Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopunama Zakona o radu

Predlog zakona o dopunama Zakona o radu

Uto
15.11.2016

Predlog zakona

[pdf] 

Uto
15.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlog zakona previđa da se za mlade uzrasta od 18 do 23 godine života uvede mogućnost praktičnog rada na radnom mestu u privatnom ili državnom sektoru. Praktičan rad treba da odgovara obrazovnom profilu škole koju mladi pohađaju. Predlog zakona propisuje da praktičan rad traje u trajanju od tri meseca godišnje za učenike srednjih škola i do čak šest meseci za studente viših škola i fakulteta.

Predlagač zakona navodi da bi tokom trajanja praktičnog rada radnik bi primao od poslodavca najmanje iznos mesečne karte za prevoz i toplog obroka, a poslodavac bi bio oslobođen plaćanja socijalnih doprinosa i plaćao bi samo porez na zaradu. Pored ovog novčanog iznosa, radnik bi od Republike Srbije dobijao i mesečnu kartu za prevoz i topli obrok.

Predlagač zakona smatra da bi se ovim zakonskim rešenjem u sistem obrazovanja uneo novi način sticanja radnog iskustva mladih. Takođe, predlagač zakona smatra da bi se na taj način smanjili troškovi obuke nove radne snage.
29%
25%
0%

Ključne novine

PLAĆENA PRAKSA ZA MLAĐE OD 24 GODINE

-Prakticni rad za učenike srednjih škola i studente viših škola i fakulteta (18-23 god);

-Trajanje praktičnog rada do 3 meseca godišnje za učenike srednjih škola i do 6 meseci godišnje za studente;

-Naknada troškova prevoza i toplog obroka od strane Republike Srbije;

-Uplata od strane poslodavca najmanje istog iznosa koji obezbeđuje Republika Srbija i,

-Poreska olakšica za poslodavca, koji bi bio oslobođen plaćanja socijalnih doprinosa, već bi plaćao samo porez na zaradu, po osnovu ovog ugovora.
33%
26%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.09.2019, 05:44