Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predložene su drugačije stope kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi. Tako za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznos se smanjuje na 24%(sa 26%), dok se za zdravstveno osiguranje povećavaju doprinosi na 12.3% (sa 10.3%). Razlog za povećanje iznoza doprinosa za zdravstveno osiguranje nauštrb doprinosa za penzijsko osiguranje predlagač zakona navodi da prethodne zakonske promene nisu dale očekivane rezultate. Naime, ranijim promenama zakona smanjen je iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje iz razloga što u zdravstvu postoje drugi izvori sredstava odakle se može finansirati ova grana. Predlagač zakona veruje da ova tvrdnja nije bila tačna i shodno tome predlaže povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 168
Protiv: 174
168%
174%
0%

Ključne novine

IZMENA IZNOSA OBAVEZNIH DOPRINOSA

- Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 10.3% na 12.3% i smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 26% na 24%.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 166
Protiv: 178
166%
178%
0%

Poslednji put ažurirano: 19.02.2024, 11:40