Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Tip akta: Zakon

Oblast: Zdravstvo

Status: Povučen

Predlagač: Marko Đurišić

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Izmenama i dopunama zakona predviđaju se strožiji uslovi koji su potrebni da se ispune kako bi doktor mogao da stekne uslov za specijalizaciju/subspecijalizaciju. Naime, predlagač zakona predlaže da se pored već postojećih uslova mora uvesti i uslov da doktor mora imati najmanje dve godine radnog iskustva u struci kako bi mogao da stekne uslov za specijalizaciju. Takođe, predlog zakona ukida mogućnost da u deficitarnim granama medicine specijalizaciju mogu sticati i nezaposleni zdravstveni radnici. Predlog zakona uvodi novinu da specijalizaciju u deficitarnim granama mogu sticati samo doktori zaposleni na neodređeno vreme. Na ovaj način bi, prema predlagaču zakona, zdravstvene ustanove morale da prime u radni odnos doktore iz deficitarnih grana, koji će specijalizaciju obavljati u statusu stalno zaposlenog.

Predlog zakona uvodi i novinu u pogledu uključivanja zdravstvenih ustanova u definisanju deficitarnih grana. Naime, prema trenutnom rešenju definisanje deficitarnih grana je u nadležnosti Ministra zdravlja, a na osnovu mišljenja Zavoda za javno zdravlja. Prema predlogu zakona odlučivanje o deficitarnim granama će i dalje biti u nadležnosti Ministra zdravlja ali na predlog svake zdravstvene ustanove ponaosob uz pozitivno mišljenje Zavoda za javno zdravlje. Predlagač zakona navodi da je trenutni način utvrđivanja deficitarnosti grana centralizovan i nefunkcionalan. Predlogom zakona bile bi uključene zdrastvene ustanove koje imaju jasne i precizne podatke na osnovu kojih se utvrđuje deficitarnost grana.

Predlog zakona predviđa i da troškove specijalizacije i subspecijalizacije doktora snosi Ministarstvo zdravlja. Prema predlogu zakona predviđa se rešenje kojem bi ovi troškovi bili predviđeni finansijksim planom za planirani broj specijalizacija i subspecijalizacija u budžetu Ministarstva zdravlja. Predlagač zakona smatra da bi se na ovaj način olakšao težak materijalni položaj zdravstvenih radnika. Kao još jedan razlog za ovakvo rešenje predlagač zakona navodi da već postoje mehanizmi koji obavezuju doktora koji je obavio specijalizaciju/subspecijalizaciju, da ostane u radnom odnosu u dvostruko dužem periodu od perioda trajanja specijalizacije/subspecijalizacije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 96
Protiv: 114
96%
114%
0%

Ključne novine

TEŽI USLOVI ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJU I UŽU SPECIJALIZACIJU

- Pooštravanje uslova za specijalizaciju i užu specijalizaciju.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 105
Protiv: 108
105%
108%
0%

DRŽAVA SNOSI TROŠKOVE USAVRŠAVANJA

- Finansiranje specijalizacije/uže specijalizacije od strane Ministarstva zdravlja

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 104
73%
104%
0%

Poslednji put ažurirano: 16.01.2022, 19:43