Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Tip akta: Zakon

Oblast: Građevina

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Sonja Pavlović

Pet
10.02.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
10.02.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se usklađivanje definicija pojma člana porodičnog domaćinstva iz predmetnog zakona sa definicijom člana porodičnog domaćinstva iz Zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija(Sl. glasnik RS, br. 96/2015).

Uvodi se drugačiji svojinsko pravni odnos na delovima mreže u zgradama. Omogućava se vlasniku zgrade, kao stranci, učečšće u javno-pravnim odnosima i postupcima. Ukida se pravo Skupštine stambene zajednice da donosi odluku o uzimanju kredita.

Produžava se rok za obaveštavanje o održavanju sednice skupštine sa 3 na 7 dana i ukida mogućnost obaveštavanja na sam dan održavanja skupštine. Ukidaju se poslovi profesionalnog upravnika zgrade, koje ne vrši upravnik zgrade.

Ukida se pravo stambene zajednice da založi potraživanja koja ima od vlasnika posebnih delova zgrade.

Proširuju se pravni osnovi korišćenja stana, odnosno ostavlja se mogućnost korišćenja stana i po drugim osnovima pored osnova po pravu svojine i zakupa.

Iseljenje lica iz objekta koji je izgrađen suprotno zakonu ne može se sprovesti pre pravosnažnog rešenja o rušenju objekta. Ukida se obaveza preseljenja lica, koje se iseljava, u odgovarajući smeštaj na teritoriji druge lokalne samouprave, na čijoj teritoriji ima prijavljeno prebivalište.

U delu zakona koji reguliše stambenu podršku, menja se broj soba, tj. struktura odgovarajućeg stana, povećanjem neophodnog broja soba.

Menja se način obračuna zakupnine zakupaca stana u javnoj svojini na neodređeno vreme.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 80
Protiv: 97
80%
97%
0%

Ključne novine

UKIDANJE MOGUĆNOSTI STAMBENE ZAJEDNICE ZA UZIMANJE KREDITA

- Ukida se pravo Skupštine stambene zajednice da donosi odluku o uzimanju kredita;

- Ukida se pravo stambene zajednice da založi potraživanja koja ima od vlasnika posebnih delova zgrade;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 85
79%
85%
0%

PRODUŽENJE ROKA ZA OBAVEŠTAVANJE STANARA O SEDNICAMA SKUPŠTINE

- Produžava se rok za obaveštavanje o održavanju sednice skupštine sa 3 na 7 dana i ukida mogućnost obaveštavanja na sam dan održavanja skupštine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 81
84%
81%
0%

Poslednji put ažurirano: 27.07.2021, 02:25