Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu

Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Maja Videnović

Uto
14.02.2017

Predlog akta

[pdf] 

Uto
14.02.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se ukidanje zabrane korisnicima javnih sredstava da zasnivaju radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31.12.2017.

Ovim izmenama bi se ukinula mogućnost da se radni odnos sa novim licima zasniva samo uz saglasnost tela Vlade RS, a na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 80
67%
80%
0%

Ključne novine

UKIDANJE ZABRANE ZAPOŠLJAVANJA

- Ukidanje zabrane zasnivanja radnog odnosa korisnika budžetskih sredstava sa novim licima;

- Ukidanje diskrecionih prava Vlade RS, vezanih za povećanje broja zaposlenih lica pri korisnicima budžetskih sredstava;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 60
70%
60%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija.

Poslednji put ažurirano: 01.12.2020, 06:21