Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Tip akta: Zakon

Oblasti: Izbori Informisanje

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Zoran Živković

Uto
16.08.2016

Predlog akta

[pdf] 

Uto
16.08.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže izmenu u delu koji se odnosi na iznajmljivanje termina u medijima i regulisanje postupanja medija u predizbornoj kampanji (član 23. Stav 2 postojećeg Zakona). Svrha ove izmene je harmonizacija sa Predlogom izmene zakona o izboru narodnih poslanika koji je podnet od strane istog predlagača i kojim se predlaže ukidanje komercijalne političke reklame za vreme izbornog ciklusa, kao vid političke propagande. Budući da se i u Zakonu o finansiranju političkih partija u jednoj odredbi takođe pominje regulisanje iznajmljivanja termina u medijima, predlagač je smatrao da tu odredbu treba brisati. U obrazloženju, predlagač zakona navodi da bi se na ovaj način sprečila nejednakost između političkih partija na vlasti i opozicije. Sa druge strane, prema predlagaču zakona, ukidanje ovakvog vida propagande ne bi umanjio stepen informisanosti građana iz razloga što bi drugačiji formati propagande bili više zastupljeni (npr. televizijski dueli).
33%
32%
0%

Ključne novine

UKIDANJE POLITIČKIH REKLAMA ZA VREME IZBORA

- Ukidanje komercijalnih političkih reklama za vreme izbornog ciklusa na svim medijima
25%
34%
0%

Poslednji put ažurirano: 23.11.2019, 22:27