Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi"

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi"

Tip akta: Zakon

Oblast: Građevina

Status: Predložen

Predlagač: Zdravko Stanković

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona navodi da je Zakonom o pravobranilaštvu utvrđena nadležost da poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa jedinice lokalne samouprave vrši pravobranilaštvo jedinice lokalne samouprave, te smatra da bi tom zakonskom odredbom trebalo i prilagoditi zakonsko rešenje. Predlogom zakona predviđeno je da Gradsko pravobranilaštvo bude nadležno za zaštitu interesa jedinice lokalne samouprave, a ne „javno preduzeće“ koje nije imenovano aktuelnim zakonskim rešenjem.

Predlogom zakona se usklađuje i rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju koji je u aktuelnom zakonu 5 godina, dok predlagač insistira na primeni roka koji je naveden u Zakonu o eksproprijaciji (godinu dana). Takođe, uskađuje se i nadležnot jedinica lokalne samouprave u smislu toga kome se podnosi predlog za eksproprijaciju, te predlagač citira Zakon o eksproprijaciji i navodi nadležnost opštine na kojoj se nalazi zemljište predloženo za eksproprijaciju, dok aktuelno zakonsko rešenje navodi nadležnost Grada Beograda.

Ostali predozi predlagača se odnose na prilagođavanje aktuelnih zakonskih odredbi sa postojećim rešenjima u aktuelnom Zakonu o eksproprijaciji, te se predlaže usklađivanje i postupka odlučivanja o predlogu za eksproprijaciju, regulisanje slučajeva „ćutanja administracije“.

Predlagač zakona smatra da je potrebno ostaviti mogućnost strankama da u sporazumu o određivanju naknade za ekspropisanu nepokretnost kao jedan od vidova naknade predvide i davanje u svojinu buduće nepokretnosti, naročito jer je reč o izgradnji poslovnog-stambenog kompleksa.

Novina u predlogu zakona jeste i poseban član predloga kojim se utvrđuje obaveza Vlade Srbije i Grada Beograda da objavljuju na svojim zvaničnim internet stranicama celokupnu dokumentaciju, pojedinačne i opšte pravne akte, kao i zaključene ugovore koji se odnose na Projekat Beograd na vodi. Uvodi se i poseban član koji se odnosi na obaveznost primene Zakona o javnim nabvkama prilikom izbora izvođača radova, a u cilju sprečavanja zloupotreba bilo koje vrste.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 95
92%
95%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE ZAKONA

- Usklađivanje postojećih zakonskih rešenja sa Zakonom o eksproprijaciji i Zakonom o javnim nabavkama (nadležnosti, rokovi eksproprijacije i način odlučivanja)

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 102
94%
102%
0%

OBAVEZNA OBJAVLJIVANJA DOKUMENTACIJE

- Obaveza Vlade Srbije i Grada Beograda da blagovremeno objavljuju sve dokumente od značaja za Projekat.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 62
Protiv: 106
62%
106%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.09.2021, 18:14