Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Sonja Pavlović

Pon
24.04.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pon
24.04.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona proširuje se krug lica koji potpada pod pojam porodičnog domaćinstva. Tako su u ovaj krug lica uključeni i direktni potomci i njihovi supružnici. Predlagač zakona ostavlja uslov da članom porodičnog domaćinstva će se smatrati samo lica koja stanuju u istom stanu ili kući.

Predlagač zakona menja vlasništvo nad delom mreže koji ide od same mreže do mesta priključenja posebnog dela. Tako će ovi delovi mreže, prema predlogu zakona, biti u vlasništvu samih stanara dok su do sada bili u vlasništvu subjekata koji pružaju usluge.

Predlogom zakona ukida se mogućnost stambenoj zajednici da donosi odluku o uzimanju kredita kao i da se obaveštenje o održavanju sednice skupštine stambene zajednice može istaći na sam dan održavanja sednice. Sa tim u vezi produžava se rok u kojem se mora istaći obaveštenje o sednici sa 3 dana na 7 dana. Takođe, predlogom zakona se ukida ovlašćenje opštinama/gradovima da odlukom propišu obavezu održavanja fasade i zabranu promene fasade. Isto tako opštine/gradovi ostaju bez mogućnosti da izvrše unapređenje svojstva zgrade i njeno investiciono održavanje i da potom troškove održavanja ispostave vlasniku stambene jedinice.

U pogledu ovlašćenja profesionalnih upravnika zgrade, predlogom zakona se izjednačavaju ovlašćenja koja imaju profesionalni upravnici zgrade sa onima koja imaju izabrani upravnici zgrade.

Predlogom zakona predviđa se da iseljenje vlasnika nelagalno podignutih objekata ne može biti izvršeno pre pravnosnažnosti rešenja o rušenju objekta. Prema trenutnom zakonskom rešenju iseljenje ovih lica moglo je biti izvršeno i pre odluke o rušenju objekta. Vezano za postupak iseljavanja predlagač zakona briše mogućnost da lice bude smešteno u objekat na teritoriji druge opštine/grada ukoliko nema prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine/grada odakle se iseljava.

U pogledu zakupa stana u javnoj svojini, kao i svojini zadužbina i fondacija na neodređeno vreme, predlagač zakona predlaže ukidanje dosadašnje formule prema kojoj se obračunavala zakupnina već da se zakup obračunava prema propisima donetim na osnovu prethodnog Zakona o stanovanju. Obračunavanje prema propisima koji su proistekli iz nedavno ukinutog zakona omogućili bi zakupcima nižu cenu zakupnine i do 200%.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 92
78%
92%
0%

Ključne novine

STAMBENE ZAJEDNICE NE MOGU UZIMATI KREDITE

- Ukidanje mogućnosti da se stambena zajednica zadužuje putem kredita

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 82
67%
82%
0%

ISTA OVLAŠĆENJA ZA PROFESIONALNE I IZABRANE UPRAVNIKE

- Izjednačavanje ovlašćenja profesionalnih i izabranih upravnika zgrade

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 68
Protiv: 82
68%
82%
0%

LOKALNE SAMOUPRAVE NEMAJU NADLEŽNOSTI OKO ODRŽAVANJA FASADE

- Manja ovlašćenja opština/gradova u pogledu obaveza vlasnika da održavaju fasadu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 64
Protiv: 97
64%
97%
0%

KASNIJE ISELJAVANJE VLASNIKA NELEGALNO PODIGNUTIH OBJEKATA

- Ukidanje mogućnosti da se vlasnici nelegalno podignutih objekata iseljavaju pre poslednjeg važećeg rešenja o rušenju

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 81
78%
81%
0%

KASNIJE ISELJAVANJE VLASNIKA NELEGALNO PODIGNUTIH OBJEKATA

- Ukidanje mogućnosti da se vlasnici nelegalno podignutih objekata iseljavaju pre poslednjeg važećeg rešenja o rušenju

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 74
Protiv: 83
74%
83%
0%

NIŽA CENA TRAJNOG ZAKUPA STANA

- Niže cene zakupa za stanove u svojini zadužbina, fondacija i javnoj svojini

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 68
Protiv: 90
68%
90%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.07.2021, 03:36