Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi

Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi

Tip akta: Zakon

Oblast: Izbori

Status: Predložen

Akt je usaglašen sa standardima EU

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Zoran Živković

Pon
25.07.2016

Predlog akta

[pdf] 

Pon
25.07.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Dopunama zakona predviđa se uvođenje obaveze dostavljanja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti kao kriterijuma za imenovanje na poziciju ministra u Vladi. Prema predlogu, prilikom izbora u Vladu, svaki predloženi član Vlade mora dostaviti lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti Narodnoj Skupštini, uz već postojeće kriterijume nespojivosti funkcija i sukoba interesa

Predlagač zakona ističe da bi se uvođenjem ove obaveze sprečilo buduće nastajanje štete po državu Srbiju i njenim građanima. Predlagač zakona smatra da je u nekoliko prethodnih Vlada bilo imenovano više ljudi koji nisu ispunjavali uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima upravo iz razloga što ne bi mogli da dobiju neophodno lekarsko uverenje.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 21
Protiv: 36
21%
36%
0%

Ključne novine

NEOPHODNO LEKARSKO UVERENJE ZA KANDIDATURU NA IZBORIMA

- Dostava lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti kao uslov za sve kandidate za ministarska mesta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 25
Protiv: 29
25%
29%
0%

Poslednji put ažurirano: 19.11.2019, 12:57