Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Dušan Milisavljević

Sre
07.06.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Sre
07.06.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže dopunu Zakona odredbom kojom se zaposlenom koji je oboleo od maligne bolesti garantuje posebna zaštita.

Naime, predlogom je previđeno da obolelom od maligne bolesti poslodavac ne može otkazati ugovor o radu a u slučaju da je radni odnos zasnovao na određeno vreme, rok važenja ugovora produžava se do završetka lečenja i rehabilitacije.

Kako navodi predlagač zakona izmene i dopune su neophodne kako bi se Zakon o radu uskladio sa Nacionalnim programom za borbu protiv raka. Takođe, prema navodima predlagača usvajanjem izmena i dopuna bila bi pružena sigurnost građanima koji boluju od malignih bolesti.
18%
20%
0%

Ključne novine

NEMOGUĆNOST DAVANJA OTKAZA ZAPOSLENOM U SLUČAJU OBOLEVANJA OD RAKA

- Zabrana otkaza zaposlenom koji je oboleo od maligne bolesti

- Produženje ugovora o radu na određeno vreme do okončanja lečenja i rehabilitacije za zaposlene obolele od malignih bolesti
20%
18%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.09.2019, 00:33