Otvoreni Parlament | Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predviđeno je
donošenje Predloga zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka,
poglavlje 3. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU, 3.27. Životna
sredina, 3.27.2 Horizontalno zakonodavstvo.

Predlagač: Vlada

Pet
05.05.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pet
05.05.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka Srbiji (u daljem tekstu NIGP). Isto tako, predlogom zakona se prenosi u pravni poredak Srbije INSPIRE Direktiva 2007/2/EZ Evropskog parlamenta i Saveta čime se ispunjavaju obaveze prema Evropskoj Uniji. Ulogu Nacionalne kontakt tačke koja je odgovorna za komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa sprovođenjem INSPIRE direktive je Republički geodetski zavod (RGZ).

Poseban cilj predloga zakona jeste olakšavanje pristupa različitim skupovima podataka koji u sebi sadrže geografski/prostorni element što će omogućiti veću transparentnost ovakve vrste podataka. Takođe, predlogom zakona se omogućava otklanjanje prepreka za razmenu podataka između državnih organa, i između državnih organa i organa drugih zemalja. Predlagač zakona ističe da je uspešno uspostavljen NIGP od važnosti za razvoj e-uprave.

Geoprostorni podaci prema predlogu zakona su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblašću. Predlogom zakona razvrstane su teme geopodataka u tri grupe, te je propisano da će njihov precizniji opis utvrditi Savet NIGP-a. Predlogom zakona se određuju i termini kao što su skup geopodataka i servis geopodataka. Pa tako skup geopodataka predstavlja zbirku geopodataka koju je moguće identifikovati, dok servisi geopodataka su operacije koje se mogu izvršiti pozivanjem aplikacije nad geopodacima koji se nalaze u skupovima geopodataka ili nad metapodacima.

Organi za uspostavljanje NIGP-a su Savet i radne grupe. Članove Saveta imenuje Vlada na period od 4 godine. Savet NIGP prema predlogu zakona donosi odluke i tehnička uputstva iz ove oblasti, usklađuje aktivnosti drugih subjekata i vrši kontrolu upostovljanja i funkcionisanja NIGP. Radne grupe se formiraju radi obavljanja određenih stručnih poslova i pružanje stručne pomoći svim drugim subjektima.

Subjekti NIGP-a su državni organi koji su inače obavljanjem svojih redovnih delatnosti/poslova nadležni za stvaranje, održavanje i prikupljanje geopodataka. Takođe, subjekti NIGP mogu biti i državni organi koji prilikom obavljanja svojih redovnih delatnosti/poslova koriste geopodatke. Savet NIGP će preciznije urediti koji državni organi će biti odgovorni za određene teme geopodataka. Bitno je napomenuti da državni organi i subjekti NIGP prema predlogu zakona neće biti odgovorni da prikupljaju geopodatke, već da za one koje su nadležni učine javnim i dostupnim. Predlog zakona je uveo obavezu subjektima NIGP da ukoliko svojim postupanjem ili neispunjenjem obaveza prouzrukuju štetu moraće da snose troškove nastale štete.

Predlogom zakona je propisano da su subjekti NIGP-a u obavezi da uspostavljaju i upravljaju mrežom servisa za skupove i servise geopodataka. Tako su subjekti odgovorni da uspostave servis za pronalaženje (omogućava pretragu geopodataka), servis za pregled i preuzimanje, servis za transformaciju (omogućava razmenu geopodataka) i servis koji omogućava pozivanje mrežnih servisa. Pristup mrežnim servisima obezbeđuje se preko nacionalnog geoportala. Za uspostavljanje, održavanje i upravljanje nacionalnim geoportalom NIGP-a nadležan je RGZ. Bitno je napomenuti da su mrežni servisi za pronalaženje i pregled javno dostupni, bez plaćanja takse, dok se za druge strane korišćenje mrežnih servisa za preuzimanje i povezivanje plaća taksa. Pristup mrežnim servisima je u načelu slobodno, ali može biti ograničeno u uskom krugu slučajeva. Osnov za onemogućavanje/ograničavanje pristupa subjekti NIGP-a moraju tumačiti na restriktivan način.

Prema predlogu zakona odgovorni subjekt NIGP-a je dužan da drugim subjektima NIGP-a učini dostupnim skupove i servise geopodataka radi pristupa, razmene i korišćenja, a sve radi potrebe obavljanja delatnosti iz njihove nadležnosti. Međutim, za korišćenje skupova i servisa geopodataka plaća se taksa, osim u uskom krugu slučajeva.

Predlog zakona određuje i pojmove metapodataka, interoperabilnosti i obavezu državnih organa da sistematizuju radna mesta koja će u opisu poslova imati i poslove uspostavljanja i održavanja NIGP-a.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 26
Protiv: 27
26%
27%
0%

Ključne novine

KREIRANJE INFRASTRUKTURE I OKVIRA ZA OBEZBEĐIVANJE I RAZMENU GEOINFORMACIJA

Stvaranje nacionalne infrastrukture za obezbeđivanje geoinformacija za javni sektor, privredu i javnost

Zakonski okvir za obezbeđivanje razmene kvalitetnih, standardizovanih i interoperabilnih skupova prostornih podataka i servisa zasnovanih na saradnji unutar geosektora

Uspostavljanje Saveta NIGP-a

Finansijska sredstva predviđena za osnivanje i održavanje NIGP-a se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije kao i iz donacija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 23
Protiv: 22
23%
22%
0%

USPOSTAVLJANJE NACIONALNOG GEOPORTALA

Uspostavljanje nacionalnog geoportala NIGP-a, kao internet stranice koja omogućava pristup mrežnim servisima u okviru NIGP-a

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 30
Protiv: 25
30%
25%
0%

Napomene

Republički geodetski zavod sproveo je javnu raspravu u periodu od 18.11.2016. godine do 07.12.2016. godine.

Poslednji put ažurirano: 17.02.2020, 22:46