Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Tip akta: Zakon

Oblasti: Izbori Informisanje

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Zoran Živković

Uto
16.08.2016

Predlog akta

[pdf] 

Uto
16.08.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže izmenu u delu koji se odnosi na iznajmljivanje termina u medijima i regulisanje postupanja medija u predizbornoj kampanji (član 23. Stav 2 postojećeg Zakona). Svrha ove izmene je harmonizacija sa Predlogom izmene zakona o izboru narodnih poslanika koji je podnet od strane istog predlagača i kojim se predlaže ukidanje komercijalne političke reklame za vreme izbornog ciklusa, kao vid političke propagande. Budući da se i u Zakonu o finansiranju političkih partija u jednoj odredbi takođe pominje regulisanje iznajmljivanja termina u medijima, predlagač je smatrao da tu odredbu treba brisati. U obrazloženju, predlagač zakona navodi da bi se na ovaj način sprečila nejednakost između političkih partija na vlasti i opozicije. Sa druge strane, prema predlagaču zakona, ukidanje ovakvog vida propagande ne bi umanjio stepen informisanosti građana iz razloga što bi drugačiji formati propagande bili više zastupljeni (npr. televizijski dueli).

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 58
Protiv: 55
58%
55%
0%

Ključne novine

UKIDANJE POLITIČKIH REKLAMA ZA VREME IZBORA

- Ukidanje komercijalnih političkih reklama za vreme izbornog ciklusa na svim medijima

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 55
42%
55%
0%

Poslednji put ažurirano: 31.05.2020, 20:30