Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina au

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina au

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167.
Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je dalje povlačenje kreditnih sredstava, odobrenih po Sporazumu o zajmu od 2. februara 2012. godine, za plaćanja završenih radova izvođaču radova uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu.

Predlagač: Vlada

Čet
13.10.2016
Čet
13.10.2016
Uto
04.10.2016

Predlog akta

[doc] 

Uto
04.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Dana 02.02.2012. godine, potpisan je Sporazum o zajmu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana. U skladu sa Sporazumom o zajmu, Vlada Azerbejdžana stavila je na raspolaganje Srbiji zajam u iznosu od 300 miliona evra, radi finansiranja izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E - 763 u Republici Srbiji. Sporazum je stupio na snagu 03.05.2012. godine.

Sporazumom je definisan period raspoloživosti zajma u trajanju 48 meseci od datuma stupanja na snagu Sporazuma o zajmu, odnosno do 04.05.2016. godine. Do isteka perioda raspoloživosti zajma, iskorišćeno je 79,5% ukupnog iznosa zajma za isplatu u ukunom iznosu od 238 miliona evra. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije je pokrenulo inicijativu za produženje perioda raspoloživosti zajma, kako bi se završile sve neophodne isplate i kompletirao posao izgradnje navedene deonice. Sporazum o izmenama i dopunama je potpisan 22.09.2016. godine i predviđa novi rok za korišćenje zajma i to je 04.05.2018. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 157
Protiv: 178
157%
178%
0%

Ključne novine

PRODUŽETAK ROKA ZA KORIŠĆENJE KREDITA

Produžetak roka za korišćenje zajma za izgradnju deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E – 763 do 04.05.2018. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 154
Protiv: 161
154%
161%
0%

Napomene

Stupanje na snagu: 27.10.2016. godine
Nadležan za nadzor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i građevinska inspekcija

Poslednji put ažurirano: 19.11.2023, 21:26