Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima

Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Zdravko Stanković

Pet
16.09.2016

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predložene izmene predviđaju da Vlada obavezno finansira budžetskim sredstvima nabavku i dodelu udžbenika, priručnika i nastavnih materijala za sve učenike i polaznike osnovnih škola bez obzira na njihovo imovno stanje. Odnosno predviđeno je da se obavezno finansira, pored nabavke i dodele, i priprema udžbenika za učenike osnovnih škola na jeziku nacionalnih manjina i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Takođe, predviđeno je finansiranje i nedostajućih udžbenika za ove kategorije učenika i nedostajućih udžbenika za stručne predmete u stručnim i umetničkim školama. Predlagač izmena zakona tvrdi da je država u obavezi da obezbedi ustavne kategorije “obavezno osnovno obrazovanje” bez dodatnih troškova na račun roditelja, jer se njima ne ostavlja izbor da li će školovati svoje dete ili ne.
37%
23%
0%

Ključne novine

BESPLATNI UDŽBENICI ZA SVE OSNOVCE

- Vlada Srbije obavezno finansira nabavku udžbenika i nastavnih materijala svim učenicima osnovnih škola.
21%
28%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.09.2019, 08:52