Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Akt je usaglašen sa standardima EU

Predlagač: Marko Đurišić

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona proširen je krug lica koja se smatraju poslodavcem. Naime, prema trenutnom zakonskom rešenju odredbe nisu važile za poslodavce koji posao obezbeđuju u domaćinstvu i nosioce poljoprivrednog gazdinstva. Takođe, proširen je krug poslodavaca koji mogu da obavljaju poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i na poslodavce u porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.
Predlagač zakona izjednačava primenu zakona na sve poslodavce i zaposlene, preciznije definiše Službu medicine rada i pojam prevencije, evidencije o povredama o radu i profesionalnim oboljenjima. Predlogom zakona se i na precizniji način definiše da je za obavljanje poslova zaštite zdravlja na radu poslodavac dužan da angažuje službu medicine rada, što do sada nije bio slučaj.
37%
24%
0%

Ključne novine

PROŠIRIVANJE POJMA POSLODAVAC

- Proširivanje kruga poslodavaca koji mogu da obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu kao i izjednačavanje primene zakona na sve poslodavce i zaposlene i,

- Definisanje obavezujućom pravnom normom da je za poslove zaštite zdravlja na radu poslodavac dužan da angažuje službu medicine rada.
29%
30%
0%

Poslednji put ažurirano: 08.11.2019, 04:53