Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Tip akta: Zakon

Status: Povučen

Predlagač: Goran Čabradi

Uto
27.12.2016

Predlog akta

[pdf] 

Uto
27.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Usvajanjem predloženih dopuna sprečilo bi se da deca sa posebnim potrebama nužno budu izmeštena iz svojih primarnih porodica, jer roditelji nisu u mogućnosti da se brinu o njima.

Predlagač smatra da bi se problem rešio uvođenjem instituta roditelj- negovatelj, određivanjem uslova i postupka za dobijanje ovog statusa, novčane naknade i visina novčane naknade na mesečnom nivou.

Pravo na sticanje statusa roditelj- negovatelj može se priznati jednom od roditelja deteta sa smetnjama u razvoju ili osobe sa teškoćama, ako dete ima višestruke smetnje u razvoju ili teškoće telesne, intelektualne, mentalne, senzorne, govorne-jezičke, zbog kojih je potpuno zavisno o pomoći i nezi druge osobe pri zadovoljenju osnovnih životnih potreba i ako je utvrđeno pravo na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Ako u porodici ima dvoje ili više dece sa smetnjama u razvoju ili osoba sa teškoćama, status roditelj- negovatelj mogu steći oba roditelja.

Status roditelj negovatelj utvrđuje invalidska komisija, a zahtev se upućuje Centru za socijalni rad.

Roditelj- negovatelj ima pravo na mesečnu novčanu naknadu u visini proseka minimalne cene rada u RS na mesečnom nivou, računajući prosek poslednja tri meseca. Ova novčana naknada se tretira kao lično primanje iz oblasti radnih odnosa.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 342
Protiv: 257
342%
257%
0%

Ključne novine

UVODI SE RODITELJ- NEGOVATELJ ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU ILI OSOBAMA SA TEŠKOĆAMA

-Uvodi se institut roditelj- negovatelj;

-Roditelj- negovatelj prima novčanu naknadu na mesečnom nivou u visini proseka minimalne cene rada u RS i,

-Pravo se može priznati roditelju deteta sa smetnjama u razvoju ili osobe sa teškoćama.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 361
Protiv: 213
361%
213%
0%

Napomene

Nadležani za sprovođenje: Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalne politike, inspektori socijalne zaštite i Centar za socijalni rad.

Poslednji put ažurirano: 08.12.2023, 11:57