Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Nenad Konstantinović

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se proširenje kruga institucija koje su obavezne da urade plan integriteta i na političke partije. Plan integriteta predstavlja antikorupcijski plan koji radi svaka javna institucija – korisnica budžeta Republike Srbije sa ciljem da se suzbije korupcija u samoj instituciji.

Predlagač smatra da je važno da stranke budu u obavezi da izrade plan integriteta jer su korisnici budžetskih sredstava. Dopunama zakona se predviđaju i kazne za sve
obveznike zakona koji ne urade plan integriteta u skladu sa Zakonom.

Političke partije se uključuju, prema predlogu, u krug institucija koje se mogu
kazniti novčanom kaznom u slučaju da ne ispunjavaju obaveze predviđene
zakonom. Takođe se stranke obavezuju da svoja interna akta prilagode
novim odredbama Zakona.
30%
25%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE OBAVEZE DA STRANKE USVAJAJU PLANOVE INTEGRITETA

- Političke stranke prave i usvajaju planove integriteta, i

- Uvode se kazne u slučaju ne izrađivanja plana integriteta u skaldu sa Zakonom
25%
26%
0%

Poslednji put ažurirano: 05.10.2019, 08:56