Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima

Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima

Tip akta: Zakon

Oblast: Informisanje

Status: Predložen

Predlagač: Goran Bogdanović

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

U obrazloženju Predloga zakona predlagač navodi da postojeće zakonsko rešenje predviđa da se u Registar medija upisuju samo podaci o vlasnicima čiji udeo prelazi 5%. Predlagač zakona navodi da je u cilju veće transparentnosti vlasničke strukture u medijima potrebno usvojiti rešenje kojim se u Registar medija upisuju svi vlasnici, direktni i indirektni, bez obzira na visinu udela u osnivačkom kapitalu izdavača.
37%
31%
0%

Ključne novine

PRECIZNO REGULISANJE REGISTRA VLASNIKA MEDIJA

Upisivanje u Registar medija svih vlasnika, bez izuzetka u pogledu udela u vlasničkoj strukturi medija.
22%
28%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.09.2019, 05:24