnju Sporаzumа između Vlаde Republike Srbije i Vlаde Sjedinjenih Američkih Držаvа u vezi sа bezbednosnim merаmа zа zаštitu tаjnih vojnih podаtаkа

Zаkon o potvrđivаnju Sporаzumа između Vlаde Republike Srbije i Vlаde Sjedinjenih Američkih Držаvа u vezi sа bezbednosnim merаmа zа zаštitu tаjnih vojnih podаtаkа

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač:

Pon
08.09.2014

Predlog akta

[pdf] 

Pon
08.09.2014

Ulazak u proceduru

Pon
08.09.2014

Rasprava u načelu

Pon
08.09.2014

Rasprava u pojedinostima

24%
23%
0%
Poslednji put ažurirano: 09.12.2019, 05:58