Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Predlagač:

Čet
12.11.2015

Predlog zakona

[pdf] 

Čet
12.11.2015

Ulazak u proceduru

Čet
12.11.2015

Rasprava u načelu

Čet
12.11.2015

Rasprava u pojedinostima

21%
27%
0%
Poslednji put ažurirano: 26.07.2019, 19:54